Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

7/12 6/12 30/11 30/11 26/10 5/10

  Sep - Aug - Jul

7/9

  Jun - Maj - Apr

22/6 1/6 25/5 27/4 15/4 8/4

  Mar - Feb - Jan

31/3 23/3 23/2 26/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Valg af formand for Byrådet (borgmester)

3.

 Valg af 1. og 2. næstformand for Byrådet

4.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2022

5.

 Økonomiudvalget

6.

 Vækst- og Udviklingsudvalget

7.

 Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8.

 Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

9.

 Klima- og Miljøudvalget

10.

 Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

11.

 Vederlag til 1. og 2. næstformand

12.

 Orientering om ligestillingsloven

13.

 Orientering om ændringer i forhold til udvalg, råd, nævn og kommissioner

14.

 Fælles Museumsmagasin, bestyrelsen for

15.

 Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, bestyrelsen for

16.

 GRO - Grønt Råd Odsherred

17.

 Grundvandsrådet for Odsherred

18.

 Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne

19.

 Huslejenævnet, fælles

20.

 Kommunekontaktråd Sjælland

21.

 Odsherred Teater, bestyrelsen for

22.

 Vandoplandsstyregruppe (VOS)

23.

 Andel (tiligere SEAS-NVE), repræsentantskabet for

24.

 ARGO I/S, bestyrelsen for

25.

 Beboerklagenævnet

26.

 Beredskabskommissionen, fælles

27.

 Bevillingsnævnet

28.

 Børn- og Ungeudvalget

29.

 Ekspropriationskommissionen (fast ejendom)

30.

 FGU Nordvestsjælland, bestyrelsen for

31.

 Fishing Zealand, styregruppen for

32.

 Fonden Geopark Odsherred, bestyrelsen for

33.

 Fredningsnævnet

34.

 Grundlistudvalget

35.

 Handicaprådet

36.

 Hegnssynet

37.

 Hjemmeværnet, distriksudvalg for

38.

 Inger og Helge Nielsens mindefond, bestyrelsen for

39.

 Integrationsrådet, følegruppen for

40.

 KL, delegerede til årsmødet i

41.

 KL's repræsentantskab, stedfortræder til

42.

 Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politikreds, stedfortræder

43.

 Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

44.

 LAG Midt- Nordvestsjælland, bestyrelsen for

45.

 Laurits Jensen og hustru Margrethe Jensens Fond, bestyrelsen for

46.

 Mark,- og vejfredslov, vurderingsmænd i henhold til

47.

 Museum Vestsjælland, bestyrelsen for

48.

 Nykøbing Sj. Varmeværk, bestyrelsen for

49.

 Odsherred Forsyning, bestyrelsen for

50.

 Overtaksationskommissionen (offentlige veje)

51.

 Skatteankenævn

52.

 Specialundervisning for voksne (SUV), bestyrelsen for

53.

 Taksationskommissionen (Fast ejendom)

54.

 Taksationskommissionen (offentlige veje)

55.

 Trafikselskabet Movia, repræsentantskabet for

56.

 TV2 Øst, repræsentantskabet for

57.

 Ung i Odsherred, bestyrelsen for

58.

 Ungdomsboligforeningen Asnæs, bestyrelsen for

59.

 Valgbestyrelse til europaparlamentsvalg, folketingsvalg og kommunalvalg

60.

 Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter, bestyrelsen for

61.

 VUC, bestyrelsen for

62.

 Vurderingsankenævn

63.

 Underskrift af dokumenter vedr. fast ejendom, lån og garantiforpligtelser, bemyndigelse til

64.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

182.

 Godkendelse af dagsorden

183.

 Stedfortrædere til Byrådet

184.

 Ny styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune pr. 1. januar 2022

185.

 Underskriftsside

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

161.

 Spørgetid for borgerne

162.

 Godkendelse af dagsorden

163.

 Meddelelser fra formanden

164.

 Fastsættelse af takster og brugerbetalinger for 2022 på baggrund af det vedtagne budget for 2022

165.

 Takster 2022 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

166.

 Godkendelse af takster 2022 jfr. Rammeaftale for det specialiserede socialområde

167.

 Udmøntning af midler til oplevelser for udsatte borgere

168.

 Låneoptagelse på 40 mio. kr.

169.

 Odsherred Forsyning ansøger om kommunegaranti på 110,8 mio. kr.

170.

 Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019-22 - ændring af tømningsfrekvens for sommerhuse og øget serviceniveau for alle

171.

 Ansøgning om godkendelse af Skema B, VAB afd. 26, Asnæs Nellemosevej

172.

 Vedtagelse af byfornyelsesprogram til Vig

173.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af 2020-03, Mellem Søerne i Højby

174.

 Driftsoverenskomst med EUC

175.

 Målsætninger i klimaplanen

176.

 Anmodning om lokalplan for Betongården, Trundholmvejen 4, Højby

177.

 Ny styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune pr. 1. januar 2022

178.

 Underskriftsside

179.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

180.

 Orlov fra Byrådet

181.

 Stedfortræder til Byrådet og Økonomiudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

179.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

180.

 Orlov fra Byrådet

181.

 Stedfortræder til Byrådet og Økonomiudvalget

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

151.

 Godkendelse af dagsorden

152.

 Meddelelser fra formanden

153.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2021, Alle udvalg

154.

 Godkende regulativ for almene vandværker 2021

155.

 Principgodkendelse af projektforeslag om varmeværk i Fårevejle og varmeforsyning i Fårevejle stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs og Hørve

156.

 Anmodning fra Museum Vestsjælland om forlængelse af økonomiaftale

157.

 Anmodning og forslag til lokalplan 2021-08 for et fjernvarmeværk på Fårevejle rensningsanlæg

158.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om Waste Plastic Upcykling i Egebjerg skal af sikkerhedshensyn ophøre

159.

 Underskriftsside

Lukket punkt

160.

 Valg af forsikringer og forsikringsselskaber i Odsherred Kommune fra 1. januar 2022

Gå til toppen af siden 
Punkter

139.

 Godkendelse af dagsorden

140.

 Meddelelser fra formanden

141.

 2. behandling af budget for 2022-2025

142.

 Anlægsbevilling Willemoeshallen

143.

 Odsherred Varme - garanti for lån på 50,4 mio. kr.

144.

 Oprensning af Nordkanalen og Hørvekanalen 2021

145.

 Oversvømmelsesbeskyttelse af Kanalhusene i Nykøbing

146.

 Renovation 2022 - Budget og takster

147.

 Forslag til lokalplan nr. 2021-07 for Gyden i Asnæs

148.

 Henvendelse om sag på dagsordenen om bedre mulighed for at brevstemme

149.

 Nye kandidater til Vurderingsankenævn

150.

 Underskriftsside

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

122.

 Godkendelse af dagsorden

123.

 Meddelelser fra formanden

124.

 Stedfortræder til Byrådet

125.

 Stedfortræder til Byrådet

126.

 Udviklingsplan for Turismen for Nykøbing og Omegn

127.

 1. behandling af budget for 2022-2025

128.

 Tilslutning af kommunale ejendomme til fjernvarme

129.

 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg - Blankebjerg i Vig

130.

 Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019-22 - Blankebjerg i Vig

131.

 Lokalplan og kommuneplantillæg for varmeværk i Rørvig - endelig vedtagelse

132.

 Godkendelse af skema C, VAB afd. 238 Tekstilgården, Rørvigvej 6, Nykøbing, opførsel af 20 familieboliger.

133.

 Kommuneplanrevision - Forslag til Kommuneplan 2021-2033

134.

 Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. Højby Skole

135.

 Genoptaget - KV/RV 2021 - formænd for valgstyrere, valgstyrere og tilforordnede vælgere ved kommunens 12 afstemningssteder

136.

 Evaluering af borgerbetjeningen

137.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Borgerindragelse i fagudvalg

138.

 Underskriftsside

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

99.

 Spørgetid for borgerne

100.

 Godkendelse af dagsorden

101.

 Meddelelser fra formanden

102.

 Forældrebetaling for SFO og fritidstilbud efter Serviceloven

103.

 Revisionsberetning vedrørende regnskabsåret 2020

104.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Alle udvalg

105.

 Bygningsgennemgang og vedligeholdsefterslæb

106.

 Ansøgning om godkendelse af renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde

107.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2021-02 for Havnebyen Renseanlæg og Kommuneplantillæg 19

108.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2019-22 for nyt renseanlæg ved Havnebyen

109.

 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for varmeværk ved Rørvig

110.

 Formalisering af eksisterende samarbejde med Argo om biologisk behandling af madaffald

111.

 Begæret i Byrådet - Nye ordninger til husstandsindsamling af glas/metal/papir/pap/plast- og fødevarekartoner

112.

 Begæret i Byrådet - Brændstof til renovationsbilerne i forbindelse med indsamling af glas/metal/papir/pap/plast og fødevarekartoner

113.

 Begæret i Byrådet - Indsamling af farligt affald

114.

 Begæret i Byrådet - Indsamling af tekstiler

115.

 Beslutning: Balance mellem drift og økonomi i Madservice

116.

 Ansøgning om etablering af privatbørnehave under Nørre Asmindrup friskole

117.

 Integrationsrådets årsberetning 2020

118.

 Borgerrådgiverens årsrapport 2020

119.

 Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune

120.

 Begæret i Byrådet - Genoptaget - Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Aftaleforhold på bo- og opholdssteder

121.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

96.

 Godkendelse af dagsorden

97.

 Fredning af Veddinge Bakker, Skamlebæksletten og Bollinge Bakke

98.

 Underskriftsside

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

77.

 Spørgetid for borgerne

78.

 Godkendelse af dagsorden

79.

 Meddelelser fra formanden

80.

 Opfølgning på budgetaftale for 2021

81.

 Budgetforslag for 2022 samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025 (Budgetnotat II)

82.

 Godkendelse af anlægsregnskaber for 2020

83.

 Prioritering af anlæg 2021

84.

 Godkendelse af Musikskolens takster for skoleåret 2021/22

85.

 Godkende nye takster for Servicepakker på plejecentre

86.

 Odsherred Spildevand - garanti for lån på 40,0 mio. kr.

87.

 Årsrapport 2020 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

88.

 Nykøbing Sjælland Varmeværk - garanti for lån på 6,0 mio. kr.

89.

 Modernisering af vejbelysningsanlægget

90.

 Endelig godkendelse fjernvarmeprojekt i Rørvig

91.

 Forhøje dige i grundejerforeningerne Diget og Egenæs Idyl

92.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-22 - Ny slambehandling

93.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2021-01 for Fårevejle Renseanlæg, samt kommuneplantillæg 17

94.

 Forslag til lokalplan nr. 2020-03 for et tæt-lav boligområde på Islandsvej i Nykøbing Sj.

95.

 Underskriftsside

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

58.

 Spørgetid for borgerne

59.

 Godkendelse af dagsorden

60.

 Meddelelser fra formanden

61.

 Orientering om model for automatisk nedlukning ved COVID-19-smitteudbrud

62.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021, alle udvalg

63.

 Årsregnskab 2020 samt overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2020 til 2021

64.

 Anlægsbevilling til projekt Campus Odsherred i Asnæs

65.

 Udbedring af udeareal samt to påbud fra Arbejdstilsynet på daginstitutionsområdet

66.

 Udmøntning af statslig pulje til øget normering på dagtilbudsområdet

67.

 Kasse- og regnskabsregulativ

68.

 Endelig lokalplan for Skolegade 15, 4534 Hørve, matr. nr. 10fc og 10go, Hørve By, Hørve - Høring

69.

 Fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten

70.

 Planstrategi - endelig vedtagelse - kommuneplanlægning

71.

 Godkendelse af udtrædelsesaftale med Destination Sjælland

72.

 Godkendelse af samarbejdsaftale vedr. turisme i Odsherred fra 1. juli 2021

73.

 Begæret i Byrådet - Henvendelse fra Clark Pratt om bæredygtigt byggeri

74.

 Begæret i Byrådet - Henvendelser vedrørende flytning af Demensindsatsen til Solvognen

75.

 Underskriftsside

Lukket punkt

76.

 Tilbagekøb af Toldstedet 5, 4583 Sj. Odde, matr. nr. 11it

Gå til toppen af siden 
Punkter

55.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

56.

 Genoptaget - Tilbud på renoveringsopgave af tagene på Asnæs-Grevinge-Hallen og Asnæs Svømmehal

57.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

52.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

53.

 Tilbud på renoveringsopgave af tagene på Asnæs-Grevinge-Hallen og Asnæs Svømmehal

54.

 Underskriftsside

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

49.

 Godkendelse af dagsorden

50.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2020-08 for rækkehusbebyggelse ved Dovrevej i Nykøbing Sj.

51.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

35.

 Spørgetid for borgerne

36.

 Godkendelse af dagsorden

37.

 Meddelelser fra formanden

38.

 Decisionsskrivelse 2019 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område

39.

 Fritagelse af gebyrer for plads-, lokale- og gadeleje, foreninger, festivaler, butikker m.m.

40.

 Nykøbing Sjælland Varmeværk - garanti for lån 2021 2,5 mio. kr.

41.

 Forslag til lokalplan 2021-02 og kommuneplantillæg for nyt renseanlæg ved Havnebyen

42.

 Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2019-22 for nyt renseanlæg ved Havnebyen

43.

 Genoptaget - Anmodning om lovliggørende lokalplan for Dragsmøllevej 7 og 23, matr. nr. 9a og 8o i Hørve, inkl. kommuneplantillæg

44.

 Beslutning vedr. sundhedspolitik 2021-2025 - behandling af høringssvar

45.

 Beslutning vedrørende renovering af tag på Grønnegården i Nykøbing Sj.

46.

 Beslutning vedrørende anvendelse af tilskud til bedre bemanding

47.

 Genoptaget - Godkendelse af tilsynsstrategi

48.

 Underskriftsside

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Spørgetid for borgerne

19.

 Godkendelse af dagsorden

20.

 Meddelelser fra formanden

21.

 Orientering om breve fra styrelserne ved årsregnskabet 2018 og 2019

22.

 Stedfortræder til Byrådet

23.

 Låneramme 2020 og forventet låneramme 2021

24.

 Anlægsoverførsler fra 2020 til 2021

25.

 Genoptaget - Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

26.

 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-22 - Ny slambehandling

27.

 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg til slambehandlingsanlæg på Fårevejle Renseanlæg

28.

 Endelig Kommuneplantillæg 12 og Lokalplan 2017-02.1 for Lundbeck A/S Lumsås

29.

 Godkendelse af Skema B Postfunktionærernes Andelsboligforening 20 almene boliger afd. 30 Anneberg Bakke

30.

 Tilbagebetaling af forældrebetaling

31.

 Ændring i Venstres poster

32.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Aftaleforhold på bo- og opholdssteder

33.

 Underskriftsside

Lukket punkt

34.

 Kondemnering af ejendom

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid for borgerne

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Meddelelse om ministeriets gennemgang af revisionsberetningerne for 2018

5.

 Decisionsskrivelse 2019 - Beskæftigelsesministeriets område

6.

 Orientering om borgmestersbeslutninger i forbindelse med COVID-19

7.

 Proces- og tidsplan samt regler og retningslinjer for udarbejdelsen af budgettet for 2022 samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025.

8.

 Ansøgning om godkendelse af Skema B Ombygning af 8 boliger Fårevejlecentret

9.

 Godkendelse af anvisnings- og udlejningsaftale 2021 med boligorganisationen Lejerbo

10.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan og kommuneplantillæg for Skovvej 5

11.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2019-22 - Gaias have

12.

 Forslag til lokalplan for Skolegade 15, 4534 Hørve, matr. nr. 10fc og 10go i Hørve

13.

 Genoptaget - Kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg for erhvervskoordinering

14.

 Beslutning om afprøvning af væskebehandling i kommunalt regi

15.

 Tilskud til pasning af egne børn

16.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Orientering af udvalg om henvendelser og klager på ældre- og handicapområdet

17.

 Underskriftsside

    Til top