Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

17/12

  November

26/11 5/11

  Oktober

8/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

197.

 Spørgetid for borgerne

198.

 Godkendelse af dagsorden

199.

 Meddelelser fra formanden

200.

 Genoptaget - Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune

201.

 Bevilling til projekt for annekset ved Fårevejle sundhedshus

202.

 Flytning af Hørve Bibliotek til Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter

203.

 Salg af ejendomme i 2019

204.

 Beslutning om fremtidig drift af Baeshøjgård

205.

 Nedlæggelse af VisitOdsherred og overdragelse af Feriepartner

206.

 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Destination Sjælland

207.

 Ændring af Integrationsrådets forretningsorden

208.

 Indstilling af nye medlemmer til Integrationsrådet

209.

 Lokalplan - endelig vedtagelse for boligområdet "Fri og Fro" i Egebjerg

210.

 Forslag til lokalplan - Vesterbro 30, tæt-lav boligområde

211.

 Decisionsskrivelse 2018 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område

212.

 Underskriftsside

Lukket punkt

213.

 Genoptaget - Opførsel af ny teatersal til Odsherred Teater

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

176.

 Spørgetid for borgerne

177.

 Godkendelse af dagsorden

178.

 Meddelelser fra formanden

179.

 Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2019

180.

 Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram i budget 2019 samt nedjusteret lønskøn

181.

 Skoleprojekterne Asnæs og Nykøbing

182.

 Fastsættelse af takster og brugerbetalinger for 2020 på baggrund af det vedtagne budget for 2020

183.

 Beslutning - Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

184.

 Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

185.

 Tillæg til planstrategi 2019. Byvækst i kystnærhedszonen

186.

 Kystbeskyttelse ved Dybesø

187.

 Genoptaget - Principiel afgørelse vedr. ansøgninger om kommunal garanti til ustøttede andelsboligbyggerier

188.

 Genoptaget - Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune

189.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af almene boliger afd. 30 Anneberg Bakke

190.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af almene boliger afd. Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

191.

 Etablering af Destination Sjælland A/S

192.

 Rekruttering af tilforordnede vælgere via sociale medier

193.

 Lokalplanforslag - Ølstenshøj boligområde, Asnæs

194.

 Mandat til borgmesteren til at stemme på ekstraordinær generalforsamlingen for Odsherred Forsyning A/S - valg af ny formand

195.

 Orientering om medlemsændring til Følgegruppen for Integrationsrådet

196.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

159.

 Spørgetid for borgerne

160.

 Godkendelse af dagsorden

161.

 Meddelelser fra formanden

162.

 Budget 2020-2023 - 2. behandling af budgetforslag

163.

 Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2019

164.

 Erhvervsstrategi 2019-2022

165.

 Selvstændiggørelse af NCLF

166.

 Fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk kommuner

167.

 Kommissorium for politisk styregruppe for fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kommuner

168.

 Endelig kommuneplan tillæg nr. 9 - Grønt Danmarkskort

169.

 Ekspropriation - Sommerhuskloakering 2019

170.

 Endelig lokalplan 2019-10, for sommerhusområdet Tengslemark-Fuglevænge, Højby (revision af nr. 2S8-11)

171.

 Genoptaget - Godkende ny Handicap- og Psykiatripolitik

172.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2020

173.

 Evaluering af Odsherred Teater

174.

 Orientering om ændring i poster i bestyrelsen for Odsherred Forsyning

175.

 Underskriftsside

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

156.

 Godkendelse af dagsorden

157.

 Budget 2020-2023 - 1. behandling af budgetforslag

158.

 Underskriftsside

    Til top