Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

30/11 9/11

  Oktober

5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

212.

 Godkendelse af dagsorden

213.

 Nye ordninger til husstandsindsamlinger for glas/metal, aviser/pap og plastik og fødevarekartoner

214.

 Brændstof til renovationsbilerne til indsamling af de genanvendelige materialer

215.

 Indsamling af farligt affald

216.

 Indsamling af tekstiler

217.

 Nedlægge helårsbolig på Martin Lyngesvej 4, 4560 Vig

218.

 Oplæg til beslutning om bæredygtigt byggeri

219.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Midler til klimainitiativer

220.

 Anlægsbevilling til Odsherred Havne i 2022

221.

 Anmodning om lokalplan for Rækkehuse i Højby

222.

 Anmodning om lokalplan for Stålhøjvej i Asnæs

223.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2021-07 for boliger ved Gyden i Asnæs

224.

 Endelig Lokalplan 2021-04 Blankebjerg Vig

225.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019-22 - Blankebjerg, Vig

226.

 Miljø- og Klimaudvalgets budget for 2022

227.

 Høring af forslag til Naturpolitik for Odsherred

228.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

229.

 Orientering - Genbrugsstationerne, status på nummerpladegenkendelse

230.

 Orientering om borgerinddragelse, affald og sortering

231.

 Meddelelser til og fra formanden

232.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

233.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

234.

 Underskriftsside

Gå til toppen af siden 
Punkter

193.

 Godkendelse af dagsorden

194.

 Takster for 2022 på Miljø- og Klimaudvalgets områder

195.

 Genoptaget - Udbud af funktionskontrakt for asfaltbelægning på kommunale veje 2023-2037

196.

 Status på forskønnelsespuljen 2021

197.

 Thorsvej 63 - Afgørelse af om lågen må aflåses

198.

 Målsætninger i klimaplanen

199.

 Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019-22 - ændring af tømningsfrekvens for sommerhuse og øget serviceniveau for alle

200.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af 2020-03, Mellem Søerne i Højby

201.

 Anmodning om igangsætning af lokalplan for aflastningsområde Nykøbing

202.

 Ansøgning om landzonetilladelse til udskiftning af mobilmast på Nørrevangsvej 115, 4581 Rørvig

203.

 Anmodning om lokalplan for Betongården, Trundholmvejen 4, Højby

204.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Egebjerg fabrikker

205.

 Orientering - status på Cirkelhuset

206.

 Orientering om borgerinddragelse på affaldsområdet

207.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

208.

 Meddelelser til og fra formanden

209.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

210.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

211.

 Underskriftsside

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

177.

 Temamøde Oktober

178.

 Godkendelse af dagsorden

179.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2021, Miljø- og Klimaudvalget

180.

 Godkende regulativ for almene vandværker 2021

181.

 Anmodning om lokalplan for tæt-lav boligbebyggelse på Møllevej 19 i Vig

182.

 Principgodkendelse af projektforeslag om varmeværk i Fårevejle og varmeforsyning i Fårevejle stationsby, Fårevejle Kirkeby, Asnæs og Hørve

183.

 Anmodning og forslag til lokalplan 2021-08 for et fjernvarmeværk på Fårevejle rensningsanlæg

184.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Trafiksanering på Ravnsbjergvej

185.

 Beslutning om undersøgelse af muligheden for at hjemtage vej og park

186.

 Skovvej 5 lokalplan KLAGE - orientering

187.

 Lokalplan - orientering og oversigt over igangværende

188.

 Orientering om borgerinddragelse på affaldsområdet

189.

 Meddelelser til og fra formanden

190.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

191.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

192.

 Underskriftsside

    Til top