Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

31/3 23/3

  Februar

23/2

  Januar

26/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

49.

 Godkendelse af dagsorden

50.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2020-08 for rækkehusbebyggelse ved Dovrevej i Nykøbing Sj.

51.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

35.

 Spørgetid for borgerne

36.

 Godkendelse af dagsorden

37.

 Meddelelser fra formanden

38.

 Decisionsskrivelse 2019 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område

39.

 Fritagelse af gebyrer for plads-, lokale- og gadeleje, foreninger, festivaler, butikker m.m.

40.

 Nykøbing Sjælland Varmeværk - garanti for lån 2021 2,5 mio. kr.

41.

 Forslag til lokalplan 2021-02 og kommuneplantillæg for nyt renseanlæg ved Havnebyen

42.

 Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2019-22 for nyt renseanlæg ved Havnebyen

43.

 Genoptaget - Anmodning om lovliggørende lokalplan for Dragsmøllevej 7 og 23, matr. nr. 9a og 8o i Hørve, inkl. kommuneplantillæg

44.

 Beslutning vedr. sundhedspolitik 2021-2025 - behandling af høringssvar

45.

 Beslutning vedrørende renovering af tag på Grønnegården i Nykøbing Sj.

46.

 Beslutning vedrørende anvendelse af tilskud til bedre bemanding

47.

 Genoptaget - Godkendelse af tilsynsstrategi

48.

 Underskriftsside

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Spørgetid for borgerne

19.

 Godkendelse af dagsorden

20.

 Meddelelser fra formanden

21.

 Orientering om breve fra styrelserne ved årsregnskabet 2018 og 2019

22.

 Stedfortræder til Byrådet

23.

 Låneramme 2020 og forventet låneramme 2021

24.

 Anlægsoverførsler fra 2020 til 2021

25.

 Genoptaget - Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

26.

 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-22 - Ny slambehandling

27.

 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg til slambehandlingsanlæg på Fårevejle Renseanlæg

28.

 Endelig Kommuneplantillæg 12 og Lokalplan 2017-02.1 for Lundbeck A/S Lumsås

29.

 Godkendelse af Skema B Postfunktionærernes Andelsboligforening 20 almene boliger afd. 30 Anneberg Bakke

30.

 Tilbagebetaling af forældrebetaling

31.

 Ændring i Venstres poster

32.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Aftaleforhold på bo- og opholdssteder

33.

 Underskriftsside

Lukket punkt

34.

 Kondemnering af ejendom

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid for borgerne

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Meddelelse om ministeriets gennemgang af revisionsberetningerne for 2018

5.

 Decisionsskrivelse 2019 - Beskæftigelsesministeriets område

6.

 Orientering om borgmestersbeslutninger i forbindelse med COVID-19

7.

 Proces- og tidsplan samt regler og retningslinjer for udarbejdelsen af budgettet for 2022 samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025.

8.

 Ansøgning om godkendelse af Skema B Ombygning af 8 boliger Fårevejlecentret

9.

 Godkendelse af anvisnings- og udlejningsaftale 2021 med boligorganisationen Lejerbo

10.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan og kommuneplantillæg for Skovvej 5

11.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2019-22 - Gaias have

12.

 Forslag til lokalplan for Skolegade 15, 4534 Hørve, matr. nr. 10fc og 10go i Hørve

13.

 Genoptaget - Kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg for erhvervskoordinering

14.

 Beslutning om afprøvning af væskebehandling i kommunalt regi

15.

 Tilskud til pasning af egne børn

16.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Orientering af udvalg om henvendelser og klager på ældre- og handicapområdet

17.

 Underskriftsside

    Til top