Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

25/6

  Maj

29/5

  April

24/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

89.

 Spørgetid for borgerne

90.

 Godkendelse af dagsorden

91.

 Meddelelser fra formanden

92.

 Revisionsberetning for regnskabsåret 2017

93.

 Budgetopfølgning pr. 30. april - Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg

94.

 Borgerrådgiverens årsrapport 2017 og administrationens opfølgning på anbefalinger

95.

 Ansøgning til Skema B renoveringsprojekt, Lejerbo Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle, matr. nr. 5-ac, Fårevejle By, Fårevejle

96.

 Nye tiltag for visiteret borgerbefordring

97.

 Beslutning om ændring af fremlejeaftale med NVPRO og indgåelse af ny fremlejeaftale med Anneberg Efterskole

98.

 Kystbeskyttelse ved Dybesø (genoptaget)

99.

 Ansøgning om udvidelse af solvarmeanlæg, Nykøbing Sj.

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

77.

 Spørgetid for borgerne

78.

 Godkendelse af dagsorden

79.

 Meddelelser fra formanden

80.

 Årsrapport 2017 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S

81.

 Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

82.

 Godkendelse af oprettelse af bygningsfonden Odsherred Teater og sammensætning af bestyrelsen for fonden samt udpege et medlem

83.

 Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2018/19

84.

 Ansøgning fra Kelstrup-Jyderup Vandværk om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til renovering af boring DGU nr. 190.152.

85.

 Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

86.

 Restaurationsplan for Odsherred Kommune

87.

 Valg til bestyrelsen for Nordvestsjællands Produktionsskole

Lukket punkt

88.

 Kontrakt med SEAS-NVE - Det videre forløb

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

53.

 Spørgetid for borgerne

54.

 Godkendelse af dagsorden

55.

 Meddelelser fra formanden

56.

 Stedfortræder til Byrådet

57.

 Stedfortræder til Byrådet

58.

 Årsregnskab 2017 for Odsherred Kommune

59.

 Årsregnskab 2017 - Overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018, samt godkendelse af principper for overførsel fra 2018 til 2019.

60.

 Anlægsregnskaber til regnskab 2017

61.

 Budgetopfølgning pr. 28 februar - Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg

62.

 Kommuneplantillæg for registering af bevaringsværdige bygninger

63.

 Beslutning om svar til KKR vedr. samarbejde og placering af Forberedende Grunduddannelse

64.

 De næste skridt for Nordisk Center for Lokale Fødevarer

65.

 Bestilling af offentlig bustransport for 2019

66.

 Ekspropriation - Cykelsti Egebjerg-Strandhuse 2. etape

67.

 Ekspropriation - kloakering af Lille Egebjerg

68.

 Ekspropriation - sommerhuskloakering Vig Lyng Syd

69.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 Kosmos Feriby ved Klint

70.

 Godkende kommissorie og valgprocedure for Havnerådet

71.

 Valg af medlemmer til Grønt Råd og godkende revideret kommissorie

Lukket punkt

72.

 Partshøring forud for eventuelt påbud om nedrivning

Lukket punkt

73.

 Kondemnering af ejendom

Lukket punkt

74.

 Køb af ejendom

Lukket punkt

75.

 Køb af ejendom

76.

 Ansættelse af direktør

    Til top