Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sammenlægningsudvalget 2006)

Mødeoversigt: Sammenlægningsudvalget 2006

Oversigt for perioden: 01/10/2006 - 31/12/2006

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

13/12

  November

22/11

  Oktober

11/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

188.

 Godkendelse af dagsorden

189.

 Meddelelser fra og spørgsmål til formanden

190.

 Odsherred Kommunes budget m.v. for 2006 pr. 30. november 2006

191.

 Flygtningekvote for 2007 i Odsherred Kommune

192.

 Oversigt over punkter fra de gamle kommuner til godkendelse i Sammenlægningsudvalget den 13. december 2006

193.

 Kvartalsopfølgning, økonomisager fra de gamle kommuner, 4. kvartal 2006

194.

 Budgetopfølgning 2006 pr. 30/9 2006 for de 3 Odsherred-kommuner

195.

 Lån til betaling af ejendomsskat

196.

 Fritagelse for kommunal grundskyld for ejendomme

197.

 Byrådets forretningsorden

198.

 Betalingsvedtægt - kloakforsyningen

199.

 Endelig fastsættelse af brugerbetalinger for 2007 på baggrund af det vedtagne budget.

200.

 Udvalgsvederlag

201.

 Kørselsgodtgørelse

202.

 Tømningsordning Odsherred

203.

 Kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet

204.

 Direktions- og ledelsesgrundlag i Odsherred Kommune

205.

 Lønpolitik for Odsherred Kommune

206.

 Lokalaftale om medbestemmelse og medindflydelse

207.

 Forslag til arbejdsmiljøpolitik i Odsherred Kommune

Lukket punkt

208.

 Meddelelser fra og spørgsmål til formanden

Lukket punkt

209.

 Kvartalsopfølgning, økonomisager fra de gamle kommuner, 4. kvartal 2006

Lukket punkt

210.

 Valg af forsikringer og forsikringsselskaber for Odsherred Kommune fra 1. januar 2007.

Lukket punkt

211.

 Valg af revision for Odsherred Kommune

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

163.

 Godkendelse af dagsorden

164.

 Meddelelser fra og spørgsmål til formanden for Sammenlægningsudvalget

165.

 Økonomisk oversigt over Odsherred-kommunernes budget 2006 m.v. pr. 31. oktober 2006

166.

 Oversigt over punkter fra de gamle kommuner til godkendelse i Sammenlægningsudvalget den 22. november 2006

167.

 Valg af foreningsmedlemmer til Folkeoplysningsudvalget

168.

 GRO - Grønt Råd Odsherred

169.

 Sammenlægning af Rovesta Miljø I/S og Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S

170.

 Affaldsselskabernes fremtid, herunder fusion af Noveren og KARA

171.

 Beskæftigelsesplan 2007, Jobcenter Odsherred

172.

 Odsherred Kommunes anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre

173.

 Etablering af erhvervsdrivende fond til Sjællands Iværksætterhus

174.

 Tidsplan for udarbejdelse af visioner, målsætninger og kvalitetsmål m.m.

175.

 Principper for udpegning til udvalg, råd, nævn, bestyrelser, m. v.

176.

 Principper for vederlag/diæter til medlemmer af bestyrelser, råd og nævn m.v. i Odsherred Kommune

177.

 Sundhedsplejens serviceniveau i Odsherred

178.

 Kompetencedelegationsplan - Familieafdelingen i Odsherred

179.

 Fastsættelse af dagpasningstakster for 2007 i Odsherred

180.

 Regulativ for afbrænding af haveaffald

181.

 Regler for opkrævning af udrykninger til blinde alarmer

182.

 SSP-struktur i Odsherred

183.

 Restaurationsplan for Odsherred Kommune

184.

 Fastsættelse af brugerbetalinger for 2007 på baggrund af det vedtagne budget 2007

185.

 Forslag til politisk mødeplan for 2007

Lukket punkt

186.

 Meddelelser fra og spørgsmål til formanden for Sammenlægningsudvalget

Lukket punkt

187.

 Oversigt over punkter fra de gamle kommuner til godkendelse i Sammenlægningsudvalget 22.10.06

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

142.

 Godkendelse af dagsorden

143.

 Meddelelser fra og spørgsmål til formanden for Sammenlægningsudvalget

144.

 Økonomisk oversigt over Odsherred-kommunernes budget 2006 m.v. pr. 31. august 2006

145.

 Kvartalsopfølgning, økonomisager fra de gamle kommuner, 3. kvartal 2006

146.

 Oversigt over punkter fra de gamle kommuner til godkendelse i Sammenlægningsudvalget den 11. oktober 2006

147.

 Oprettelse af privat dagspasningstilbud - Næsdal ved Asnæs

148.

 Børne- og ungelæge i Odsherred Kommune

149.

 Driftssaftale mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune

150.

 Udpegning af politikere til Integrationsrådet.

151.

 Indstilling af medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred

152.

 Udpegning af medlemmer til Huslejenævnet for perioden 1. oktober 2006 til 31. december 2009

153.

 Underskriftsbemyndigelser i Odsherred Kommune

154.

 Afstemningsområder (valgdistrikter) og afstemningssteder i Odsherred Kommune

155.

 Mål- og rammestyringsmodel for Odsherred Kommune, genoptaget

156.

 Harmonisering af affaldsordninger

157.

 Affaldsselskabernes fremtid

158.

 Biblioteksreglement

159.

 Etablering af 10 boliger til sindslidende med dobbeltdiagnoser i Annebergparken, Nykøbing Sjælland

160.

 Indgåelse af rammeaftale for 2007

161.

 Udbygget og ajourført organisationsstruktur i Odsherred Kommune

162.

 Budgetoplæg 2007-2010 for Odsherred Kommune

    Til top