Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Integrationsrådet)

Mødeoversigt: Integrationsrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2015 - 30/06/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

15/6

  Maj

7/5

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

24.

 Godkendelse af referat fra mødet den 7. maj 2015

25.

 Godkendelse af dagsorden

26.

 Gensidig orientering

27.

 Orientering om Asnæs Høstmarked

28.

 Oprettelse af forening for etniske minoriteter

29.

 Forslag om formøder for medlemmer af integrationsrådet

30.

 Cykeltræning til nyankomne borgere med flygtningebaggrund

31.

 Tal om nye jobs og udlændinge

32.

 Evaluering af årets arbejde i Integrationsrådet

33.

 Indstilling af nye medlemmer til Integrationsrådet

34.

 Evt.

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Godkendelse af referat fra mødet den 26. marts 2015

17.

 Godkendelse af dagsorden

18.

 Gensidig orientering

19.

 Orientering om kommende medlemmer

20.

 Flygtninge og indvanderer i foreningslivet - temamøde

21.

 Nedsættelse af arbejdsgruppe til Høstmarked

22.

 Opfølgning på Integrationsrådets årsplan

23.

 Evt.

    Til top