Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

24/11

  Oktober

13/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

86.

 Godkendelse af dagsorden

87.

 Godkendelse af referat

88.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

89.

 Orientering fra medlemmerne af Handicaprådet

90.

 Godkendelse af to arbejdsfora i hhv. Center for Social og Psykiatri og Center for Børn, unge og Familier

91.

 Orientering om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

92.

 Orientering om Socialtilsyn Østs driftsorienterede tilsyn i Bo- og Støttecentret

93.

 Udmøntning af midler til oplevelser for udsatte borgere

94.

 Henvendelse om sag på dagsordenen vedrørende det digitale chatforum Boblberg

95.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg

96.

 Drøftelse med leverandør af teleslyngeanlæg

97.

 Beslutning ang. indkøb til teleslyngeanlæg

98.

 Orientering ved Søren With om Børne- og Familieafdelingen

99.

 Orientering og drøftelse med Rune Sørensen om bookingportalen og tilgængelighed i mødelokaler

Lukket punkt

100.

 Beslutning ang. indstillinger af kandidater til Handicapprisen

101.

 Genoptaget - Orientering om Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force-rapport vedr. forløb i Voksenmyndgihed

102.

 Evt.

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

75.

 Godkendelse af dagsorden

76.

 Godkendelse af referat

77.

 Orientering fra Rikke Kragh Iversen, Centerchef i Omsorg og Sundhed

78.

 Høring vedrørende aftale på voksenbleer med bevilling jf. Serviceloven § 112

79.

 Høring vedrørende aftale på ortopædisk fodtøj med bevilling jf. Serviceloven § 112

80.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmeplejeydelser

81.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

82.

 Orientering fra medlemmerne af Handicaprådet

83.

 Orientering om Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force-rapport vedr. forløb i Voksenmyndgihed

Lukket punkt

84.

 Handicapprisen 2021.

85.

 Evt.

    Til top