Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

24/9

  August

27/8

  Juli

1/7 1/7

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

143.

 Spørgetid for borgerne

144.

 Godkendelse af dagsorden

145.

 Meddelelser fra formanden

146.

 Halvårsregnskab 2019 opgjort pr. 31. juli 2019

147.

 Budget og takster for renovationen 2020

148.

 Planstrategi 2019 - Til endelig vedtagelse

149.

 Godkende jordfordeling til Solvognens fundsted

150.

 Udkast til kommissorium for §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv forebyggelse

151.

 Regulativ for husholdningsaffald

152.

 Parkeringsbekendtgørelse - ajourføring

153.

 Orientering om medlemsændring i Fredningsnævnet

154.

 Orientering om medlemsændring i bestyrelsen for Boligselskabet af 1942

155.

 Underskriftsside

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

128.

 Spørgetid for borgerne

129.

 Godkendelse af dagsorden

130.

 Meddelelser fra formanden

131.

 Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

132.

 Garanti for lån i Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. 4,8 mio. kr.

133.

 Garanti for lån i Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. 7,6 mio. kr.

134.

 Principiel afgørelse vedr. ansøgninger om kommunal garanti til ustøttede andelsboligbyggerier

135.

 Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune

136.

 Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplan-tillæg, matr. 5-e, Stenstrup By, Højby, Stenstrupvej 47, 4573 Højby, Mobilstation

137.

 Tillæg til planstrategi 2019 - Udviklingsområder i kystnærhedszonen

138.

 Bygningsfonden Odsherred Teater

139.

 Borgerbetjening

140.

 Borgerrådgiverens årsrapport 2018 og administrationens opfølgning på anbefalinger

141.

 Orientering om medlemsændring i repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia

142.

 Underskriftsside

 Juli
Gå til toppen af siden 
Punkter

123.

 Godkendelse af dagsorden

124.

 Genoptaget - Forslag til principper for ny struktur for specialundervisningsområdet

125.

 Underskriftsside

126.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

127.

 Indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår til køb af jordstykker for Solvognens Fundsted

Gå til toppen af siden 
Punkter

126.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

127.

 Indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår til køb af jordstykker for Solvognens Fundsted

    Til top