Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2020 - 30/06/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

30/6 9/6 9/6

  Maj

26/5 26/5

  April

28/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

74.

 Spørgetid for borgerne

75.

 Godkendelse af dagsorden

76.

 Meddelelser fra formanden

77.

 Revisionsberetning af årsregnskabet for 2019

78.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - alle udvalg

79.

 Godkendelse af Musikskolens takster for skoleåret 2020/21

80.

 Indefrosne feriemidler/feriepenge, ny ferielov - håndtering og økonomiske konsekvenser

81.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Ravnsbjergvej

82.

 Erhvervspakke 2020, status

83.

 Etablering af værnemiddeldepot på Vangen

84.

 Kommunegaranti for lån til Bøsserup Vandværk a.m.b.a. til finansiering af del af nødforsyningsforbindelse mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk.

85.

 Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

86.

 Skema B - Opførelse af almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

87.

 Forslag til Lokalplan for Egeskoven og forslag til Kommuneplantillæg

88.

 Forslag til Lokalplan 2019-11 på Snerosevej, Fårevejle st. og forslag til Kommuneplantillæg 11

89.

 Ny fredning

90.

 Godkende vedtægter for specialundervisning for voksne

91.

 Genoptaget - Forslag om omlægning af ordblindetilbud i Odsherred Kommune - efter gennemført høring

92.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

71.

 Godkendelse af dagsorden

72.

 Forslag til Lokalplan som tillæg til lokalplan 42 for det centrale Nykøbing Sj. inkl. kommuneplantillæg nr. 13

73.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

71.

 Godkendelse af dagsorden

72.

 Forslag til Lokalplan som tillæg til lokalplan 42 for det centrale Nykøbing Sj. inkl. kommuneplantillæg nr. 13

73.

 Underskriftsside

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

53.

 Godkendelse af dagsorden

54.

 Meddelelser fra formanden

55.

 Decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet

56.

 Tillæg til beskæftigelsesplan 2019/20 om repatrieringsindsatsen

57.

 Konsekvenser af ny seniorpension

58.

 Godkendelse af anlægsregnskaber

59.

 Frigivelse af anlæg - Fredning, erstatning, ny sti mv. Klintebjerg

60.

 Takster for skilte til servicevejvisning i 2020

61.

 Godkendelse af Skema A Fårevejlecentret Havevang til familielieboliger

62.

 Godkendelse af Skema A Lejerbo Tværvej Højby

63.

 Godkendelse af Skema A, Toftegårdsvej afd. 497-0 Lejerbo

64.

 Årsrapport 2019 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

65.

 Godkende tillæg til kvalitetsrapporten 2018/19 på skoleområdet

66.

 Genoptaget - Godkendelse af Ældrepolitik

67.

 Godkendelse af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets Kultur - og fritidsstrategi 2020-2025

68.

 Underskriftsside

69.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

70.

 Erhvervspakke 2

Gå til toppen af siden 
Punkter

69.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

70.

 Erhvervspakke 2

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

27.

 Godkendelse af dagsorden

28.

 Meddelelser fra formanden

29.

 Orientering om borgmestersbeslutninger i forbindelse med COVID-19

30.

 Decisionsskrivelse 2018 - Beskæftigelsesministeriets område

31.

 Årsregnskab 2019 samt overførsler fra 2019 til 2020

32.

 Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - alle udvalg

33.

 Budget 2021

34.

 Tilskud for 2020 til bedre bemanding

35.

 Servicemål for byggesager og miljøgodkendelser for 2019 samt tiltag for 2020

36.

 Videresendt - Behov for anlæg ved Solvognens Fundsted samt renovering af adgangsforhold

37.

 Tilladelse til at udvide oversvømmelsesdige på Egenæs og ændring af delegationsplanen

38.

 Garanti for lån til renovering af ledningsnet i Digterkvarteret, Nykøbing Sj. Varmeværk A.m.b.a.

39.

 Genoptaget - §17, stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling

40.

 Godkende udkast til Egnsteateraftale med Odsherred Teater 2021-2024

41.

 Godkendelse af samarbejdsaftale mellem WannaSport og Odsherred Kommune vedr. udlejning af ikke udnyttede idrætsfaciliteter

42.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-13 for Vesterbro 30, Nykøbing Sj

43.

 Endelig vedtagelse af lokalplan for seniorbo Højby

44.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-12 for Ølstenshøje, Asnæs

45.

 Endelig vedtagelse af delvis aflysning af Lokalplan S05-05

46.

 Genoptaget - Afgørelse i sag om hundepension

47.

 Genoptagelse af kvalitetsrapport 18/19 på skoleområdet efter gennemført høring

48.

 Videresendt - Redegørelse om anvendelse af eksternt konsulentfirma på det specialiserede voksenområde samt godkendelse af besvarelse til Ankestyrelsen

49.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Forslag om at byggeri opføres som 0-energihuse, subsidiært som lavenergihuse

50.

 Anmodning om udtræden af Byrådet - Morten Egeskov

51.

 Ændring i Venstres poster

52.

 Underskriftsside

    Til top