Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

15/12 24/11 27/10 6/10

  Sep - Aug - Jul

8/9 25/8 25/8

  Jun - Maj - Apr

30/6 9/6 9/6 26/5 26/5 28/4

  Mar - Feb - Jan

25/2 28/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

169.

 Spørgetid for borgerne

170.

 Godkendelse af dagsorden

171.

 Meddelelser fra formanden

172.

 Beskæftigelsesplan 2021/2022

173.

 Principper for budgetopfølgninger 2021

174.

 Godkendelse af takster 2021 jfr. Rammeaftale for det specialiserede socialområde

175.

 Salg af ejendomme i 2020

176.

 Parkeringskontrol fra 2021

177.

 Tillæg til ejerstrategi - Odsherred Forsyning

178.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2019-22

179.

 Vedtægtsændring - Lammefjordens Dige- og Pumpelag

180.

 Forslag til Planstrategi 2020

181.

 Kommuneplan 2021-2033 - Idéfase og Debatoplæg

182.

 Anmodning om tillæg til Kommuneplan 2017-2029 om Solvognens Fundsted i Trundholm Mose

183.

 Forslag til lokalplan 2020-08 for rækkehusbebyggelse ved Dovrevej i Nykøbing Sj.

184.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2020-05 Ådalen Asnæs

185.

 Godkendelse af Skema A Lejerbo Tværvej Højby

186.

 Godkendelse af Skema A, Højbovej og Lindebjergvej Hørve afd. 473-0 Lejerbo

187.

 Ansøgning om renovering af afd. 26 Asnæs Nellemosevej matr. nr. 5-br, Asnæs By, Asnæs

188.

 Godkendelse af etablering af almene seniorboliger Skema A Getsøvej 4500 Nykøbing Sj.

189.

 Drøftelse af mulighederne for at indføre årsnorm på ældre- og omsorgsområdet

190.

 Godkendelse af bemyndigelse af værgemål

191.

 Anbefalinger fra §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv indsats

192.

 Kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg for erhvervskoordinering

193.

 Godkendelse af medlemsændring i §17, stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling

194.

 Godkendelse af udkast til Kulturaftale 2021 - 2024 - Kulturregion Midt- og Vestsjælland

195.

 Genoptaget - Evaluering tværkommunalt turistsamarbejde

196.

 Underskriftsside

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

151.

 Spørgetid for borgerne

152.

 Godkendelse af dagsorden

153.

 Meddelelser fra formanden

154.

 Fordeling af investeringspuljen på 1,5 mio. kr. i budget 2021

155.

 Anlægsbevilling til renovering af Asnæs svømmehal

156.

 Beslutning - Udmøntning af Regeringens initiativer for svækkede ældre

157.

 Fastsættelse af takster og brugerbetalinger for 2021 på baggrund af det vedtagne budget for 2021

158.

 Takster 2021 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

159.

 Genoptaget - Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

160.

 Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan for Glostrup Landsby

161.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2019-14 samt kommuneplantillæg 14 i Egebjerg

162.

 Endelig vedtagelse af delvis aflysning af lokalplanerne 2011-36 og 72 i Rørvig

163.

 Retningslinjer for digital infrastruktur i Region Sjælland

164.

 Godkendelse af vedtægt for Vestsjællands Brandvæsen

165.

 Politik for røgfri arbejdstid

166.

 Genoptaget - Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021

167.

 Henvendelse fra Ankestyrelsen - pkt. 138 på Byrådets møde den 6. oktober 2020

168.

 Underskriftsside

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

140.

 Information om begrænset antal tilhørerpladser ved Byrådets møde

141.

 Spørgetid for borgerne

142.

 Godkendelse af dagsorden

143.

 Meddelelser fra formanden

144.

 Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, alle udvalg

145.

 Status på erhvervspakke 1 og 2

146.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-11 for et boligområde på Snerosevej, Fårevejle St inkl. kp-tillæg nr. 11

147.

 Ekspropriationsbeslutning - Sommerhuskloakering 2020

148.

 Sprøjtefri zoner omkring vandværksboringer - BNBO

149.

 Underskriftsside

Lukket punkt

150.

 Kondemnering af ejendom

Gå til toppen af siden 
Punkter

121.

 Information om begrænset antal tilhørerpladser ved Byrådets møde

122.

 Spørgetid for borgerne

123.

 Godkendelse af dagsorden

124.

 Meddelelser fra formanden

125.

 Budget og takster for Renovationen 2021

126.

 Budget 2021-2024 - 2. behandling af budgetforslag

127.

 Retningslinjer for opkrævning af garantiprovision

128.

 Bygningsrokader 2020, Økonomi

129.

 Udvidelse af mødefaciliteter på Rådhuset

130.

 Beslutning om implementering af erfaringer, viden og resultater fra Fårevejlemodellen

131.

 Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2019-22 - Gaias have

132.

 Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan 42 for den centrale del af Nykøbing Sj inkl. kommuneplantillæg nr. 13

133.

 Forslag til Lokalplan nr. 2020-06 for Veteranbilmusseum ved Egebjerg inkl. Kommuneplantillæg nr. 16

134.

 Forslag til Lokalplan nr. 2020-03 for boligområdet Mellem Søerne, Højby, inkl. Kommuneplantillæg nr. 15

135.

 Forslag til Lokalplan nr. 2017-02.1 for Udvidelse af H. Lundbeck A/S, Lumsås, inkl. Kommuneplantillæg nr. 12

136.

 Forslag til Lokalplan nr. 2020-05 for et boligområde ved Ådalen i Asnæs

137.

 Genoptaget - Deltage i "DK2020 - Klimaplaner i hele Danmark"

138.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Ministerhenvendelse om flere flygtninge

139.

 Underskriftsside

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

118.

 Godkendelse af dagsorden

119.

 1. behandling af budget 2021 og overslagsårene

120.

 Underskriftsside

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

93.

 Spørgetid for borgerne

94.

 Godkendelse af dagsorden

95.

 Meddelelser fra formanden

96.

 Nedsættelse af udskrivningsprocenten fra 26,6 - 26,3 pct.

97.

 Frigivelse af midler fra skolerenoveringspulje 2020

98.

 Kommunegaranti for lån til køb af slamsuger - Odsherred Tømning A/S

99.

 Ny modtagefunktion til byggesagsområdet

100.

 Borgerrådgiverens årsrapport 2019 og administrationens opfølgning på anbefalinger

101.

 Integrationsrådets årsberetning 2019

102.

 Ansøgning om godkendelse af renovering VAB afd. 5 Holmagervej 2, 4534 Hørve, matr. nr. 8-de

103.

 Godkendelse af Skema C Renovering 467-0 Lejerbo Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle, matr. nr. 5-ac, Fårevejle By, Fårevejle

104.

 Lokalplan for Getsøvej og kommuneplantillæg til endelig vedtagelse, Getsøvej 5 og 17, matr. nr. 22e, 22d, dele af 22c, 40a Grønnehave, Nykøbing S. Jorder

105.

 Forslag til Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2019-22 - Fælles-privat spildevandsanlæg Lynghusvej 1, 1a, 1b, 1c.

106.

 Godkendelse af In-house - og samarbejdsaftale vedrørende DSI Baeshøjgård plejecenter

107.

 Opfølgning på Ankestyrelsens redegørelse om anvendelse af private konsulenter på det sociale område samt godkendelse af besvarelse af uddybende spørgsmål fra Ankestyrelsen

108.

 Aftaler om Sorø og Lejre Kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S

109.

 Godkendelse af to nye repræsentanter fra DH i Handicaprådet

110.

 Ændring i Dansk Folkepartis poster

111.

 Orlov fra Byrådet og indkaldelse af stedfortræder

112.

 Underskriftsside

Lukket punkt

113.

 Køb af ejendom

Lukket punkt

114.

 Kondemnering af ejendom

Lukket punkt

115.

 Kondemnering af ejendom

116.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

117.

 Genoptaget - Bygningsrokader 2020 (efter høring)

Gå til toppen af siden 
Punkter

116.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

117.

 Genoptaget - Bygningsrokader 2020 (efter høring)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

74.

 Spørgetid for borgerne

75.

 Godkendelse af dagsorden

76.

 Meddelelser fra formanden

77.

 Revisionsberetning af årsregnskabet for 2019

78.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - alle udvalg

79.

 Godkendelse af Musikskolens takster for skoleåret 2020/21

80.

 Indefrosne feriemidler/feriepenge, ny ferielov - håndtering og økonomiske konsekvenser

81.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Ravnsbjergvej

82.

 Erhvervspakke 2020, status

83.

 Etablering af værnemiddeldepot på Vangen

84.

 Kommunegaranti for lån til Bøsserup Vandværk a.m.b.a. til finansiering af del af nødforsyningsforbindelse mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk.

85.

 Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

86.

 Skema B - Opførelse af almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

87.

 Forslag til Lokalplan for Egeskoven og forslag til Kommuneplantillæg

88.

 Forslag til Lokalplan 2019-11 på Snerosevej, Fårevejle st. og forslag til Kommuneplantillæg 11

89.

 Ny fredning

90.

 Godkende vedtægter for specialundervisning for voksne

91.

 Genoptaget - Forslag om omlægning af ordblindetilbud i Odsherred Kommune - efter gennemført høring

92.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

71.

 Godkendelse af dagsorden

72.

 Forslag til Lokalplan som tillæg til lokalplan 42 for det centrale Nykøbing Sj. inkl. kommuneplantillæg nr. 13

73.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

71.

 Godkendelse af dagsorden

72.

 Forslag til Lokalplan som tillæg til lokalplan 42 for det centrale Nykøbing Sj. inkl. kommuneplantillæg nr. 13

73.

 Underskriftsside

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

53.

 Godkendelse af dagsorden

54.

 Meddelelser fra formanden

55.

 Decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet

56.

 Tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20 om repatrieringsindsatsen

57.

 Konsekvenser af ny seniorpension

58.

 Godkendelse af anlægsregnskaber

59.

 Frigivelse af anlæg - Fredning, erstatning, ny sti mv. Klintebjerg

60.

 Takster for skilte til servicevejvisning i 2020

61.

 Godkendelse af Skema A Fårevejlecentret Havevang til familielieboliger

62.

 Godkendelse af Skema A Lejerbo Tværvej Højby

63.

 Godkendelse af Skema A, Toftegårdsvej afd. 497-0 Lejerbo

64.

 Årsrapport 2019 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

65.

 Godkende tillæg til kvalitetsrapporten 2018/19 på skoleområdet

66.

 Genoptaget - Godkendelse af Ældrepolitik

67.

 Godkendelse af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kultur - og fritidsstrategi 2020-2025

68.

 Underskriftsside

69.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

70.

 Erhvervspakke 2

Gå til toppen af siden 
Punkter

69.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

70.

 Erhvervspakke 2

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

27.

 Godkendelse af dagsorden

28.

 Meddelelser fra formanden

29.

 Orientering om borgmestersbeslutninger i forbindelse med COVID-19

30.

 Decisionsskrivelse 2018 - Beskæftigelsesministeriets område

31.

 Årsregnskab 2019 samt overførsler fra 2019 til 2020

32.

 Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - alle udvalg

33.

 Budget 2021

34.

 Tilskud for 2020 til bedre bemanding

35.

 Servicemål for byggesager og miljøgodkendelser for 2019 samt tiltag for 2020

36.

 Videresendt - Behov for anlæg ved Solvognens Fundsted samt renovering af adgangsforhold

37.

 Tilladelse til at udvide oversvømmelsesdige på Egenæs og ændring af delegationsplanen

38.

 Garanti for lån til renovering af ledningsnet i Digterkvarteret, Nykøbing Sj. Varmeværk A.m.b.a.

39.

 Genoptaget - §17, stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling

40.

 Godkende udkast til Egnsteateraftale med Odsherred Teater 2021-2024

41.

 Godkendelse af samarbejdsaftale mellem WannaSport og Odsherred Kommune vedr. udlejning af ikke udnyttede idrætsfaciliteter

42.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-13 for Vesterbro 30, Nykøbing Sj

43.

 Endelig vedtagelse af lokalplan for seniorbo Højby

44.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-12 for Ølstenshøje, Asnæs

45.

 Endelig vedtagelse af delvis aflysning af Lokalplan S05-05

46.

 Genoptaget - Afgørelse i sag om hundepension

47.

 Genoptagelse af kvalitetsrapport 18/19 på skoleområdet efter gennemført høring

48.

 Videresendt - Redegørelse om anvendelse af eksternt konsulentfirma på det specialiserede voksenområde samt godkendelse af besvarelse til Ankestyrelsen

49.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Forslag om at byggeri opføres som 0-energihuse, subsidiært som lavenergihuse

50.

 Anmodning om udtræden af Byrådet - Morten Egeskov

51.

 Ændring i Venstres poster

52.

 Underskriftsside

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Spørgetid for borgerne

17.

 Godkendelse af dagsorden

18.

 Meddelelser fra formanden

19.

 Forslag til kommissorium for §17, stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling

20.

 Forudgående høring om kommuneplantillæg for etablering af øko-landsby i Egebjerg

21.

 Forslag til kommuneplantillæg 10 og Lokalplan 2019-09, boligområde ved Getsøvej, Nykøbing Sj.

22.

 Forslag til lokalplan for seniorboliger i Højby

23.

 Overdragelse af Adelers Huse Adelers Alle 2-8, 4540 Fårevejle

24.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om at Odsherred kommune retter henvendelse til regeringen i forhold til den kommende revision om budgetloven

25.

 Indstille bestyrelsesmedlem til Foreningen Nationalt Center for Lokale Fødevarer

26.

 Underskriftsside

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid for borgerne

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Orientering om Social- og Indenrigsministeriets gennemgang af kommunernes revisionsberetning for regnskabsåret 2017.

5.

 Orientering om efterregulering af kommunal medfinansiering for 2018

6.

 Orientering om medlemsændring i bestyrelsen for Odsherred Teater

7.

 Principper for budgetopfølgninger i 2020

8.

 Låneramme 2020

9.

 Godkende administrativ udmøntning af transportprojekt

10.

 Fritagelse for stigning i grundskyld som følge af ændring i lokalplan - principiel afgørelse

11.

 Uddannelsespolitik for elever og studerende i Odsherred Kommune

12.

 Lokalplan S05-05 ophæves for det areal, hvor lokalplan nr. 2019-07 for mobilmast gælder

13.

 Indstilling af kandidat og suppleant til skatteankenævn

14.

 Indstilling af kandidat til vurderingsankenævn

15.

 Underskriftsside

    Til top