Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet )

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

18/12

  November

27/11

  Oktober

23/10 8/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

117.

 Godkendelse af dagsorden

118.

 Godkendelse af referat

119.

 Beslutning - Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende kørsel til borgere med demens

120.

 Orientering fra forvaltningen

121.

 Meddelelser til og fra formanden

122.

 Meddelelser fra medlemmerne

123.

 Årshjul 2020 - Ældrerådet

124.

 Eventuelt

125.

 Tema

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

102.

 Godkendelse af dagsorden

103.

 Godkendelse af referat

104.

 Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg

105.

 Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende tilbud til borgere med ryglidelser

106.

 Godkendelse af indsatser og handleplan vedrørende magtanvendelser over for borgere med demens

107.

 Orientering - Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

108.

 Orientering - Socialtilsyn Østs uanmeldte driftsorienterede tilsyn hos Rusmiddelteamet

109.

 Beslutning - Takst for egenbetaling for tøjvask for hjemmeboende borgere

110.

 Godekendelse af mødedatoer for ældrerådsmøder i 2020

111.

 Meddelelser til og fra formanden

112.

 Meddelelser fra medlemmerne

113.

 Orientering fra forvaltningen

114.

 Årshjul 2019 - Ældrerådet

115.

 Eventuelt

116.

 Tema

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

91.

 Godkendelse af dagsorden

92.

 Godkendelse af referat

93.

 Meddelelser til og fra formanden

94.

 Drøftelse af temaer til ny Ældrepolitik

95.

 Evaluering af møde med Social- og Forebyggelsesudvalget

96.

 Orientering fra forvaltningen

97.

 Meddelelser fra medlemmerne

98.

 Evaluering af cafémøde

99.

 Tema

100.

 Årshjul 2019 - Ældrerådet

101.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

90.

 Drøftelse af høringsmateriale vedrørende budget 2020

    Til top