Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

18/12

  November

27/11

  Oktober

30/10 9/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

144.

 Spørgetid for borgerne

145.

 Godkendelse af dagsorden

146.

 Meddelelser fra formanden

147.

 Udmøntning af 'Servicetjek 2018'

148.

 Decisionsskrivelse 2017 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område

149.

 Beskæftigelsesplan 2019/20

150.

 Handleplan til styrkelse af likviditeten

151.

 Låneoptagelse 2018 og forhåndslåneoptagelse anlæg 2019

152.

 Genoptaget - Forslag til spildevandsplan 2019-2022

153.

 Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020 inkl. godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til Rammeaftalen

154.

 Godkendelse af Værdighedspolitik for Odsherred Kommune

155.

 Beslutning vedrørende anvendelse af værdighedsmidler 2019

156.

 Genoptaget - Valg af formænd for valgstyrerne ved kommunens 12 afstemningssteder 2018 - 2021

157.

 Forslag til 'Tillæg til Kommuneplanen - Vig Bakke'

158.

 Godkende forslag til lokalplanplan for Vig Bakke

159.

 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - Byrådets behandling af Danmarkskortet

160.

 Godkendelse af vedtægtsændring for Ung i Odsherred

161.

 Ændring i Socialdemokratiets poster

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

135.

 Spørgetid for borgerne

136.

 Godkendelse af dagsorden

137.

 Meddelelser fra formanden

138.

 Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

139.

 Fastsættelser af takster og brugerbetalinger for 2019 på baggrund af det vedtagne budget for 2019

140.

 Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

141.

 Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

142.

 Ændring i Venstres poster

143.

 2. behandling - Ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

125.

 Spørgetid for borgerne

126.

 Godkendelse af dagsorden

127.

 Meddelelser fra formanden

128.

 Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2018

129.

 Risikobaseret dimensionering - 2018

130.

 Tilbud fra Staten om køb af privatretlige fordringer

131.

 Ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune

132.

 Revision af Folkeoplysningspolitikken 2018

133.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

134.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Dannebrogsfane i byrådssalen

Gå til toppen af siden 
Punkter

122.

 Godkendelse af dagsorden

123.

 Meddelelser fra formanden

124.

 Budget 2019-2022 - 2. behandling af budgetforslag 2019-22

    Til top