Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Uddannelsesudvalget )

Mødeoversigt: Børne- og Uddannelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

30/11 30/11 9/11

  Oktober

5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

143.

 Godkendelse af dagsorden

144.

 Orientering om elevtal i folkeskoler og friskoler

145.

 Ny struktur på specialområdet - status på segregerede børn

146.

 Pulje til fagligt løft af og øget trivsel for elever i udsatte positioner

147.

 Overblik over sagstemaer for Børne- og Uddannelsesudvalget i 2022

148.

 Børne- og Uddannelsesudvalgets budget for 2022-2025

149.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

150.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

151.

 Meddelelser til/fra formanden

152.

 Underskriftsside

153.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

154.

 Ombygning af garage, Havnevej 18, STU, bygningsrokade

155.

 Grundtvigsskolen - indstilling til renovering eller sammenlægning på Billesvej

Gå til toppen af siden 
Punkter

153.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

154.

 Ombygning af garage, Havnevej 18, STU, bygningsrokade

155.

 Grundtvigsskolen - indstilling til renovering eller sammenlægning på Billesvej

Gå til toppen af siden 
Punkter

129.

 Godkendelse af dagsorden

130.

 TEMA: Ung i Odsherred

131.

 Ferieplan for elever i skoleåret 2022/23 og 2023/24

132.

 Driftsoverenskomst med EUC

133.

 Takster 2022 - Dagtilbud og SFO i Odsherred kommune

134.

 Takster 2022 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

135.

 Ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet - efter høring

136.

 Udmøntning af midler til oplevelser for udsatte borgere

137.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

138.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

139.

 Meddelelser til/fra formanden

140.

 Årshjul, Børne- og Uddannelsesudvalget

141.

 Underskriftsside

142.

 Ankesager i Center for Børn, Unge og Familier

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

118.

 Godkendelse af dagsorden

119.

 Task-Force samarbejdet

120.

 Status på familieområdet

121.

 Tema: Status på skolestrukturen

122.

 Skolerenoveringspuljen 2021

123.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2021, Børne- og Uddannelsesudvalget

124.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

125.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

126.

 Meddelelser til/fra formanden

127.

 Årshjul, Børne- og Uddannelsesudvalget

128.

 Underskriftsside

    Til top