Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet )

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

18/12 27/11 23/10 8/10

  Sep - Aug - Jul

25/9 28/8

  Jun - Maj - Apr

26/6 22/5 24/4

  Mar - Feb - Jan

27/3 27/2 23/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

117.

 Godkendelse af dagsorden

118.

 Godkendelse af referat

119.

 Beslutning - Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende kørsel til borgere med demens

120.

 Orientering fra forvaltningen

121.

 Meddelelser til og fra formanden

122.

 Meddelelser fra medlemmerne

123.

 Årshjul 2020 - Ældrerådet

124.

 Eventuelt

125.

 Tema

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

102.

 Godkendelse af dagsorden

103.

 Godkendelse af referat

104.

 Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg

105.

 Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende tilbud til borgere med ryglidelser

106.

 Godkendelse af indsatser og handleplan vedrørende magtanvendelser over for borgere med demens

107.

 Orientering - Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

108.

 Orientering - Socialtilsyn Østs uanmeldte driftsorienterede tilsyn hos Rusmiddelteamet

109.

 Beslutning - Takst for egenbetaling for tøjvask for hjemmeboende borgere

110.

 Godekendelse af mødedatoer for ældrerådsmøder i 2020

111.

 Meddelelser til og fra formanden

112.

 Meddelelser fra medlemmerne

113.

 Orientering fra forvaltningen

114.

 Årshjul 2019 - Ældrerådet

115.

 Eventuelt

116.

 Tema

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

91.

 Godkendelse af dagsorden

92.

 Godkendelse af referat

93.

 Meddelelser til og fra formanden

94.

 Drøftelse af temaer til ny Ældrepolitik

95.

 Evaluering af møde med Social- og Forebyggelsesudvalget

96.

 Orientering fra forvaltningen

97.

 Meddelelser fra medlemmerne

98.

 Evaluering af cafémøde

99.

 Tema

100.

 Årshjul 2019 - Ældrerådet

101.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

90.

 Drøftelse af høringsmateriale vedrørende budget 2020

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

80.

 Godkendelse af dagsorden

81.

 Godkendelse af referat

82.

 Meddelelser til og fra formanden

83.

 Drøftelse vedrørende kørsel til genoptræning

84.

 Orientering - Beretning fra Voksenteamet i Myndighedsenheden

85.

 Orientering fra forvaltningen

86.

 Planlægning af cafémøder

87.

 Meddelelser fra medlemmerne

88.

 Årshjul 2019 - Ældrerådet

89.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

70.

 Godkendelse af dagsorden

71.

 Godkendelse af referat

72.

 Orientering fra forvaltningen

73.

 Godkende ny Handicap- og Psykiatripolitik

74.

 Planlægning af Cafémøder

75.

 Meddelelser til og fra formanden

76.

 Meddelelser fra medlemmerne

77.

 Tema

78.

 Årshjul 2019 - Ældrerådet

79.

 Eventuelt

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

60.

 Godkendelse af dagsorden

61.

 Godkendelse af referat

62.

 Godkende ny Handicap- og Psykiatripolitik

63.

 Orientering om kørselsmuligheder i Odsherred Kommune

64.

 Meddelelser til og fra formanden

65.

 Meddelelser fra medlemmerne

66.

 Orientering fra forvaltningen

67.

 Tema

68.

 Årshjul 2019 - Ældrerådet

69.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

48.

 Godkendelse af dagsorden

49.

 Godkendelse af referat

50.

 Orientering fra forvaltningen

51.

 FUS udbud Brystproteser 2019

52.

 FUS udbud Parykker 2019 høring Handicapråd

53.

 Drøftelse af fordele og ulemer ved ulicitering af tøjvask

54.

 Planlægning af Cafémøder

55.

 Tema

56.

 Meddelelser til og fra formanden

57.

 Meddelelser fra medlemmerne

58.

 Årshjul 2019 - Ældrerådet

59.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

25.

 Godkendelse af dagsorden

26.

 Godkendelse af referat

27.

 Meddelelser til og fra formanden

28.

 Meddelelser fra medlemmerne

29.

 Orientering fra forvaltningen

30.

 Planlægning af Cafémøder og FNs internationale ældredag

31.

 Godkendelse af kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

32.

 Udbud af diabetesprodukter - høring

33.

 Tema

34.

 Årshjul 2019 - Ældrerådet

35.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

15.

 Godkendelse af dagsorden

16.

 Godkendelse af referat

17.

 Ældrerådets synlighed

18.

 Orientering fra forvaltningen

19.

 Godkendelse af tilsynsrapporter på ældreområdet fra Socialtilsyn Øst 2018

20.

 Dialog med formanden for Mijlø og Klimaudvalget

21.

 Meddelelser til og fra formanden

22.

 Meddelelser fra medlemmerne

23.

 Årshjul 2019 - Ældrerådet

24.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

8.

 Godkendelse af dagsorden

9.

 Godkendelse af referat

10.

 Meddelelser til og fra formanden

11.

 Meddelelser fra medlemmerne

12.

 Orientering fra forvaltningen

13.

 Årshjul 2019 - Ældrerådet

14.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat

3.

 Meddelelser til og fra formanden

4.

 Meddelelser fra medlemmerne

5.

 Orientering fra forvaltningen

6.

 Årshjul 2019 - Ældrerådet

7.

 Eventuelt

    Til top