Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Integrationsrådet)

Mødeoversigt: Integrationsrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/03/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

23/2

  Januar

12/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

9.

 Temamøde om den beskæftigelsesrettede indsats

10.

 Godkendelse af dagsorden

11.

 Godkendelse af referat fra mødet den 12. januar 2017

12.

 Gensidig orientering

13.

 Opfølgning fra sidste temamøde ift. Integrationsrådets rolle

14.

 Opfølgning af temamøde med virksomhedskonsulent

15.

 Årsberetning 2016 til godkendelse

16.

 Evaluering af Mangfoldighedskonferencen

17.

 Ny Integrationsrådsfolder

18.

 Evt.

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Temamøde om den beskæftigelsesrettede indsats

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Godkendelse af referat fra mødet den 15. december 2016

4.

 Gensidig orientering

5.

 Kompetenceniveauet hos flygtninge

6.

 Mangfoldighedskonference - færdiggørelse af planlægning og opgaver fordelingen.

7.

 Årsberetning 2016 til godkendelse

8.

 Evt.

    Til top