Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/07/2021 - 30/09/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

7/9

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

122.

 Godkendelse af dagsorden

123.

 Meddelelser fra formanden

124.

 Stedfortræder til Byrådet

125.

 Stedfortræder til Byrådet

126.

 Udviklingsplan for Turismen for Nykøbing og Omegn

127.

 1. behandling af budget for 2022-2025

128.

 Tilslutning af kommunale ejendomme til fjernvarme

129.

 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg - Blankebjerg i Vig

130.

 Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019-22 - Blankebjerg i Vig

131.

 Lokalplan og kommuneplantillæg for varmeværk i Rørvig - endelig vedtagelse

132.

 Godkendelse af skema C, VAB afd. 238 Tekstilgården, Rørvigvej 6, Nykøbing, opførsel af 20 familieboliger.

133.

 Kommuneplanrevision - Forslag til Kommuneplan 2021-2033

134.

 Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. Højby Skole

135.

 Genoptaget - KV/RV 2021 - formænd for valgstyrere, valgstyrere og tilforordnede vælgere ved kommunens 12 afstemningssteder

136.

 Evaluering af borgerbetjeningen

137.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Borgerindragelse i fagudvalg

138.

 Underskriftsside

    Til top