Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Havnerådet)

Mødeoversigt: Havnerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

18/11

  Sep - Aug - Jul

23/9 19/8

  Mar - Feb - Jan

4/3

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

30.

 Godkendelse af dagsorden

31.

 Godkendelse af referat fra møde den 23. september 2014

32.

 Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

33.

 Orientering fra Havnefoged og Center for Natur, Miljø og Trafik

34.

 Orientering fra brugerrådene

35.

 Genoptagelse af forbud mod isætning og sejlads med vandscooter i Rørvig havn

36.

 Orientering om affaldsplan for havnene

37.

 Orientering om aftale- og indtægtsgrundlaget i havnene fordelt på bruger- og lejebetaling

38.

 Drøftelse af tema- og fokuspunkter for Havnerådet i 2015

39.

 Forslag til mødedatoer i 2015

40.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

24.

 Godkendelse af dagsorden

25.

 Godkendelse af referat fra møde den 19. august 2014

26.

 Byggeansøgning fra Rørvig Kajakklub

27.

 Byggeansøgning fra Rørvig Helårsbadere

28.

 Beslutning om anbefaling af placering af legeplads, udekøkken mv.

29.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

12.

 Godkendelse af dagsorden

13.

 Godkendelse af referat fra mødet den 4. marts 2014

14.

 Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

15.

 Orientering fra Havnefoged og Center for Natur, Miljø og Trafik

16.

 Orientering fra brugerrådene

17.

 Dialogmøde om havnenes fremtid

18.

 Byggeansøgning fra Rørvig Kajakklub

19.

 Affaldsplan for havnene

20.

 Havnetakster for 2015

21.

 Lejekontrakter for havnens brugere - revision

22.

 Byggeansøgning fra Rørvig Helårsbadere

23.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2013

3.

 Kommisorium for Havnerådet

4.

 Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

5.

 Orientering fra Havnefogden og Center Natur, Miljø og Trafik

6.

 Orientering fra Brugerrådene

7.

 Orientering om følgerne af stormen Bodil

8.

 Frigivelse af anlægsmidler - Renovering af havne

9.

 Budget 2015 - Udvikling af havnene

10.

 Møde datoer for havnerådets møder i 2014

11.

 Eventuelt

    Til top