Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

27/3

  Februar

27/2 27/2

  Januar

30/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

37.

 Spørgetid for borgerne

38.

 Godkendelse af dagsorden

39.

 Meddelelser fra formanden

40.

 Decisionsskrivelse vedr. revision af de sociale regnskaber for 2016

41.

 Låneoptagelse 2017

42.

 § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse

43.

 Integrationsrådets Årsberetning 2017 til godkendelse

44.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Kosmos Ferieby ved Klint

45.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 Kosmos Feriby ved Klint

46.

 Sortering af dagrenovation i sommerhusområder

47.

 Genoptagelse af kvalitetsrapport 16/17 på skoleområdet efter gennemført høring

48.

 Ekstra tilskud til værdig ældrepleje - finanslov 2018

49.

 Ældrerådets samarbejdsaftale med Byrådet og Ældrerådets vedtægter

50.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - brug af eventuelle besparelser ved tilfælde af strejke eller lockout

51.

 Genoptaget - Forretningsorden for Odsherred Byråd pr. 1. januar 2018

Lukket punkt

52.

 Kondemnering af ejendom

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

17.

 Spørgetid for borgerne

18.

 Godkendelse af dagsorden

19.

 Meddelelser fra formanden

20.

 Decisionsskrivelse 2016 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område

21.

 Økonomisk Politik 2018-21

22.

 Budget 2019-22 - Tidsplan og overordnede principper

23.

 Gebyr for underretning om udlægsforretninger

24.

 Sondring mellem brug af arbejdsgrupper og § 17, stk. 4-udvalg

25.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af 22 boliger almen boligbyggeri afd. 111 Rørvigvej 6 4500 Nykøbing Sj.Boligselskabet af 1942

26.

 Ansøgning om godkendelse af Skema B VAB afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg Renoveringsstøtte

27.

 Anmodning om kommuneplantillæg for feriehuse ved Nordstrand

28.

 Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen (2014-2018) - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne

29.

 Beslutning om nedsættelse af et demensudvalg

30.

 Udpegning af medlemmer til Rådet for Socialt Udsatte

31.

 Procesplan for skolestruktur i Odsherred Kommune

32.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - ændring af formulering af meddelelsespunkt på Byrådets dagsorden

33.

 Godkendelse af indstillede medlemmer fra Danske Handicaporganisationer til Handicaprådet

34.

 Værgemål - bemyndigelse

35.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

36.

 Ændring til Advisory Board

Gå til toppen af siden 
Punkter

35.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

36.

 Ændring til Advisory Board

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid for borgerne

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Beslutning om ekspropriation - Adgangsvej til Malergården m.fl.

5.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af 22 boliger almen boligbyggeri afd. 111 Rørvigvej 6 4500 Nykøbing Sj.Boligselskabet af 1942

6.

 Ansøgning om godkendelse af Skema B VAB afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg Renoveringsstøtte

7.

 Kommissorium for Grønt Råd Odsherred 2018-2021

8.

 Odsherred havne - Kommissorium for Havneråd og Brugerråd 2018 - 2021

9.

 Huslejenævn, fælles

10.

 Foreløbig evaluering af Lokaldemokratiudvalget 2017

11.

 Beslutning om oprettelse af §17, stk. 4. udvalg, Lokalforum og forslag til kommisorium

12.

 Genoptaget - Handicaprådet

13.

 Valgbestyrelse til europaparlamentsvalg, folketingsvalg og kommunalvalg

14.

 Mandat til Borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen for Odsherred Forsyning A/S

15.

 Forretningsorden for Odsherred Byråd pr. 1. januar 2018

16.

 Orientering - Ankestyrelsens udtalelse om gågadeafgift

    Til top