Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

7/12 6/12

  November

30/11 30/11

  Oktober

26/10 5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Valg af formand for Byrådet (borgmester)

3.

 Valg af 1. og 2. næstformand for Byrådet

4.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2022

5.

 Økonomiudvalget

6.

 Vækst- og Udviklingsudvalget

7.

 Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8.

 Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

9.

 Klima- og Miljøudvalget

10.

 Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

11.

 Vederlag til 1. og 2. næstformand

12.

 Orientering om ligestillingsloven

13.

 Orientering om ændringer i forhold til udvalg, råd, nævn og kommissioner

14.

 Fælles Museumsmagasin, bestyrelsen for

15.

 Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, bestyrelsen for

16.

 GRO - Grønt Råd Odsherred

17.

 Grundvandsrådet for Odsherred

18.

 Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne

19.

 Huslejenævnet, fælles

20.

 Kommunekontaktråd Sjælland

21.

 Odsherred Teater, bestyrelsen for

22.

 Vandoplandsstyregruppe (VOS)

23.

 Andel (tiligere SEAS-NVE), repræsentantskabet for

24.

 ARGO I/S, bestyrelsen for

25.

 Beboerklagenævnet

26.

 Beredskabskommissionen, fælles

27.

 Bevillingsnævnet

28.

 Børn- og Ungeudvalget

29.

 Ekspropriationskommissionen (fast ejendom)

30.

 FGU Nordvestsjælland, bestyrelsen for

31.

 Fishing Zealand, styregruppen for

32.

 Fonden Geopark Odsherred, bestyrelsen for

33.

 Fredningsnævnet

34.

 Grundlistudvalget

35.

 Handicaprådet

36.

 Hegnssynet

37.

 Hjemmeværnet, distriksudvalg for

38.

 Inger og Helge Nielsens mindefond, bestyrelsen for

39.

 Integrationsrådet, følegruppen for

40.

 KL, delegerede til årsmødet i

41.

 KL's repræsentantskab, stedfortræder til

42.

 Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politikreds, stedfortræder

43.

 Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

44.

 LAG Midt- Nordvestsjælland, bestyrelsen for

45.

 Laurits Jensen og hustru Margrethe Jensens Fond, bestyrelsen for

46.

 Mark,- og vejfredslov, vurderingsmænd i henhold til

47.

 Museum Vestsjælland, bestyrelsen for

48.

 Nykøbing Sj. Varmeværk, bestyrelsen for

49.

 Odsherred Forsyning, bestyrelsen for

50.

 Overtaksationskommissionen (offentlige veje)

51.

 Skatteankenævn

52.

 Specialundervisning for voksne (SUV), bestyrelsen for

53.

 Taksationskommissionen (Fast ejendom)

54.

 Taksationskommissionen (offentlige veje)

55.

 Trafikselskabet Movia, repræsentantskabet for

56.

 TV2 Øst, repræsentantskabet for

57.

 Ung i Odsherred, bestyrelsen for

58.

 Ungdomsboligforeningen Asnæs, bestyrelsen for

59.

 Valgbestyrelse til europaparlamentsvalg, folketingsvalg og kommunalvalg

60.

 Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter, bestyrelsen for

61.

 VUC, bestyrelsen for

62.

 Vurderingsankenævn

63.

 Underskrift af dokumenter vedr. fast ejendom, lån og garantiforpligtelser, bemyndigelse til

64.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

182.

 Godkendelse af dagsorden

183.

 Stedfortrædere til Byrådet

184.

 Ny styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune pr. 1. januar 2022

185.

 Underskriftsside

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

161.

 Spørgetid for borgerne

162.

 Godkendelse af dagsorden

163.

 Meddelelser fra formanden

164.

 Fastsættelse af takster og brugerbetalinger for 2022 på baggrund af det vedtagne budget for 2022

165.

 Takster 2022 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

166.

 Godkendelse af takster 2022 jfr. Rammeaftale for det specialiserede socialområde

167.

 Udmøntning af midler til oplevelser for udsatte borgere

168.

 Låneoptagelse på 40 mio. kr.

169.

 Odsherred Forsyning ansøger om kommunegaranti på 110,8 mio. kr.

170.

 Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019-22 - ændring af tømningsfrekvens for sommerhuse og øget serviceniveau for alle

171.

 Ansøgning om godkendelse af Skema B, VAB afd. 26, Asnæs Nellemosevej

172.

 Vedtagelse af byfornyelsesprogram til Vig

173.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af 2020-03, Mellem Søerne i Højby

174.

 Driftsoverenskomst med EUC

175.

 Målsætninger i klimaplanen

176.

 Anmodning om lokalplan for Betongården, Trundholmvejen 4, Højby

177.

 Ny styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune pr. 1. januar 2022

178.

 Underskriftsside

179.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

180.

 Orlov fra Byrådet

181.

 Stedfortræder til Byrådet og Økonomiudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

179.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

180.

 Orlov fra Byrådet

181.

 Stedfortræder til Byrådet og Økonomiudvalget

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

151.

 Godkendelse af dagsorden

152.

 Meddelelser fra formanden

153.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2021, Alle udvalg

154.

 Godkende regulativ for almene vandværker 2021

155.

 Principgodkendelse af projektforeslag om varmeværk i Fårevejle og varmeforsyning i Fårevejle stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs og Hørve

156.

 Anmodning fra Museum Vestsjælland om forlængelse af økonomiaftale

157.

 Anmodning og forslag til lokalplan 2021-08 for et fjernvarmeværk på Fårevejle rensningsanlæg

158.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om Waste Plastic Upcykling i Egebjerg skal af sikkerhedshensyn ophøre

159.

 Underskriftsside

Lukket punkt

160.

 Valg af forsikringer og forsikringsselskaber i Odsherred Kommune fra 1. januar 2022

Gå til toppen af siden 
Punkter

139.

 Godkendelse af dagsorden

140.

 Meddelelser fra formanden

141.

 2. behandling af budget for 2022-2025

142.

 Anlægsbevilling Willemoeshallen

143.

 Odsherred Varme - garanti for lån på 50,4 mio. kr.

144.

 Oprensning af Nordkanalen og Hørvekanalen 2021

145.

 Oversvømmelsesbeskyttelse af Kanalhusene i Nykøbing

146.

 Renovation 2022 - Budget og takster

147.

 Forslag til lokalplan nr. 2021-07 for Gyden i Asnæs

148.

 Henvendelse om sag på dagsordenen om bedre mulighed for at brevstemme

149.

 Nye kandidater til Vurderingsankenævn

150.

 Underskriftsside

    Til top