Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Uddannelsesudvalget )

Mødeoversigt: Børne- og Uddannelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

1/12

  November

10/11

  Oktober

6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

149.

 Godkendelse af dagsorden

150.

 Tema om anbringelser

151.

 Status på familieområdet

152.

 Orientering om Task Force på Familieområdet

153.

 Overblik over budget 2021-2024 og de økonomiske konsekvenser (BOU-udvalget)

154.

 Bygningsanalyse på skolerne - skolerenoveringspuljen 2021

155.

 Genoptaget - ferieplaner for eleverne i skoleåret 2021-2022 og 2022-2023

156.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

157.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

158.

 Meddelelser til/fra formanden

159.

 Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget

160.

 Underskriftsside

Lukket punkt

161.

 Orientering om pædagogisk tilsyn med interne skoler i skoleåret 2019/20

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

128.

 Godkendelse af dagsorden

129.

 Buskort til elever i overbygningen

130.

 Godkendelse af ressourcetildeling for almenområdet efter høring

131.

 Godkendelse af ressourcetildelingsmodel for SFO efter høring

132.

 Ressourcetildeling 2021 - dagtilbud

133.

 Takster 2021 - Dagtilbud og SFO i Odsherred kommune

134.

 Takster 2021 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

135.

 Drøftelse af udkast til Odsherred Kommunes sundhedspolitik 2021-2025

136.

 Genoptaget - Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

137.

 Ny struktur på specialområdet - efter endt høringsperiode

138.

 Tilskud til udviklingsprojekt på Vig Skole

139.

 Børnedemokratirådet frem mod 2022

140.

 Henvendelse om genindførelse af tilskud til pasning af egne børn

141.

 Genoptaget - Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021

142.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

143.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

144.

 Meddelelser til/fra formanden

145.

 Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget

146.

 Underskriftsside

147.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

148.

 Økonomien for skoleområdet i 2021

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

114.

 Godkendelse af dagsorden

115.

 Status på arbejdet på Folkeskolerne i Odsherred

116.

 Orientering om overgangen fra barn til voksen på det specialiserede socialområde

117.

 Orientering om elevtal i folkeskoler og friskoler

118.

 Orientering om tilsynsrapport Nordstjernen 2019

119.

 Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, Børne- og Uddannelsesudvalget

120.

 Ferieplan for eleverne i skoleåret 2021-2022 og 2022-2023

121.

 Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

122.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021

123.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

124.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

125.

 Meddelelser til/fra formanden

126.

 Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget

127.

 Underskriftsside

    Til top