Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Havnerådet)

Mødeoversigt: Havnerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2010 - 31/12/2010

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

10/11

  Sep - Aug - Jul

19/8

  Jun - Maj - Apr

12/5

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2008 2007 2006 2005
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Rundvisning på Nykøbing Haven

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Godkendelse af referat fra sidste møde

4.

 Orientering fra Miljø og Klimaudvalget

5.

 Orientering fra Havnefogden

6.

 Orientering fra Brugerrådene

7.

 Erhvervsbåde Nykøbing Havn, genoptagelse af sagen fra sidste møde

8.

 Kajakhus på Rørvig Havn

9.

 Klage vedrørende vaskeplads med mere på Nykøbing Havn

10.

 Krabbebro og servering i Odden Havn

11.

 Forlængelse af Nord molen og anlæg af færgeleje i Rørvig Havn

12.

 Frigivelse af anlægmidler

13.

 Takster 2011

14.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

10.

 Godkendelse af dagsorden

11.

 Godkendelse af referat fra møde den 12. maj 2010

12.

 Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

13.

 Orientering fra Havnefogeden

14.

 Orientering fra brugerrådene

15.

 Besigtigelse af Odden havn

16.

 Forslag til anlægsbudget 2011 for Odsherreds havne

17.

 Frigivelse af anlægsmidler til forlængelse af nordmolen på Rørvig Havn

18.

 Placering af erhvervsskib i Nykøbing Havn

19.

 Ansøgning om Husbåd i Nykøbing havn

20.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besigtigelse af Rørvig Havn

2.

 Konstatering af Havnerådets sammensætning

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

5.

 Orientering fra havnefogeder og administration

6.

 Orientering fra brugerrådene

7.

 Gennemgang og drøftelse af større anlægsprojekter 2010

8.

 Fastsættelse af møderække i 2010

9.

 Eventuelt

    Til top