Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Integrationsrådet)

Mødeoversigt: Integrationsrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

12/12 14/11 3/10

  Sep - Aug - Jul

12/9 15/8

  Jun - Maj - Apr

11/6 16/5 3/4

  Mar - Feb - Jan

12/3 21/2 3/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra mødet d.14. november 2013

3.

 Status fra arbejdsgrupperne på årsplan 2013/2014

4.

 Evt.

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra mødet d. 3. oktober 2013

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Jobcenter indsats til nyankomne flygtninge og familiesammenførte

4.

 Evaluering af arbejdet i Integrationsrådet

5.

 Gensidig orientering

6.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra mødet d. 12. september 2013

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Sprogcentret Højby skole

4.

 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til ældre

5.

 Integrationsrådets følgegruppe

6.

 Gensidig orientering

7.

 Evt.

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra mødet d. 15. august 2013

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Sproglig indsats til flersprogede børn 0-6 år i Kommunen

4.

 Gensidig orientering

5.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra mødet d. 11. juni 2013

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Gensidig orientering

4.

 Godkendelse af Årsplan 2013/2014

5.

 Indstilling af Integrationsrådets repræsentant til LBR

6.

 Politisk Borgermøde d. 7. september

7.

 Høstmarked d. 14. september 2013

8.

 Mangfoldighedskonference

9.

 Integrationsrådets Mangfoldighedspris 2014

10.

 Eventuelt

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra mødet d. 16.maj 2013

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Gensidig orientering

4.

 Integrationsrådets temadag

5.

 Indstilling af Integrationsrådets repræsentant til Repræsentantskabet for REM

6.

 Indstilling af Integrationsrådets repræsentant til LBR

7.

 Nedsættelse af arbejdsgrupper

8.

 Iværksættelse af undersøgelse blandt ældre etniske minoritetsborgere i Odsherred Kommune

9.

 Beskæftigelsespolitik

10.

 Punkter til næste møde

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra mødet den 03. 04.

2.

 Nyt fra formanden

3.

 Nyt fra Integrationskonsulenten

4.

 Nyt fra medlemmerne

5.

 Evaluering af dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget d.11. april 2013

6.

 Årshjul / plan for det videre arbejde.

7.

 Integrationsteamets arbejde

8.

 Evt.

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra møde d. 12. marts 2013 og dagens dagsorden

2.

 Konstituering af nyt Integrationsråd

3.

 Punkter til næste integrationsrådsmøde

4.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra møde d. 21. februar 2013 og dagens dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra integrationskonsulenten

4.

 Meddelelser fra medlemmerne/arbejdsgrupperne

5.

 Opfølgning på integrationsrådsvalg 2013

6.

 Evaluering af Mangfoldighedskonference 2013

7.

 Opfølgning på dialogmøde vedr. handleplan for ældrepolitikken i 2014

8.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra møde d. 3. januar 2013 og dagens dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra integrationskonsulenten

4.

 Meddelelser fra medlemmerne/arbejdsgrupperne

5.

 Indstilling til Byrådet om ændringsforslag af forretningsorden for Integrationsrådet

6.

 Opfølgning på opstillingsmøde og valg 2013

7.

 Evaluering af Mangfoldighedskonference 2013

8.

 Forslag til punkter til næste mødes dagsorden

9.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra møde d. 6. december 2012 og dagens dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Meddelelser fra integrationskonsulenten

4.

 Meddelelser fra medlemmerne/arbejdsgrupperne

5.

 Skriftlig beretning over Integrationsrådets aktiviteter for 2012

6.

 Opfølgning på Mangfoldighedskonference 2013

7.

 Eventuelt

    Til top