Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

10/2

  Januar

20/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

10.

 Godkendelse af dagsorden

11.

 Godkendelse af referat

12.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

13.

 Orientering fra medlemmerne af Handicaprådet

14.

 Høring: Forslag til Planstrategi 2020 - genoptaget

15.

 Høring: Sundhedspolitik 2021-2025 - genoptaget

16.

 Høring: Sprogindsats på dagtilbudsområdet

17.

 Orientering om Servicelovens § 100 om merudgifter

18.

 Evt.

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat

3.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

4.

 Orientering fra medlemmerne af Handicaprådet

5.

 Orientering om samarbejde mellem Voksenteam-Myndighed og DH Odsherred

6.

 Høring: Forslag til Planstrategi 2020

7.

 Høring: Tilsynsstrategi

8.

 Høring: Sundhedspolitik 2021-2025

9.

 Evt.

    Til top