Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Integrationsrådet)

Mødeoversigt: Integrationsrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

12/12

  November

14/11

  Oktober

3/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra mødet d.14. november 2013

3.

 Status fra arbejdsgrupperne på årsplan 2013/2014

4.

 Evt.

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra mødet d. 3. oktober 2013

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Jobcenter indsats til nyankomne flygtninge og familiesammenførte

4.

 Evaluering af arbejdet i Integrationsrådet

5.

 Gensidig orientering

6.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af referat fra mødet d. 12. september 2013

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Sprogcentret Højby skole

4.

 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til ældre

5.

 Integrationsrådets følgegruppe

6.

 Gensidig orientering

7.

 Evt.

    Til top