Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Havnerådet)

Mødeoversigt: Havnerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/03/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

4/3

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2013

3.

 Kommisorium for Havnerådet

4.

 Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

5.

 Orientering fra Havnefogden og Center Natur, Miljø og Trafik

6.

 Orientering fra Brugerrådene

7.

 Orientering om følgerne af stormen Bodil

8.

 Frigivelse af anlægsmidler - Renovering af havne

9.

 Budget 2015 - Udvikling af havnene

10.

 Møde datoer for havnerådets møder i 2014

11.

 Eventuelt

    Til top