Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Oktober

21/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

64.

 Godkendelse af dagsorden

65.

 Oplæg ved Andreas Hegnsvad, Center for Job og Ydelser

66.

 Godkendelse af referat

67.

 Orientering om og drøftelse af punkter fra formandskabet

68.

 Orientering fra medlemmerne

69.

 Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

70.

 Godkendelse af indsatser og handleplan vedrørende magtanvendelser over for borgere med demens

71.

 Udbud vedr. madudbringning til borgere i eget hjem

Lukket punkt

72.

 Odshædring 2020/Handicapprisen

73.

 Handicaprådets mødekalender 2021

74.

 Evt.

    Til top