Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

8/6 8/6 1/6

  Maj

11/5 11/5

  April

13/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

123.

 Godkendelse af dagsorden

124.

 CO2-regnskab 2020 og handleplan for 2021

125.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2021-02 for Havnebyen Renseanlæg og Kommuneplantillæg 19

126.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2019-22 for nyt renseanlæg ved Havnebyen

127.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Parkeringshenvisning i centrum af Nykøbing Sj.

128.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Miljø- og Klimaudvalget

129.

 Budgetforslag 2022-2025 Miljø- og Klimaudvalget

130.

 Nye ordninger til husstandsindsamling af glas/metal/papir/pap/plast- og fødevarekartoner

131.

 Brændstof til renovationsbilerne i forbindelse med indsamling af glas/metal/papir/pap/plast og fødevarekartoner

132.

 Indsamling af farligt affald

133.

 Indsamling af tekstiler

134.

 Formalisering af eksisterende samarbejde med Argo om biologisk behandling af madaffald

135.

 Genbrugsstationerne, farvel til brændbart

136.

 Orientering, aftale med Kattens Værn om indfangning af vilde katte

137.

 Orientering - Fagentrepriser på veje og grønne områder

138.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

139.

 Meddelelser til og fra formanden

140.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

141.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

142.

 Underskriftsside

143.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

144.

 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for varmeværk ved Rørvig

Gå til toppen af siden 
Punkter

143.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

144.

 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for varmeværk ved Rørvig

Gå til toppen af siden 
Punkter

120.

 Godkendelse af dagsorden

121.

 Fredning af Veddinge Bakker, Skamlebæksletten og Bollinge Bakke

122.

 Underskriftsside

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

99.

 Temamøde Maj

100.

 Godkendelse af dagsorden

101.

 Budget 2022-2025, Miljø- og Klimaudvalget

102.

 Modernisering af vejbelysningsanlægget

103.

 Ansøge statens cykelstipulje 2021

104.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-22 - Ny slambehandling

105.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2021-01 for Fårevejle Renseanlæg, samt kommuneplantillæg 17

106.

 Forslag til lokalplan nr. 2020-03 for et tæt-lav boligområde på Islandsvej i Nykøbing Sj.

107.

 Forhøje dige i grundejerforeningerne Diget og Egenæs Idyl

108.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

109.

 Orientering - Miljøtilsynsindberetning 2020

110.

 Orientering - Genbrugsstationerne, status på nummerpladegenkendelse og ubemandet aftenåbent i Hønsinge

111.

 Orientering - Status for klimaplan - DK2020

112.

 Meddelelser til og fra formanden

113.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

114.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

115.

 Underskriftsside

116.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

117.

 Endelig godkendelse fjernvarmeprojekt i Rørvig

118.

 Lokalplansanmodning - Møllegårdsvænget - Fjernvarme i Rørvig

119.

 Nedlægge helårsbolig på Rørvigvej 192, Nykøbing Sj

Gå til toppen af siden 
Punkter

116.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

117.

 Endelig godkendelse fjernvarmeprojekt i Rørvig

118.

 Lokalplansanmodning - Møllegårdsvænget - Fjernvarme i Rørvig

119.

 Nedlægge helårsbolig på Rørvigvej 192, Nykøbing Sj

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

79.

 Temamøde April

80.

 Godkendelse af dagsorden

81.

 Naturpolitik - emner og borgerinddragelse

82.

 Modernisering af vejbelysningsanlægget

83.

 Fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten

84.

 Forskønnelsepuljer 2021

85.

 Endelig lokalplan for Skolegade 15, 4534 Hørve, matr. nr. 10fc og 10go, Hørve By, Hørve - Høring

86.

 Projekt "Cirkelhuset"

87.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021, Miljø- og Klimaudvalget

88.

 Henvendelse fra Clark Pratt om bæredygtigt byggeri

89.

 Henvendelse fra Socialdemokratiet om råger

90.

 Henvendelse fra Helge Fredslund om Streetfood på Lyngen

91.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

92.

 Orientering - afgørelser fra andre instanser mv.

93.

 Meddelelser til og fra formanden

94.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

95.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

96.

 Underskriftsside

97.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

98.

 Anmodning om lokalplan Rørvigvej sommerhusområde og dispensation til madboder

    Til top