Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

17/12 26/11 5/11 8/10

  Sep - Aug - Jul

24/9 27/8 1/7 1/7

  Jun - Maj - Apr

26/6 25/6 25/6 28/5 30/4 23/4 23/4

  Mar - Feb - Jan

26/3 26/2 29/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

197.

 Spørgetid for borgerne

198.

 Godkendelse af dagsorden

199.

 Meddelelser fra formanden

200.

 Genoptaget - Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune

201.

 Bevilling til projekt for annekset ved Fårevejle sundhedshus

202.

 Flytning af Hørve Bibliotek til Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter

203.

 Salg af ejendomme i 2019

204.

 Beslutning om fremtidig drift af Baeshøjgård

205.

 Nedlæggelse af VisitOdsherred og overdragelse af Feriepartner

206.

 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Destination Sjælland

207.

 Ændring af Integrationsrådets forretningsorden

208.

 Indstilling af nye medlemmer til Integrationsrådet

209.

 Lokalplan - endelig vedtagelse for boligområdet "Fri og Fro" i Egebjerg

210.

 Forslag til lokalplan - Vesterbro 30, tæt-lav boligområde

211.

 Decisionsskrivelse 2018 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område

212.

 Underskriftsside

Lukket punkt

213.

 Genoptaget - Opførsel af ny teatersal til Odsherred Teater

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

176.

 Spørgetid for borgerne

177.

 Godkendelse af dagsorden

178.

 Meddelelser fra formanden

179.

 Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2019

180.

 Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram i budget 2019 samt nedjusteret lønskøn

181.

 Skoleprojekterne Asnæs og Nykøbing

182.

 Fastsættelse af takster og brugerbetalinger for 2020 på baggrund af det vedtagne budget for 2020

183.

 Beslutning - Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

184.

 Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

185.

 Tillæg til planstrategi 2019. Byvækst i kystnærhedszonen

186.

 Kystbeskyttelse ved Dybesø

187.

 Genoptaget - Principiel afgørelse vedr. ansøgninger om kommunal garanti til ustøttede andelsboligbyggerier

188.

 Genoptaget - Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune

189.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af almene boliger afd. 30 Anneberg Bakke

190.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af almene boliger afd. Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

191.

 Etablering af Destination Sjælland A/S

192.

 Rekruttering af tilforordnede vælgere via sociale medier

193.

 Lokalplanforslag - Ølstenshøj boligområde, Asnæs

194.

 Mandat til borgmesteren til at stemme på ekstraordinær generalforsamlingen for Odsherred Forsyning A/S - valg af ny formand

195.

 Orientering om medlemsændring til Følgegruppen for Integrationsrådet

196.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

159.

 Spørgetid for borgerne

160.

 Godkendelse af dagsorden

161.

 Meddelelser fra formanden

162.

 Budget 2020-2023 - 2. behandling af budgetforslag

163.

 Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2019

164.

 Erhvervsstrategi 2019-2022

165.

 Selvstændiggørelse af NCLF

166.

 Fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk kommuner

167.

 Kommissorium for politisk styregruppe for fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kommuner

168.

 Endelig kommuneplan tillæg nr. 9 - Grønt Danmarkskort

169.

 Ekspropriation - Sommerhuskloakering 2019

170.

 Endelig lokalplan 2019-10, for sommerhusområdet Tengslemark-Fuglevænge, Højby (revision af nr. 2S8-11)

171.

 Genoptaget - Godkende ny Handicap- og Psykiatripolitik

172.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2020

173.

 Evaluering af Odsherred Teater

174.

 Orientering om ændring i poster i bestyrelsen for Odsherred Forsyning

175.

 Underskriftsside

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

156.

 Godkendelse af dagsorden

157.

 Budget 2020-2023 - 1. behandling af budgetforslag

158.

 Underskriftsside

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

143.

 Spørgetid for borgerne

144.

 Godkendelse af dagsorden

145.

 Meddelelser fra formanden

146.

 Halvårsregnskab 2019 opgjort pr. 31. juli 2019

147.

 Budget og takster for renovationen 2020

148.

 Planstrategi 2019 - Til endelig vedtagelse

149.

 Godkende jordfordeling til Solvognens fundsted

150.

 Udkast til kommissorium for §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv forebyggelse

151.

 Regulativ for husholdningsaffald

152.

 Parkeringsbekendtgørelse - ajourføring

153.

 Orientering om medlemsændring i Fredningsnævnet

154.

 Orientering om medlemsændring i bestyrelsen for Boligselskabet af 1942

155.

 Underskriftsside

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

128.

 Spørgetid for borgerne

129.

 Godkendelse af dagsorden

130.

 Meddelelser fra formanden

131.

 Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

132.

 Garanti for lån i Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. 4,8 mio. kr.

133.

 Garanti for lån i Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. 7,6 mio. kr.

134.

 Principiel afgørelse vedr. ansøgninger om kommunal garanti til ustøttede andelsboligbyggerier

135.

 Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune

136.

 Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplan-tillæg, matr. 5-e, Stenstrup By, Højby, Stenstrupvej 47, 4573 Højby, Mobilstation

137.

 Tillæg til planstrategi 2019 - Udviklingsområder i kystnærhedszonen

138.

 Bygningsfonden Odsherred Teater

139.

 Borgerbetjening

140.

 Borgerrådgiverens årsrapport 2018 og administrationens opfølgning på anbefalinger

141.

 Orientering om medlemsændring i repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia

142.

 Underskriftsside

 Juli
Gå til toppen af siden 
Punkter

123.

 Godkendelse af dagsorden

124.

 Genoptaget - Forslag til principper for ny struktur for specialundervisningsområdet

125.

 Underskriftsside

126.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

127.

 Indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår til køb af jordstykker for Solvognens Fundsted

Gå til toppen af siden 
Punkter

126.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

127.

 Indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår til køb af jordstykker for Solvognens Fundsted

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

120.

 Fødevareudbud 2019 - udbudsmateriale

Gå til toppen af siden 
Punkter

94.

 Spørgetid for borgerne

95.

 Godkendelse af dagsorden

96.

 Meddelelser fra formanden

97.

 Revisionsberetning af årsregnskabet for 2018

98.

 Genoptaget - Anlægsregnskab for tilbygning til Rådhuset

99.

 Samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2019

100.

 Indtægtsbevilling - servicearealtilskud Bobjergcentret

101.

 Budget til FGU

102.

 Beslutning om opkrævning af leje fra højskoler og efterskoler ved benyttelse af kommunale haller

103.

 4-dages arbejdsuge

104.

 Handleplaner jf. Ejendomsstrategi 2019-2022

105.

 Principbeslutning om ekspropriation - sommerhuskloakering 2019

106.

 Indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår til køb af jordstykker for Solvognens Fundsted

107.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5, Fårevejle Kirkeby

108.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

109.

 Forslag til kommuneplantillæg - Grønt Danmarkskort

110.

 Forslag til tillæg til lokalplan - Sommerhusområde Tengslemark-Fuglevænge

111.

 Forslag til lokalplan - boligområdet Fri og Fro i Egebjerg

112.

 Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Høvevej, Fårevejle Kirkeby

113.

 Endelig vedtagelse af lokalplan for butiksområde, Fårevejle Kirkeby

114.

 Endelig vedtagelse af lokalplan for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

115.

 Beslutning om klassedeling på Nykøbing Skole

116.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om biogasanlæg

117.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om Integrationsrådets opgaver

118.

 Ændring i Socialdemokratiets poster

119.

 Underskriftsside

Lukket punkt

120.

 Fødevareudbud 2019 - udbudsmateriale

121.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

122.

 Status på anlægsprojekt FGU

Gå til toppen af siden 
Punkter

123.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

124.

 Genoptaget - Forslag til principper for ny struktur for specialundervisningsområdet

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

77.

 Spørgetid for borgerne

78.

 Godkendelse af dagsorden

79.

 Meddelelser fra formanden

80.

 Tillæg til Beskæftigelsesplan 2019/20

81.

 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

82.

 Anlægsbevilling til Solvognens fundsted

83.

 Anlægsbevilling til cykelsti på Tuborgvej

84.

 Køb af lysanlæg til kunstgræsbane i Vig

85.

 Budget 2020 - måltal for budget 2020 og overslagsårene

86.

 Årsrapport 2018 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S

87.

 Ejerstrategi 2019 - Odsherred Forsyning

88.

 Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

89.

 Planstrategi 2019 - den obligatoriske del

90.

 Genoptaget - Regulativ for benyttelse af park- og vejarealer

91.

 Lokalplan 2019-06, Vestervangsparken boligområde i Asnæs - endelig vedtagelse

92.

 Godkende Sundhedsaftale 2019-2023 - Fælles med borgeren om bedre sundhed

93.

 Underskriftsside

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

57.

 Spørgetid for borgerne

58.

 Godkendelse af dagsorden

59.

 Meddelelser fra formanden

60.

 Årsregnskab 2018

61.

 Årsregnskab 2018 - overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019

62.

 Samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2019

63.

 Overførsel af budget til Økonomiudvalget fra Børne- og Uddannelsesudvalget

64.

 Ekstrabevilling til anlæg på Odsherred Havne 2019

65.

 FGU anlægsbevilling

66.

 Genoptaget - Udbudsplan 2019

67.

 Ekspropriation - Adgangsvej til Malergården

68.

 Fælles spildevandsprojekt Holbæk og Odsherred kommuner - Hensigtserklæring og udpege til politisk styregruppe

69.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-02 Byggemarked og trælast i Hørve

70.

 Regulativ for benyttelse af park- og vejarealer i Odsherred Kommune

71.

 Demensstrategi for Odsherred Kommune

72.

 Godkendelse af revideret vedtægt for Ung i Odsherred

73.

 Beslutning om mulighed for anvendelse af § 16b i folkeskolerne i Odsherred

74.

 Orientering om medlemsændring i bestyrelsen for Ungdomsboligforeningen Asnæs

75.

 Underskriftsside

Lukket punkt

76.

 SEAS-NVE - det videre forløb

Gå til toppen af siden 
Punkter

47.

 Godkendelse af dagsorden

48.

 Forslag til tillæg til Kommuneplanen for Mobilstation ved Højby

49.

 Forslag til Lokalplan for mobilstation ved Højby

50.

 Forslag til Kommuneplantillæg for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

51.

 Forslag til Lokalplan for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

52.

 Forslag til Lokalplan 2019-04 Boligområde i Fårevejle Kirkeby

53.

 Forslag til Lokalplan 2019-05 for butiksområde i Fårevejle Kirkeby

54.

 Endelig vedtagelse Kommuneplantillæg 6 - Erhvervsområde Remisen i Hørve

55.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-02 Byggemarked og trælast i Hørve

56.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

47.

 Godkendelse af dagsorden

48.

 Forslag til tillæg til Kommuneplanen for Mobilstation ved Højby

49.

 Forslag til Lokalplan for mobilstation ved Højby

50.

 Forslag til Kommuneplantillæg for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

51.

 Forslag til Lokalplan for Odsherred Teater i Nykøbing Sj.

52.

 Forslag til Lokalplan 2019-04 Boligområde i Fårevejle Kirkeby

53.

 Forslag til Lokalplan 2019-05 for butiksområde i Fårevejle Kirkeby

54.

 Endelig vedtagelse Kommuneplantillæg 6 - Erhvervsområde Remisen i Hørve

55.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-02 Byggemarked og trælast i Hørve

56.

 Underskriftsside

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

31.

 Spørgetid for borgerne

32.

 Godkendelse af dagsorden

33.

 Meddelelser fra formanden

34.

 Decisionsskrivelse 2017 - Beskæftigelsesministeriets område

35.

 Orientering om medlemsændring i Distriktsudvalget for Hjemmeværnet

36.

 Anlægsbevilling til ny teatersal

37.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti for lån i Kommunekredit til udvidelse af solvarmeanlæg

38.

 Kommunegaranti for lån i Odsherred Varme A/S

39.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af 14 familieboliger almen boligbyggeri, afd. 200, Gyden 14, 4550 Asnæs, matr.nr. 32-a

40.

 Ejendomsstrategi 2019-2022 for Odsherred Kommune

41.

 Integrationsrådets årsberetning 2018

42.

 Behandling af styrelsesvedtægt og valgregler efter endt høring

43.

 Forslag til lokalplan tæt-lav boliger, Vestervangsparken, Asnæs

44.

 Parkeringskontrol fra 2020 - nye statslige regler

45.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om ordentlige arbejdsforhold på restauranter og hoteller, som bruges af kommunen

46.

 Underskriftsside

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Spørgetid for borgerne

20.

 Godkendelse af dagsorden

21.

 Meddelelser fra formanden

22.

 Økonomisk Politik og Strategi 2019-21

23.

 Budget 2020-23 - Tids- og procesplan

24.

 Prioritering af anlægsprojekter i 2019

25.

 Boligudvikling i Odsherred Kommune og tilsagn om grundkapitalindskud

26.

 Forslag til kommuneplantillæg for boligområde og centerområde, Fårevejle Kirkeby

27.

 Nyt tværkommunalt turismesamarbejde

28.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om partnerskab i 'Røgfri Fremtid'

29.

 Orientering om medlemsændring i Fredningsnævnet

30.

 Underskriftsside

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid for borgerne

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Puljebevillinger på beskæftigelsesområdet

5.

 Grundvandsredegørelse 2018 - Kommuneplantillægnr. 3 til Kommuneplan 2017-2029

6.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 Vig Bakke.

7.

 Endelig vedtagelse lokalplan 2018-04, Vig Bakke

8.

 Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 - Erhvervsområde Remisen i Hørve

9.

 Godkendelse af forslag til lokalplan 2019-02 - Byggemarked og trælast i Hørve

10.

 Godkendelse af skema C, VAB Afd. 132 Byggeri af 12 ældreboliger ved Bobjergcentret

11.

 Godkendelse af låneoptagelse almene boliger, VAB, afd. 110 Nordgårdsvej, Sj. Odde

12.

 Deltagelse i søgsmål vedr. fejl i udligningssystemet

13.

 Genoptaget - Skolestruktur i Odsherred

14.

 GENOPTAGELSE - Forslag til styrelsesvedtægt og valgregler for folkeskolerne i Odsherred før udsendelse i høring

15.

 Godkendelse af revideret samdriftsaftale og Økonomiaftale 2019 - 2021 vedr. Museum Vestsjælland

16.

 Revision af Retningslinjerne for tilskud til Folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

17.

 Orientering om medlemsændring i bestyrelsen for Museum Vestsjælland

18.

 Underskriftsside

    Til top