Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

24/11

  Oktober

27/10 6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

151.

 Spørgetid for borgerne

152.

 Godkendelse af dagsorden

153.

 Meddelelser fra formanden

154.

 Fordeling af investeringspuljen på 1,5 mio. kr. i budget 2021

155.

 Anlægsbevilling til renovering af Asnæs svømmehal

156.

 Beslutning - Udmøntning af Regeringens initiativer for svækkede ældre

157.

 Fastsættelse af takster og brugerbetalinger for 2021 på baggrund af det vedtagne budget for 2021

158.

 Takster 2021 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

159.

 Genoptaget - Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

160.

 Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan for Glostrup Landsby

161.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2019-14 samt kommuneplantillæg 14 i Egebjerg

162.

 Endelig vedtagelse af delvis aflysning af lokalplanerne 2011-36 og 72 i Rørvig

163.

 Retningslinjer for digital infrastruktur i Region Sjælland

164.

 Godkendelse af vedtægt for Vestsjællands Brandvæsen

165.

 Politik for røgfri arbejdstid

166.

 Genoptaget - Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021

167.

 Henvendelse fra Ankestyrelsen - pkt. 138 på Byrådets møde den 6. oktober 2020

168.

 Underskriftsside

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

140.

 Information om begrænset antal tilhørerpladser ved Byrådets møde

141.

 Spørgetid for borgerne

142.

 Godkendelse af dagsorden

143.

 Meddelelser fra formanden

144.

 Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, alle udvalg

145.

 Status på erhvervspakke 1 og 2

146.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-11 for et boligområde på Snerosevej, Fårevejle St inkl. kp-tillæg nr. 11

147.

 Ekspropriationsbeslutning - Sommerhuskloakering 2020

148.

 Sprøjtefri zoner omkring vandværksboringer - BNBO

149.

 Underskriftsside

Lukket punkt

150.

 Kondemnering af ejendom

Gå til toppen af siden 
Punkter

121.

 Information om begrænset antal tilhørerpladser ved Byrådets møde

122.

 Spørgetid for borgerne

123.

 Godkendelse af dagsorden

124.

 Meddelelser fra formanden

125.

 Budget og takster for Renovationen 2021

126.

 Budget 2021-2024 - 2. behandling af budgetforslag

127.

 Retningslinjer for opkrævning af garantiprovision

128.

 Bygningsrokader 2020, Økonomi

129.

 Udvidelse af mødefaciliteter på Rådhuset

130.

 Beslutning om implementering af erfaringer, viden og resultater fra Fårevejlemodellen

131.

 Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2019-22 - Gaias have

132.

 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan 42 for den centrale del af Nykøbing Sj inkl. kommuneplantillæg nr. 13

133.

 Forslag til Lokalplan nr. 2020-06 for Veteranbilmusseum ved Egebjerg inkl. Kommuneplantillæg nr. 16

134.

 Forslag til Lokalplan nr. 2020-03 for boligområdet Mellem Søerne, Højby, inkl. Kommuneplantillæg nr. 15

135.

 Forslag til Lokalplan nr. 2017-02.1 for Udvidelse af H. Lundbeck A/S, Lumsås, inkl. Kommuneplantillæg nr. 12

136.

 Forslag til Lokalplan nr. 2020-05 for et boligområde ved Ådalen i Asnæs

137.

 Genoptaget - Deltage i "DK2020 - Klimaplaner i hele Danmark"

138.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Ministerhenvendelse om flere flygtninge

139.

 Underskriftsside

    Til top