Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2011 - 31/12/2011

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

20/12 7/12 7/12 16/11 12/10 11/10

  Sep - Aug - Jul

14/9 10/8

  Jun - Maj - Apr

15/6 31/5 11/5 13/4

  Mar - Feb - Jan

16/3 9/2 25/1 17/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

212.

 Godkendelse af dagsorden

213.

 Ændring af regulativ for husholdningsaffald Odsherred

214.

 Ændring af regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald

Gå til toppen af siden 
Punkter

186.

 Temadrøftelse - Årsberetning for Naturpleje

187.

 Godkendelse af dagsorden

188.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

189.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

190.

 Nyt fra fag- og fællescentre

191.

 Portfolio, Center for Plan og Udvikling, december 2011

192.

 Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af maskinhus - Jyderupvej 1B, Vig

193.

 Ansøgning om nedlæggelse af helårsbolig - Annettevej 19, Hønsinge

194.

 Ansøgning om nedlæggelse af helårsbolig samt nedrivning af boligen - Egebjergvej 226, Strandhuse

195.

 Opførelse af sommerhus - ansøgning om dispensation

196.

 Nordstrandsvej 101 - principiel ansøgning om udstykning - fornyet behandling

197.

 Afslag på dispensation til carport - Gjorslevvej 5

198.

 Takster 2012 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

199.

 Forslag til ændring af takstregulativ fremsat af Nykøbing Sejlklub

200.

 Frigivelse af anlægsbevilling til natur- og vandhandleplaner og regulativopmålinger

201.

 Betonbro 5-a skaverup, Nr. Asmindrup fra Kildehusene

202.

 Vandforsyningsplan 2011-21

203.

 Regulativ for jord

204.

 Ændring af regulativ for vintervedligeholdelse i Odsherred Kommune

205.

 Ændring af regulativ for Renholdelse af fortove, stier og veje i Odsherred Kommune

206.

 Ændring af regulativ for benyttelse af Park- og vejarealer i Odsherred Kommune

Lukket punkt

207.

 Kondemnering

Lukket punkt

208.

 Indsatspuljen 2011 - Forslag til nedrivningsaftaler i forbindelse med synligt forfaldne ejendomme

209.

 Godkendelse af dagsorden

210.

 Økonomirapportering pr. 30. november 2011 for Miljø- og Klimaudvalgets budgetområde 2011

211.

 Forslag til aftale mellem Odsherred Kommune og Nykøbing Sj. Erhvervsforening

Gå til toppen af siden 
Punkter

209.

 Godkendelse af dagsorden

210.

 Økonomirapportering pr. 30. november 2011 for Miljø- og Klimaudvalgets budgetområde 2011

211.

 Forslag til aftale mellem Odsherred Kommune og Nykøbing Sj. Erhvervsforening

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

169.

 Godkendelse af dagsorden

170.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

171.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

172.

 Nyt fra fag- og fællescentre

173.

 Orientering omkring klimaarbejdet i Odsherred Kommune

174.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

175.

 Økonomirapportering pr. 31 oktober 2011 for Miljø- og Klimaudvalgets budgetområde 2011

176.

 Forslag til Lokalplan 2011-45 - Hotel/konferencecenter, boliger, vandværk, rekreativt område mv. på Ellingebjerg i Højby

177.

 Lokalplan 2011-44 og Kommuneplantillæg 10 - Solvarmeanlæg ved Nykøbing Sj.

178.

 Lokalplan 2011-36 (2010-36) Rørvig by

179.

 VVM-anmeldelse - Afvanding af sommerhusområdet i oplandet til Hov Vig Landkanal

180.

 Erhvervs adgang til genbrugspladserne fra 2012

181.

 Ændring af regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald

182.

 Ændring af regulativ for husholdningsaffald Odsherred

183.

 Energiklyngecenter Sjælland

184.

 Udførelse af kampagner for skrotbiler

185.

 Mødekalender for fagudvalg og Byråd 2012

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

157.

 Godkendelse af dagsorden

158.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

159.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

160.

 Nyt fra fag- og fællescentre

161.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

162.

 Økonomirapportering pr. 30. september 2011 for Miljø- og Klimaudvalgets budgetområde 2011

163.

 Godkendelse af takster 2012 for Odsherred Forsyning A/S

164.

 Evaluering af administrationsgrundlag for lov om forurenet jord

165.

 Regulativ for jord i henhold til affaldsbekendtgørelsens § 19

166.

 Nedlæggelse og genåbning af badevandsstationer

167.

 Åbningstider Odden Genbrugsstation

168.

 Valg af nyt medlem af Færdselssikkerhedsudvalget

Gå til toppen af siden 
Punkter

155.

 Godkendelse af dagsorden

156.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 9 og Lokalplan 2011-43 - Detailhandel i Fårevejle Kirkeby

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

135.

 Godkendelse af dagsorden

136.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

137.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

138.

 Nyt fra fag- og fællescentre

139.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

140.

 Nedrivning og oprydning

141.

 Økonomirapporting pr. 31. august 2011 for Miljø og Klimaudvalgets budgetområde 2011

142.

 Lokalplan 2011-40 Nr. Asmindrup Friskole samt kommunplantillæg nr. 6 - endelig vedtagelse

143.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2011-36, Rørvig by

144.

 Godkendelse af anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets områder

145.

 Frigivelse af anlægsmidler til færgeleje i Rørvig

146.

 Ansøgning om lovliggørende landzonetilladelse til bibeholdelse af nr. 2 bolig samt aflysning af deklaration.

147.

 Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af sommerhus og gæstehus på Sønderstedsvej 5, Sj. Odde

148.

 Ansøgning om nedlæggelse af helårsbolig og landzonetilladelse til udstykning Skovløbervej 36, Klint

149.

 Kystbeskyttelse på Gniben: principiel beslutning om bidragsfordeling

150.

 Nedlæggelse og genåbning af badevandsstationer

151.

 Orientering om klimaarbejdet i Odsherred Kommune

152.

 Aftale med fritidsborger og skolen omkring grønne områder i Asnæs

153.

 Samarbejdsaftale mellem Byrådet og Ældrerådet

154.

 Temadrøftelse kl. 17.00

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

113.

 Temamøde - Fremlæggelse af rapport fra Carl Bro - Park og Vej

114.

 Godkendelse af dagsorden

115.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

116.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

117.

 Nyt fra fag- og fællescentre

118.

 Orientering om plejeplan for det fredede område ved Vejrhøj og Bjergene: Fredning

119.

 Orientering om sommerserviceniveauet i park- og vejydelserne

120.

 Frigivelse af anlægsmidler til Hønsinge Genbrugsplads

121.

 Frigivelse af anlægsmidler til cykelstier

122.

 Frigivelse af anlægsmidler til stier og tilgængelighed

123.

 Frigivelse af anlægsmidler til Vig Parkvej syd

124.

 Telebusser i Veddinge Bakker/Ordrup Næs-området

125.

 Lokalplan 2011-41 for plejecenter, boliger og rekreativt område i Asnæs

126.

 Revision af lokalplan 54 vedr. helårsbeboelse på Havnevej: Kanalhusene

127.

 Ansøgning om principiel landzonetilladelse til ombygning af 2 familiehus til 8 beboelseslejligheder på Vallekildevej 156 B

128.

 Godkendelse af budget og og takster for renovationen 2012

129.

 Budget 2012-2015 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder - Anlæg

130.

 Klimaarbejdet i Odsherred Kommune

131.

 Forslag til Vandforsyningsplan 2011-21

132.

 Opførelse af maskinhal - Grevinge Bakker 1

133.

 Frikommuneansøgning - udvalgets forsøgsområder

Lukket punkt

134.

 Lokalplan 2011-36 Rørvig by: Gennemførelse af partshøringer og grundlag herfor

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

97.

 Præsentation af den digitale politiker løsning kl. 15.00 - 15.15

98.

 Godkendelse af dagsorden

99.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

100.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

101.

 Nyt fra fag- og fællescentre

102.

 Orientering til klima-og miljøudvalget omkring klima, samt klimastrategi generelt

103.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

104.

 Politik for bidragsfordeling ved oversvømmelsessikring i Odsherred Kommune

105.

 Budget 2012-2015 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

106.

 Økonomirapportering pr. 31. maj 2011 for Miljø- og Klimaudvalgets budgetområde 2011

107.

 Direktionens forslag til effektiviseringkatalog, budget 2012-2015

108.

 Energistation på Egebjerg Skole

109.

 Forslag til Lokalplan 2011-43 og Kommuneplantillæg 9 - Detailhandel i Fårevejle Kirkeby

110.

 Ekspropriation som følge af realisering af Spildevandsplan 2004-2014 (Fjordvej, Adelers Allé og Strandlystvej)

111.

 Ændring af vedtægter for Kara/Noveren

112.

 Service på toiletterne i Odsherred

113.

 Godkendelse af dagsorden

114.

 Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENA-støtte til at forberede investeringer i energibesparelser

Lukket punkt

115.

 Kondemnering

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

95.

 Godkendelse af dagsorden

96.

 Ekstraordinær indsats på asfaltarbejder

Gå til toppen af siden 
Punkter

81.

 Godkendelse af dagsorden

82.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

83.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

84.

 Nyt fra fag- og fællescentre

85.

 Evaluering af serviceniveauet for vintertjenesten 2010/2011

86.

 Lovregler for ophængning af valgplakater

87.

 Orientering til Miljø- og klimaudvalget omkring klima

88.

 Økonomirapportering pr. 30. april 2011 for Miljø- og Klimaudvalgets budgetområde 2011

89.

 Årsregnskab 2010 for Miljø og Klimaudvalgets egne driftsområder

90.

 Budget 2012-2015 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

91.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2010-39 og Kommuneplantillæg 5 - Stelton - Fårevejle Stationsby

92.

 Beslutning om ekspropriation som følge af realisering af Tillæg nr. 5 til gældende spildevandsplaner

93.

 Vedtagelse af klimastrategi

94.

 Odsherred Forsyning A/S - Årsrapport 2010 og mandat til afholdelse af generalforsamling

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

62.

 Godkendelse af dagsorden

63.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

64.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

65.

 Nyt fra fag- og fællescentre

66.

 Orientering om energitiltag, energirenovering og grønne tiltag | plejecentrene Hørve/Asnæs

67.

 Orientering til Miljø- og Klimaudvalget omkring klima, samt klimastrategi generelt

68.

 Tilsynsberetning 2010

69.

 Høringssvar til Vand- og Naturplaner

70.

 Økonomirapportering pr. 31. marts 2011 for Miljø og Klimaudvalgets budgetområde 2011

71.

 Frigivelse af anlægsmidler på udvendig vedligeholdelse 2011

72.

 Lokalplanforslag nr. 2011-40 Nr. Asmindrup Friskole, Kommuneplantillæg nr. 6 samt miljøscreening

73.

 Forslag til lokalplan 2011-41, samt kommuneplantillæg nr. 8, plejecenter i Asnæs

74.

 Ansøgning om landzonetilladelse til tilbygning til sommerhus - Sydvestvej 4, Sj. Odde

75.

 Principiel ansøgning om udstykning af ferieboliger - Nordstrandsvej 101

76.

 Erhvervsaffaldsgebyr 2011

77.

 Køreplan 2012

78.

 Busstoppestedsstrategi

79.

 Telebusser i Veddinge Bakker/Ordrup Næs-området

80.

 Stadepladser ved Odsherred strande

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

37.

 Godkendelse af dagsorden

38.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

39.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

40.

 Nyt fra fag- og fællescentre

41.

 Orientering omkring klimaarbejdet i Odsherred Kommune

42.

 Orientering om tillaldelse til råstofindvinding på matr. nr. 8-c Højby By, Højby, Strandvej 21

43.

 Vejvedligeholdelse - Status

44.

 Orientering om projekt Kløverstier

45.

 Økonomirapportering pr. 28. februar 2011 for Miljø og Klimaudvalgets budgetområde 2011

46.

 Ansøgning om opførelse af maskinhus til brandbiler på Ll. Egebjergvej, Vig

47.

 Ansøgning om landzonetilladelse til indretning af sommercafe i eksisterende bygning på Bygaden 9A, Nakke, Rørvig

48.

 Ansøgning om tilbygning til kartoffelskrælleri, Fjordvej 4 , Hørve

49.

 Revideret anmodning om udvidelse af detailhandel Høvevej 1, Fårevejle K

50.

 Ansøgning om dispensation fra forslag til Lokalplan nr. 2010-36 - Toldbodvej 50, Rørvig

51.

 Egebjergvej 88 - ændret anvendelse af "skovvængehus"

52.

 Hegnsmur på vejareal - Riisvej 25, Fårevejle

53.

 Cykelsti langs Rødhøj

54.

 Tolkning af Lokalplan nr. 2007-05, tag - Æblehaven 2, Nykøbing Sj.

55.

 Forslag om at sende Odsherred Kommunes vintertjeneste i udbud

56.

 Anmodning om udtalelse om Nordvest Sjællands Regionale Vandforsynings fremtid

57.

 Forbrugervalg i vandselskaber

58.

 Nye regulativer Tømning af samletanke og Tømning af bundfældningstanke/septitanke

59.

 Regulativ for husholdningsaffald

60.

 Regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald

Lukket punkt

61.

 Istandsættelse af den private vej Endelavevej

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

20.

 Temamøde kl. 15.00 - Vej- og trafikmæssigekonsekvenser ved den nye Rute 21

21.

 Godkendelse af dagsorden

22.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

23.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

24.

 Nyt fra fag- og fællescentre

25.

 Orientering om trafikbestilling 2012

26.

 Orientering omkring klimaarbejdet i Odsherred Kommune

27.

 Økonomirapportering pr. 31. januar 2011 for Miljø og Klimaudvalgets budgetområde 2011

28.

 Frigivelse af anlægsmidler til gadebelysning

29.

 Frigivelse af anlægsmidler til asfalt 2011

30.

 Frigivelse af anlægsbudget 2011 - naturpleje m.v.

31.

 Lokalplan 2010-38 for Rørvigvej 224 samt kommuneplantillæg nr. 4

32.

 Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af primitiv overnatningsmulighed samt etablering af udsigtsterrasse - Søndervangsvej 39, Sj. Odde

33.

 Ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af bolig- og udhusareal Tuborgvej 50, 4540 Fårevejle

34.

 Licitation på rottebekæmpelse 2011

35.

 Godkendelse af dagsorden

36.

 Udpegning af medlemmer til Brugerråd for Grevinge-Herrestrup Kraftvarmeværk

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Godkendelse af dagsorden

19.

 Trafik og Anlæg - Serviceafstemning

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

4.

 Nyt fra fag- og fællescentre

5.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

6.

 Orientering til Miljø- og Klimaudvalget omkring klima, samt klimastrategi generelt

7.

 Status på vinterberedskabet

8.

 Trafik og Anlæg - Serviceafstemning

9.

 Projekt - Vådområde på Lammefjord

10.

 Frigivelse af anlægsbudget 2011 - naturpleje m.v.

11.

 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af havnene i Odsherred Kommune

12.

 Forlængelse af Nordmolen og anlæg af færgeleje i Rørvig Havn

13.

 Ny Lokalplan nr. 2011-39 Erhvervsområde Stelton - Fårevejle Stationsby - med samhørende Tillæg nr. 5 til Odsherred Kommuneplan 2009-2021

14.

 Vedtagelse af Tillæg nr. 5 til gældende spildevandsplaner

15.

 Oddenvej 99 - Ændret anvendelse af aktivitetshus

16.

 Ordning for husstandsindsamling af aviser og batterier

17.

 Byrådets årshjul 2011 - Fagudvalgets emneforslag

    Til top