Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

15/12 24/11 27/10 6/10

  Sep - Aug - Jul

15/9 25/8

  Jun - Maj - Apr

24/6 26/5 28/4

  Mar - Feb - Jan

24/3 24/2 27/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

170.

 Temamøde kl. 16.00 - 17.30 - Ældreområdet

171.

 Spørgetid for borgerne

172.

 Godkendelse af dagsorden

173.

 Meddelelser fra formanden

174.

 Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015

175.

 Plan for indkvartering

176.

 Plan for vandsyning til brandslukning

177.

 Bemyndigelse til at ansøge om iværksættelse af værgemål

178.

 Færdselssikkerhedsudvalget - omorganisering

179.

 Beskæftigelsesplan 2016

180.

 Styregruppe - Områdefornyelse - Nykøbing bymidte

181.

 Omprioriteringsbidrag - Finanslov 2016

182.

 Økonomiske retningslinier Odsherred Kommune: Kasse- og regnskabsregulativ

183.

 Principper for overførselsadgang af driftsoverskud/underskud fra regnskabsåret 2015 til regnskabsåret 2016

184.

 Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse, Boligselskabet af 1942 afd. 5, Torshaven 2-18 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41c

185.

 Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse, Boligselskabet af 1942 afd. 6, Torshaven 20-28 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41a

186.

 Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

187.

 Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

188.

 Ophævelse af deklaration vedrørende Industrivangen 5-11

189.

 Aftale med International House

190.

 Frigivelse af anlægsbevilling til "etablering af 3 skæve boliger"

191.

 Budgetprioritering 2016 ift. øget normering på ældreområdet

192.

 Ekstrabevilling til genopretning af grønne områder

193.

 Udkast til retningslinjer for spørgetid for borgere - 2. behandling

194.

 Forslag til ophævelse af "Lokalplan 110, For et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole".

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

151.

 Temamøde kl. 16.00 - 17.30 - Præsentation af projektet Nordisk center for lokale fødevarer.

152.

 Spørgetid for borgerne

153.

 Godkendelse af dagsorden

154.

 Meddelelser fra formanden

155.

 Fastsættelser af takster og brugerbetalinger for 2016 på baggrund af det vedtagne budget for 2016

156.

 Ansøgning fra Højby Vandværk AMBA om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til finansiering af ombygning og modernisering af vandværket i Højby

157.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2015-54 - Borren, Højby Kultur- og Idrætsanlæg, samt Kommuneplantillæg nr. 8 til Odsherred Kommuneplan 2013-2025

158.

 Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015

159.

 Revideret vinter- og renholdelsesregulativ samt beredskabsplan for vinteren 2015/2016

160.

 Regulativ for benyttelse af veje og grønne områder

161.

 Godkende reviderede vandløbsregulativer

162.

 Aftale vedrørende gågaden i Nykøbing Sj.

163.

 Kommissorium for Områdefornyelse - Nykøbing bymidte

164.

 Forslag til Strategisk Energiplan Odsherred

165.

 Udkast til principper for tilgængelighed i Odsherred Kommune

166.

 Lokalisering af Ungesporet

167.

 Udkast til retningslinjer for spørgetid for borgere

168.

 Status på Udviklingsplan 2015

169.

 Advisory Board for erhvervsudvikling i Odsherred Kommune

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

142.

 Spørgetid for borgerne

143.

 Godkendelse af dagsorden

144.

 Meddelelser fra formanden

145.

 Økonomirapportering 2015 pr. 30. september 2015

146.

 Frigivelse af anlægsbevilling Flytning af Vig Bibliotek til Vig Skole

147.

 Ekspropriation - Tengslemark Renseanlæg

148.

 Ekspropriation - cykelsti mellem Egebjerg og Nykøbing

149.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2016

150.

 Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Nykøbing Sj. Varmeværk

Gå til toppen af siden 
Punkter

132.

 Spørgetid for borgerne

133.

 Godkendelse af dagsorden

134.

 Meddelelser fra formanden

135.

 Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune - Ændringsforslag, Høringssvar og frigivelse af bevillinger til anlægsprojekter.

136.

 Godkende budget og takster for renovationen 2016

137.

 Projekt Solvognens findested

138.

 Projekt Brandkadetter

139.

 Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

140.

 Ligestillingsredegørelse 2015

141.

 Ekstra bevilling - bortskaffe jorddeponi i Nykøbing Sj.

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

125.

 Spørgetid for borgerne

126.

 Godkendelse af dagsorden

127.

 Meddelelser fra formanden

128.

 Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

129.

 360-graders analyser versus Regeringsgrundlagets omprioriteringsbidrag

130.

 Forslag til Lokalplan 2015-24, Feriehusområde, Carlsberggården, V. Lyng, Nykøbing Sj.

131.

 Godkende Vandhandleplan 2015

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

105.

 Temamøde kl. 16.00 - 17.30 - Uddannelse til alle

106.

 Spørgetid for borgerne

107.

 Godkendelse af dagsorden

108.

 Meddelelser fra formanden

109.

 Stedfortræder til Byrådet

110.

 Revisionsberetninger for regnskabsåret 2014

111.

 Halvårsregnskab 2015 pr. 30. juni 2015

112.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan for Annebergparken 2015-55

113.

 Endelig godkendelse af projektforslag til etablering af transmissionsledning til Annebergparken

114.

 Ombygning af gl. Irma-bygning. Algade 36, 4500 Nykøbing

115.

 Principper for byggestyring

116.

 Forslag til Kommuneplantillæg og VVM for Lundbeck medicinalvarefabrik

117.

 Principbeslutning om ekspropriation - Kloakering af Uglekilde Erhvervsområde

118.

 Ekspropriation af stiareal - Højderygstien

119.

 Ekspropriation - kloakering af Bjergesø

120.

 Ændring af udvalgssammensætning - Arbejdsmarkedsudvalget

121.

 Ændring af Integrationsrådets sammensætning

122.

 Ændring i udpegning - Handicaprådet

123.

 Valg af medlem til Bevillingsnævnet

124.

 Valg af medlemmer til UTA 2

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

85.

 Politikdag Kl. 16.00 - 17.30 - 360-graders analysen

86.

 Spørgetid for borgerne

87.

 Godkendelse af dagsorden

88.

 Meddelelser fra formanden

89.

 360-graderes-analysen på administrationsområdet.

90.

 Køb af ejendom, frigivelse af anlægsmidler

91.

 Forslag til lokalplan 2015-54 for ny Højby hal, samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Odsherred Kommuneplan 2013-25

92.

 Ændringer i administrationsgrundlag - Bygningsfornyelse i Odsherred Kommune - Lovændring i Lov om Byfornyelse og udvikling af byer

93.

 Højderygstien - orientering om status og beslutning om en frivillig aftale

94.

 Yderby Lyng Vandværk - vandledningsekspropriation

95.

 Kystbeskyttelse ud for Dybesø og Flyndersø

96.

 Reklame for private dag- og skoletilbud i kommunale tilbud

97.

 Dispensation og overgangsbestemmelser for gratis buskort til de elever der i dag har et gratis buskort

98.

 Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland

99.

 Ophør af personalepolitikker i forhold til beredskabet

100.

 Afrapportering på Direktionsstrategi for 2014

101.

 Status på Udviklingsplan 2015

102.

 Nedsættelse af et § 17 stk. 4 udvalg vedr. Uddannelse til alle - 2.

103.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Indkøb af flybilletter og transportydelser

Lukket punkt

104.

 Beslutning om udbud af ejendomme i Odsherred Kommune

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

65.

 Spørgetid for borgerne

66.

 Godkendelse af dagsorden

67.

 Meddelelser fra formanden

68.

 Frigivelse af midler til forskønnelse af Odden

69.

 Garantiprovision for kommunegaranti til låneoptagelse

70.

 Ekstrabevilling til anlæg i Rørvig Havn

71.

 Budget 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

72.

 Årsrapport 2014 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

73.

 Planstrategi 2015

74.

 Udviklingsplan for Asnæs Bymidte endelig vedtagelse

75.

 Ekspropriation - kloakering af Bjergesø

76.

 Bobjergvej/Støttehelle anlæg

77.

 Kystbeskyttelse ved digeprojekt i Rørvig

78.

 Reklame for private dag- og skoletilbud i kommunale tilbud

79.

 Anden behandling af ændring af § 11, § 15 og § 20 i styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune

80.

 Ændring af vedtægter og valg af repræsentant til Odsherred Turistråd

81.

 Valg af repræsentant til bestyrelsen i Odsherred Erhvervsråd

82.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Boykot af varer fra Israelske bosættelser på Vestbredden m.m.

Lukket punkt

83.

 Køb af ejendom

Lukket punkt

84.

 Byggemodning af Uglekilde erhversområde

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

48.

 Temamøde kl. 17.00 - 17.30 - Refusionsomlægninger

49.

 Spørgetid for borgerne

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Meddelelser fra formanden

52.

 Årsregnskab 2014 for Odsherred Kommune

53.

 Årsregnskab 2014 - Overførsel af drift og anlæg fra 2014 til 2015

54.

 Økonomirapportering 2015 pr. 31. marts 2015

55.

 Frigivelse af midler til sikre skoleveje

56.

 Udkast til jobprofil for borgerrådgiverfunktionen

57.

 Politisk udviklingsgruppe på forebyggelsesområdet - medlemmer og kommissorium

58.

 Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende lokaler til genoptræning

59.

 Kvalitetsrapport 2013-14 - tilrettet efter høring

60.

 Integrationsrådets beretning for 2014 til godkendelse

61.

 Forslag til revideret Parkeringsbekendtgørelse

62.

 Benyttelse af Skovinstitutionens bygninger

63.

 Anden behandling af ændring af § 2, stk. 1 i styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune

64.

 Første behandling af ændring af § 11, § 15 og § 20 i styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

27.

 Temamøder kl. 16.00 - 17.30 - Asfalt og veje samt Greater Copenhagen (Regionsstrategi)

28.

 Spørgetid for borgerne

29.

 Godkendelse af dagsorden

30.

 Meddelelser fra formanden

31.

 Frigivelse af anlægsmidler til trafiksanering på Lyngvej

32.

 Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse 2015

33.

 Frigivelse af midler til legepladser 2015

34.

 Frigivelse af midler til arbejdet med at fundraise midler til at realisere Olafur Eliassons Den heliotropiske by

35.

 Oprydning af jorddeponi samt opretning af grønne områder

36.

 Låneoptagelse til låneramme 2014

37.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S til anlæg i 2015

38.

 Godkendelse af forslag til en harmonisering af de kommunale tilskud til Museum Vestsjælland fra 2016

39.

 Almene plejeboliger - Støtte til renovering af eksisterende plejeboliger og opførelse af nye plejeboliger i Hørve og Asnæs - Godkendelse af skema C - Endeligt regnskab

40.

 Godkendelse af udkast til Kulturaftale 2015 - 2018 - Kulturregion Midt- og Vestsjælland

41.

 Forslag til revision af lokalplan for Annebergparken.

42.

 Afsluttende afrapportering på beskæftigelsesplan 2014

43.

 Borgerrådgiverens årsrapport 2014, Handleplan på baggrund af

44.

 Ændring af § 2, stk. 1 i styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune

45.

 Ændring af § 15 stk. 2 i styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune

46.

 Årsregnskab 2014 - Forslag til anvendelse af mindreforbruget til servicedrift 2014 og disponible likvide midler ultimo 2014

Lukket punkt

47.

 Frigivelse af anlægsbevilling til indskanning af byggesagsarkiv

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

14.

 Temamøde kl. 16.00 - 17.30 - Borgerrådgiverens Årsrapport, Planstrategi 2015, 360 graders analyser

15.

 Spørgetid for borgerne

16.

 Godkendelse af dagsorden

17.

 Meddelelser fra formanden

18.

 Stedfortræder til Byrådet

19.

 Anlægsregnskab for ombygning af Tinghuset

20.

 Anlægsregnskab for Energimærkning af kommunale ejendomme

21.

 Erhvervspolitik 2015-18 og Erhvervsstrategiske indsatser og handleplan 2015-16

22.

 Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for 2016

23.

 Annullering af to tilbud om frivillige aftaler til Højderygstien

24.

 360 graders analyse af sundheds- og forebyggelsesområdet

25.

 Forslag til Byrådets Vision 2025

26.

 Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Temamøde kl. 16.00 - 17.30 - Byrådets Vision

2.

 Spørgetid for borgerne

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Meddelelser fra formanden

5.

 Økonomirapportering 2014 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2014

6.

 Frigivelse af anlægsbudget for Børnesundhed

7.

 Budgetprocedure og tidsplan for Byrådets budgetlægning for 2016-2019

8.

 Udbudsplan 2015 med overslagsår 2016

9.

 Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser m.v.

10.

 Økonomi vedr. markedsprøvning af Park og Vej

11.

 Valg af medlem fra Erhvervsrådet til følgegruppe for Integrationsrådet

12.

 Sammensætning af bestyrelsen i Fonden Geopark Odsherred

Lukket punkt

13.

 Godkendelse af istandsættelsesforslag med henblik på ophævelse af kondemnering

    Til top