Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Integrationsrådet)

Mødeoversigt: Integrationsrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

21/6

  Maj

3/5

  April

5/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

42.

 Temamøde om uddannelse og integration

43.

 Godkendelse af dagsorden

44.

 Godkendelse af referat fra mødet den 3. maj 2018

45.

 Gensidig orientering

46.

 Omkonstituering af Integrationsrådet

47.

 Gruppearbejde i arbejdsrupper

48.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

32.

 Godkendelse af dagsorden

33.

 Godkendelse af referat fra mødet den 5. april 2018

34.

 Gensidig orientering

35.

 Årshjul for Integrationsrådets aktiviteter

36.

 Orientering om den økonomiske situation for ledige indvandrere og efterkommere

37.

 Nye refusionsregler på integrationsområdet

38.

 Webmaster til Integrationsråets Facebookside

39.

 Asnæs Høstmarket

40.

 Opdateret oversigt over arbejdsgrupper

41.

 Analyse af visiteret borgerbefordring

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

22.

 Tema: Koncept for deltagelse på Geopark Festival

23.

 Godkendelse af dagsorden

24.

 Godkendelse af referat fra mødet 22. februar 2018

25.

 Gensidig orientering

26.

 Integrationsrådets forretningsorden

27.

 Integrationsrådets økonomi

28.

 Oprettelse af Integrationsrådets Facebook gruppe

29.

 Integrationsrådets udvalgsrelation

30.

 Gruppearbejde i arbejdsgrupper

31.

 Eventuelt

    Til top