Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Handicaprådet)

Mødeoversigt: Handicaprådet

Oversigt for perioden: 01/04/2017 - 30/06/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

20/6

  Maj

23/5

  April

18/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

55.

 Godkendelse af dagsorden

56.

 Godkendelse af referat

57.

 Orientering om Aktivt Liv. teamleder Hanne Rosvald

58.

 Orientering fra formanden

59.

 Orientering fra medlemmerne

60.

 Beslutning om kvalitetsstandard på madservice serviceloven § 83

61.

 Beslutning om godkendelse af Kvalitetsstandard BPA ordninger

62.

 Godkendelse af indgåelse af prisaftale vedr. tandproteser

63.

 Odshædring

64.

 STU-tilbud i Odsherred

65.

 Hjemtagelse af Specialundervisningen

66.

 Gangbro ved strande

67.

 Tilbagemeldinger på fremsendte forespørgsler

68.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

37.

 Godkendelse af dagsorden

38.

 Godkendelse af referat

39.

 Orientering fra formanden

40.

 Orientering fra medlemmerne

41.

 Tilskud til etablering af automatik i teaterpassage

42.

 Oplæg fra Borgerrådgiver

43.

 Evaluering af dialogmøder i forbindelse med budget 2018

44.

 Beslutning om prioritering af budgetønsker til SOF

45.

 Prioritering af brug af midler af tilgængelighedspuljen

46.

 Prioriteringer af budgetønsker til MOK

47.

 Drøftelse af forholdene ved Ordrup Strand

48.

 Temadrøftelse: Evaluering af Mening og Mestring

49.

 Drøftelse af om det er en tendens, at de udsatte, der har rusmiddelproblemer m.m., bliver sat sammen med ældre på plejecentrene

50.

 Drøftelse af offentlig høring af Børne- og Ungdomstandplejen - udkast til lokalaftale

51.

 Drøftelse af Trafikplan - forslag i offentlig høring

52.

 Ansøgning om Tilskud til etablering af automatik i teaterpassage ved teater i Nykøbing Sj

53.

 Drøftelse af ny handicap parkeringsplads ved Vighallens bagside og Automatisk døråbner ved Vighallens hovedindgang

54.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

28.

 Godkendelse af dagsorden

29.

 Godkendelse af referat

30.

 Orientering fra formanden

31.

 Orientering fra medlemmerne

32.

 Høring af "Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune"

33.

 Beslutning om kvalitetsstandard på Servicelovens § 83a

34.

 Beslutning om at hjemtage dele af specialundervisningen for voksne

35.

 Forebyggende hjemmebesøg - årsrapport 2016

36.

 Eventuelt

    Til top