Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet )

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

23/6

  Maj

26/5

  April

28/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

29.

 Godkendelse af dagsorden

30.

 Godkendelse af referat

31.

 Drøftelse vedrørende ældre- og handikapvenlige forhold på offentlige arealer

32.

 Orientering fra forvaltningen

33.

 Videresendt fra Social- og Forebyggelsesudvalget: Beslutning vedrørende tilsyn på personlig og praktisk hjælp

34.

 Meddelelser til og fra formanden

35.

 Meddelelser fra medlemmerne

36.

 Årshjul for aktiviteter i Ældrerådet - 2021

37.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Godkendelse af dagsorden

20.

 Godkendelse af referat

21.

 Orientering om demensindsatsen

22.

 Meddelelser til og fra formanden

23.

 Orientering fra forvaltningen

24.

 Budgetmøde d. 3. juni 2021 med Social- og Forebyggelsesudvalget

25.

 Videresendt fra Social- og Forebyggelsesudvalget til orientering: Tilsynssrapporter samt handleplan for årlige kommunale plejehjemstilsyn 2020

26.

 Meddelelser fra medlemmerne

27.

 Årshjul for aktiviteter i Ældrerådet - 2021

28.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

10.

 Godkendelse af dagsorden

11.

 Godkendelse af referat

12.

 Meddelelser til og fra formanden

13.

 Orientering fra forvaltningen

14.

 Videresendt fra Social- og Forebyggelsesudvalget til orientering: Godkendelse af Socialtilsyn Østs anmeldte driftsorienterede tilsyn hos Rusmiddelteamet

15.

 Videresendt fra Social- og Forebyggelsesudvalget - Drøftelse vedrørende nødkald til borgere i eget hjem

16.

 Meddelelser fra medlemmerne

17.

 Årshjul for aktiviteter i Ældrerådet - 2021

18.

 Eventuelt

    Til top