Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Integrationsrådet)

Mødeoversigt: Integrationsrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2013 - 30/06/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

11/6

  Maj

16/5

  April

3/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra mødet d. 16.maj 2013

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Gensidig orientering

4.

 Integrationsrådets temadag

5.

 Indstilling af Integrationsrådets repræsentant til Repræsentantskabet for REM

6.

 Indstilling af Integrationsrådets repræsentant til LBR

7.

 Nedsættelse af arbejdsgrupper

8.

 Iværksættelse af undersøgelse blandt ældre etniske minoritetsborgere i Odsherred Kommune

9.

 Beskæftigelsespolitik

10.

 Punkter til næste møde

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra mødet den 03. 04.

2.

 Nyt fra formanden

3.

 Nyt fra Integrationskonsulenten

4.

 Nyt fra medlemmerne

5.

 Evaluering af dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget d.11. april 2013

6.

 Årshjul / plan for det videre arbejde.

7.

 Integrationsteamets arbejde

8.

 Evt.

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra møde d. 12. marts 2013 og dagens dagsorden

2.

 Konstituering af nyt Integrationsråd

3.

 Punkter til næste integrationsrådsmøde

4.

 Eventuelt

    Til top