Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2020 - 30/09/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

8/9

  August

25/8 25/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

118.

 Godkendelse af dagsorden

119.

 1. behandling af budget 2021 og overslagsårene

120.

 Underskriftsside

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

93.

 Spørgetid for borgerne

94.

 Godkendelse af dagsorden

95.

 Meddelelser fra formanden

96.

 Nedsættelse af udskrivningsprocenten fra 26,6 - 26,3 pct.

97.

 Frigivelse af midler fra skolerenoveringspulje 2020

98.

 Kommunegaranti for lån til køb af slamsuger - Odsherred Tømning A/S

99.

 Ny modtagefunktion til byggesagsområdet

100.

 Borgerrådgiverens årsrapport 2019 og administrationens opfølgning på anbefalinger

101.

 Integrationsrådets årsberetning 2019

102.

 Ansøgning om godkendelse af renovering VAB afd. 5 Holmagervej 2, 4534 Hørve, matr. nr. 8-de

103.

 Godkendelse af Skema C Renovering 467-0 Lejerbo Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle, matr. nr. 5-ac, Fårevejle By, Fårevejle

104.

 Lokalplan for Getsøvej og kommuneplantillæg til endelig vedtagelse, Getsøvej 5 og 17, matr. nr. 22e, 22d, dele af 22c, 40a Grønnehave, Nykøbing S. Jorder

105.

 Forslag til Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2019-22 - Fælles-privat spildevandsanlæg Lynghusvej 1, 1a, 1b, 1c.

106.

 Godkendelse af In-house - og samarbejdsaftale vedrørende DSI Baeshøjgård plejecenter

107.

 Opfølgning på Ankestyrelsens redegørelse om anvendelse af private konsulenter på det sociale område samt godkendelse af besvarelse af uddybende spørgsmål fra Ankestyrelsen

108.

 Aftaler om Sorø og Lejre Kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S

109.

 Godkendelse af to nye repræsentanter fra DH i Handicaprådet

110.

 Ændring i Dansk Folkepartis poster

111.

 Orlov fra Byrådet og indkaldelse af stedfortræder

112.

 Underskriftsside

Lukket punkt

113.

 Køb af ejendom

Lukket punkt

114.

 Kondemnering af ejendom

Lukket punkt

115.

 Kondemnering af ejendom

116.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

117.

 Genoptaget - Bygningsrokader 2020 (efter høring)

Gå til toppen af siden 
Punkter

116.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

117.

 Genoptaget - Bygningsrokader 2020 (efter høring)

    Til top