Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Havnerådet)

Mødeoversigt: Havnerådet

Oversigt for perioden: 01/07/2017 - 30/09/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

28/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

10.

 Godkende dagsorden til møde den 28. august 2017

11.

 Godkende referat fra møde den 8. maj 2017

12.

 Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget.

13.

 Orientering fra havnefoged og Center for Natur, Miljø og Trafik

14.

 Orientering fra brugerrådene

15.

 Genoptagelse - Vandscootersejlads

16.

 Eventuelt

    Til top