Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet )

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

24/3

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser til og fra formanden

3.

 Orientering fra forvaltningen

4.

 Dialogmøde med Social- og Forebyggelsesudvalget

5.

 Beslutning vedrørende madudbringning til borgere i eget hjem

6.

 Status på Ældrerådets budget 2021

7.

 Meddelelser fra medlemmerne

8.

 Årshjul for aktiviteter i Ældrerådet - 2021

9.

 Eventuelt

    Til top