Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

2/2 2/2

  Januar

12/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

34.

 Temamøde

35.

 Godkendelse af dagsorden

36.

 Thorsvej 63 - Låge på privat fællesvej

37.

 Prioritering af cykelstiprojekter

38.

 Genoptaget - Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

39.

 Forslag til 2-1 vej på Ravnsbjergvej

40.

 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-22 - Ny slambehandling

41.

 Endelig Kommuneplan 12 og Lokalplan 2017-02.1 for Lundbeck A/S Lumsås

42.

 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg til slambehandlingsanlæg på Fårevejle Renseanlæg

43.

 Detailplan for Rørvig Havn

44.

 Anmodning om lokalplan for tæt-lav boliger på Gyden i Asnæs

45.

 Kyst & Strand 2021 - nye lokaliteter

46.

 Orientering - afgørelser fra andre instanser mv.

47.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

48.

 Orientering - forundersøgelse af lavbundsprojekt i Trundholm Mose

49.

 Orientering - Asnæs Bylaboratorium " Unge samskaber byrum" er afsluttet

50.

 Orientering - Cirkelhuset genanvendelse af affald

51.

 Meddelelser til og fra formanden

52.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

53.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

54.

 Underskriftsside

55.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

56.

 Orientering - ændring i Bygningsreglementet BR18

Gå til toppen af siden 
Punkter

55.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

56.

 Orientering - ændring i Bygningsreglementet BR18

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Temamøde Januar

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Anmodning om lovliggørende lokalplan for Dragsmøllevej 7 og 23, matr. nr. 9a og 8o i Hørve, inkl. kommuneplantillæg

4.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan og kommuneplantillæg for Skovvej 5

5.

 Forslag til lokalplan for Skolegade 15, 4534 Hørve, matr. nr. 10fc og 10go i Hørve

6.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2019-22 - Gaias have

7.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

8.

 Orientering - deltagelse i projektet DK2020

9.

 Meddelelser til og fra formanden

10.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

11.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

12.

 Underskriftsside

    Til top