Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Uddannelsesudvalget )

Mødeoversigt: Børne- og Uddannelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Maj

11/5

  April

13/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

65.

 Godkendelse af dagsorden

66.

 Tema: PPR

67.

 Søgning til ungdomsuddannelser 2021 samt fastsættelse af måltal for 2022

68.

 Budget 2022-2025, Børne- og Uddannelsesudvalget

69.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

70.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

71.

 Meddelelser til/fra formanden

72.

 Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget 2021

73.

 Underskriftsside

74.

 Program for temamøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

75.

 Børnenes Kulturregion i Odsherred

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

48.

 Godkendelse af dagsorden

49.

 Skolernes arbejde med handleplaner på baggrund af kvalitetsrapport 2018/2019

50.

 Personalesituationen i Sundhedsplejen

51.

 Pulje til mere personale i institutioner med mange sårbare børn

52.

 Arbejdstidsaftale for lærere i Odsherred Kommune

53.

 Model for sprogindsats på dagtilbudsområdet efter høring

54.

 Ny struktur på SSP-området

55.

 Ventilation på Hørve Skole

56.

 Undervisningstidens længde på mellem- og udskolingstrin for skoleåret 2021-2022

57.

 Udmøntning af statslig pulje til øget normering på dagtilbudsområdet

58.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021, Børne- og Uddannelsesudvalget

59.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

60.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

61.

 Meddelelser til/fra formanden

62.

 Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget 2021

63.

 Underskriftsside

Lukket punkt

64.

 Ankesager i Center for Børn, Unge og Familier

    Til top