Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Uddannelsesudvalget )

Mødeoversigt: Børne- og Uddannelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

8/6

  Maj

11/5

  April

13/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

76.

 Godkendelse af dagsorden

77.

 Pædagogiske læreplaner

78.

 Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 2020/2021

79.

 Status på familieområdet

80.

 Forældrebetaling for SFO og fritidstilbud efter Serviceloven

81.

 Sundhedsplejen

82.

 Ansøgning om etablering af privatbørnehave under Nørre Asmindrup friskole

83.

 Børnedemokrati

84.

 Odsherred Læser, Litteratur- og Læsefestival 2021

85.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Børne- og Uddannelsesudvalget

86.

 Budget 2022 - dagtilbud og skoler

87.

 Budgetforslag 2022-2025, Børne- og Uddannelsesudvalget

88.

 Genoptaget - Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Aftaleforhold på bo- og opholdssteder

89.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

90.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

91.

 Meddelelser til/fra formanden

92.

 Årshjul, Børne- og Uddannelsesudvalget, juni 2021

93.

 Underskriftsside

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

65.

 Godkendelse af dagsorden

66.

 Tema: PPR

67.

 Søgning til ungdomsuddannelser 2021 samt fastsættelse af måltal for 2022

68.

 Budget 2022-2025, Børne- og Uddannelsesudvalget

69.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

70.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

71.

 Meddelelser til/fra formanden

72.

 Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget 2021

73.

 Underskriftsside

74.

 Program for temamøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

75.

 Børnenes Kulturregion i Odsherred

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

48.

 Godkendelse af dagsorden

49.

 Skolernes arbejde med handleplaner på baggrund af kvalitetsrapport 2018/2019

50.

 Personalesituationen i Sundhedsplejen

51.

 Pulje til mere personale i institutioner med mange sårbare børn

52.

 Arbejdstidsaftale for lærere i Odsherred Kommune

53.

 Model for sprogindsats på dagtilbudsområdet efter høring

54.

 Ny struktur på SSP-området

55.

 Ventilation på Hørve Skole

56.

 Undervisningstidens længde på mellem- og udskolingstrin for skoleåret 2021-2022

57.

 Udmøntning af statslig pulje til øget normering på dagtilbudsområdet

58.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021, Børne- og Uddannelsesudvalget

59.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

60.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

61.

 Meddelelser til/fra formanden

62.

 Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget 2021

63.

 Underskriftsside

Lukket punkt

64.

 Ankesager i Center for Børn, Unge og Familier

    Til top