Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

26/3

  Februar

26/2

  Januar

29/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

31.

 Spørgetid for borgerne

32.

 Godkendelse af dagsorden

33.

 Meddelelser fra formanden

34.

 Decisionsskrivelse 2017 - Beskæftigelsesministeriets område

35.

 Orientering om medlemsændring i Distriktsudvalget for Hjemmeværnet

36.

 Anlægsbevilling til ny teatersal

37.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti for lån i Kommunekredit til udvidelse af solvarmeanlæg

38.

 Kommunegaranti for lån i Odsherred Varme A/S

39.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af 14 familieboliger almen boligbyggeri, afd. 200, Gyden 14, 4550 Asnæs, matr.nr. 32-a

40.

 Ejendomsstrategi 2019-2022 for Odsherred Kommune

41.

 Integrationsrådets årsberetning 2018

42.

 Behandling af styrelsesvedtægt og valgregler efter endt høring

43.

 Forslag til lokalplan tæt-lav boliger, Vestervangsparken, Asnæs

44.

 Parkeringskontrol fra 2020 - nye statslige regler

45.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om ordentlige arbejdsforhold på restauranter og hoteller, som bruges af kommunen

46.

 Underskriftsside

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Spørgetid for borgerne

20.

 Godkendelse af dagsorden

21.

 Meddelelser fra formanden

22.

 Økonomisk Politik og Strategi 2019-21

23.

 Budget 2020-23 - Tids- og procesplan

24.

 Prioritering af anlægsprojekter i 2019

25.

 Boligudvikling i Odsherred Kommune og tilsagn om grundkapitalindskud

26.

 Forslag til kommuneplantillæg for boligområde og centerområde, Fårevejle Kirkeby

27.

 Nyt tværkommunalt turismesamarbejde

28.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om partnerskab i 'Røgfri Fremtid'

29.

 Orientering om medlemsændring i Fredningsnævnet

30.

 Underskriftsside

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid for borgerne

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Puljebevillinger på beskæftigelsesområdet

5.

 Grundvandsredegørelse 2018 - Kommuneplantillægnr. 3 til Kommuneplan 2017-2029

6.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 Vig Bakke.

7.

 Endelig vedtagelse lokalplan 2018-04, Vig Bakke

8.

 Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 - Erhvervsområde Remisen i Hørve

9.

 Godkendelse af forslag til lokalplan 2019-02 - Byggemarked og trælast i Hørve

10.

 Godkendelse af skema C, VAB Afd. 132 Byggeri af 12 ældreboliger ved Bobjergcentret

11.

 Godkendelse af låneoptagelse almene boliger, VAB, afd. 110 Nordgårdsvej, Sj. Odde

12.

 Deltagelse i søgsmål vedr. fejl i udligningssystemet

13.

 Genoptaget - Skolestruktur i Odsherred

14.

 GENOPTAGELSE - Forslag til styrelsesvedtægt og valgregler for folkeskolerne i Odsherred før udsendelse i høring

15.

 Godkendelse af revideret samdriftsaftale og Økonomiaftale 2019 - 2021 vedr. Museum Vestsjælland

16.

 Revision af Retningslinjerne for tilskud til Folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

17.

 Orientering om medlemsændring i bestyrelsen for Museum Vestsjælland

18.

 Underskriftsside

    Til top