Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/03/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

25/2

  Januar

28/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Spørgetid for borgerne

17.

 Godkendelse af dagsorden

18.

 Meddelelser fra formanden

19.

 Forslag til kommissorium for §17, stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling

20.

 Forudgående høring om kommuneplantillæg for etablering af øko-landsby i Egebjerg

21.

 Forslag til kommuneplantillæg 10 og Lokalplan 2019-09, boligområde ved Getsøvej, Nykøbing Sj.

22.

 Forslag til lokalplan for seniorboliger i Højby

23.

 Overdragelse af Adelers Huse Adelers Alle 2-8, 4540 Fårevejle

24.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om at Odsherred kommune retter henvendelse til regeringen i forhold til den kommende revision om budgetloven

25.

 Indstille bestyrelsesmedlem til Foreningen Nationalt Center for Lokale Fødevarer

26.

 Underskriftsside

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid for borgerne

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Orientering om Social- og Indenrigsministeriets gennemgang af kommunernes revisionsberetning for regnskabsåret 2017.

5.

 Orientering om efterregulering af kommunal medfinansiering for 2018

6.

 Orientering om medlemsændring i bestyrelsen for Odsherred Teater

7.

 Principper for budgetopfølgninger i 2020

8.

 Låneramme 2020

9.

 Godkende administrativ udmøntning af transportprojekt

10.

 Fritagelse for stigning i grundskyld som følge af ændring i lokalplan - principiel afgørelse

11.

 Uddannelsespolitik for elever og studerende i Odsherred Kommune

12.

 Lokalplan S05-05 ophæves for det areal, hvor lokalplan nr. 2019-07 for mobilmast gælder

13.

 Indstilling af kandidat og suppleant til skatteankenævn

14.

 Indstilling af kandidat til vurderingsankenævn

15.

 Underskriftsside

    Til top