Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

22/6 1/6

  Maj

25/5

  April

27/4 15/4 8/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

99.

 Spørgetid for borgerne

100.

 Godkendelse af dagsorden

101.

 Meddelelser fra formanden

102.

 Forældrebetaling for SFO og fritidstilbud efter Serviceloven

103.

 Revisionsberetning vedrørende regnskabsåret 2020

104.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Alle udvalg

105.

 Bygningsgennemgang og vedligeholdsefterslæb

106.

 Ansøgning om godkendelse af renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde

107.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2021-02 for Havnebyen Renseanlæg og Kommuneplantillæg 19

108.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2019-22 for nyt renseanlæg ved Havnebyen

109.

 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for varmeværk ved Rørvig

110.

 Formalisering af eksisterende samarbejde med Argo om biologisk behandling af madaffald

111.

 Begæret i Byrådet - Nye ordninger til husstandsindsamling af glas/metal/papir/pap/plast- og fødevarekartoner

112.

 Begæret i Byrådet - Brændstof til renovationsbilerne i forbindelse med indsamling af glas/metal/papir/pap/plast og fødevarekartoner

113.

 Begæret i Byrådet - Indsamling af farligt affald

114.

 Begæret i Byrådet - Indsamling af tekstiler

115.

 Beslutning: Balance mellem drift og økonomi i Madservice

116.

 Ansøgning om etablering af privatbørnehave under Nørre Asmindrup friskole

117.

 Integrationsrådets årsberetning 2020

118.

 Borgerrådgiverens årsrapport 2020

119.

 Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune

120.

 Begæret i Byrådet - Genoptaget - Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Aftaleforhold på bo- og opholdssteder

121.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

96.

 Godkendelse af dagsorden

97.

 Fredning af Veddinge Bakker, Skamlebæksletten og Bollinge Bakke

98.

 Underskriftsside

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

77.

 Spørgetid for borgerne

78.

 Godkendelse af dagsorden

79.

 Meddelelser fra formanden

80.

 Opfølgning på budgetaftale for 2021

81.

 Budgetforslag for 2022 samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025 (Budgetnotat II)

82.

 Godkendelse af anlægsregnskaber for 2020

83.

 Prioritering af anlæg 2021

84.

 Godkendelse af Musikskolens takster for skoleåret 2021/22

85.

 Godkende nye takster for Servicepakker på plejecentre

86.

 Odsherred Spildevand - garanti for lån på 40,0 mio. kr.

87.

 Årsrapport 2020 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

88.

 Nykøbing Sjælland Varmeværk - garanti for lån på 6,0 mio. kr.

89.

 Modernisering af vejbelysningsanlægget

90.

 Endelig godkendelse fjernvarmeprojekt i Rørvig

91.

 Forhøje dige i grundejerforeningerne Diget og Egenæs Idyl

92.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-22 - Ny slambehandling

93.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2021-01 for Fårevejle Renseanlæg, samt kommuneplantillæg 17

94.

 Forslag til lokalplan nr. 2020-03 for et tæt-lav boligområde på Islandsvej i Nykøbing Sj.

95.

 Underskriftsside

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

58.

 Spørgetid for borgerne

59.

 Godkendelse af dagsorden

60.

 Meddelelser fra formanden

61.

 Orientering om model for automatisk nedlukning ved COVID-19-smitteudbrud

62.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021, alle udvalg

63.

 Årsregnskab 2020 samt overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2020 til 2021

64.

 Anlægsbevilling til projekt Campus Odsherred i Asnæs

65.

 Udbedring af udeareal samt to påbud fra Arbejdstilsynet på daginstitutionsområdet

66.

 Udmøntning af statslig pulje til øget normering på dagtilbudsområdet

67.

 Kasse- og regnskabsregulativ

68.

 Endelig lokalplan for Skolegade 15, 4534 Hørve, matr. nr. 10fc og 10go, Hørve By, Hørve - Høring

69.

 Fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten

70.

 Planstrategi - endelig vedtagelse - kommuneplanlægning

71.

 Godkendelse af udtrædelsesaftale med Destination Sjælland

72.

 Godkendelse af samarbejdsaftale vedr. turisme i Odsherred fra 1. juli 2021

73.

 Begæret i Byrådet - Henvendelse fra Clark Pratt om bæredygtigt byggeri

74.

 Begæret i Byrådet - Henvendelser vedrørende flytning af Demensindsatsen til Solvognen

75.

 Underskriftsside

Lukket punkt

76.

 Tilbagekøb af Toldstedet 5, 4583 Sj. Odde, matr. nr. 11it

Gå til toppen af siden 
Punkter

55.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

56.

 Genoptaget - Tilbud på renoveringsopgave af tagene på Asnæs-Grevinge-Hallen og Asnæs Svømmehal

57.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

52.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

53.

 Tilbud på renoveringsopgave af tagene på Asnæs-Grevinge-Hallen og Asnæs Svømmehal

54.

 Underskriftsside

    Til top