Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2012 - 31/12/2012

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

18/12 18/12 5/12 5/12 7/11 10/10 3/10

  Sep - Aug - Jul

5/9 8/8

  Jun - Maj - Apr

25/6 6/6 9/5 2/5 11/4

  Mar - Feb - Jan

7/3 8/2 11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2010 2009 2008 2007
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

184.

 Godkendelse af dagsorden

185.

 Takster 2013 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

Gå til toppen af siden 
Punkter

184.

 Godkendelse af dagsorden

185.

 Takster 2013 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

Gå til toppen af siden 
Punkter

172.

 Godkendelse af dagsorden

173.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

174.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

175.

 Nyt fra fag- og fællescentre

176.

 Orientering til om afgørelser fra andre instanser mv.

177.

 Evaluering på klimaarbejdet 2012

178.

 Frigivelse af anlægsmidler til oprensning i vandløb 2012

179.

 Takster 2013 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

180.

 Orientering om frikommuneforsøget på trafikområdet

181.

 Høring af udkast til ny ældrepolitik - "Det gode og sunde ældreliv"

182.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

183.

 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 2011-36 Rørvig By til enfamiliehus

Gå til toppen af siden 
Punkter

182.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

183.

 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 2011-36 Rørvig By til enfamiliehus

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

158.

 Godkendelse af dagsorden

159.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

160.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

161.

 Nyt fra fag- og fællescentre

162.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

163.

 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af Nygård sø

164.

 Lokalplan nr. 2012-46 - Edmund Renksvej - Lumsås Sønderstrand

165.

 Etablering af tagmonteret solcelleanlæg indenfor lokalplan nr. 71 "for et boligområde ved Saxilds Allé" i Nykøbing

166.

 Opsætning af solceller på kommunale og private ejendomme

167.

 Revision af lokalplan 54, Kanalhusene, Nykøbing

168.

 Natura2000 handleplaner og Vandhandleplaner

169.

 Ændring af åbningstider på genbrugsstationerne

170.

 Evaluering af processen med udarbejdelsen af budget 2013-2016

171.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2013

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

144.

 Godkendelse af dagsorden

145.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

146.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

147.

 Nyt fra fag- og fællescentre

148.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

149.

 Økonomirapportering pr. 31. august 2012

150.

 Frigivelse af midler til det offentlige vandløb "Pindalsrenden"

151.

 Forslag til lokalplan 2012-20 for Landskabsbyen, Nykøbing Sj.

152.

 Ansøgning om landzonetilladelse til udflytning af gårdanlæg - Kårupvej 3, Ordrup

153.

 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 2011-36 Rørvig By til enfamiliehus

154.

 Forslag om frikommuneforsøg med fælles solcelleanlæg.

155.

 Ukrudtsbekæmpelse i Odsherred Kommune

156.

 Vintertjeneste 2012/2013

157.

 Forskønnelse af Odsherred

Gå til toppen af siden 
Punkter

142.

 Godkendelse af dagsorden

143.

 GeoPark Odsherred - Højderygsstien - Orientering

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

127.

 Temamøde kl. 15.00 - 16.00 - Administrationsgrundlag for solceller, vindmøller og sommerhuse i landzone

128.

 Godkendelse af dagsorden

129.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

130.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

131.

 Nyt fra fag- og fællescentre

132.

 GeoPark Odsherred - Højderygsstien - Orientering

133.

 Godkendelse af budget og takster for renovationen 2013

134.

 Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse

135.

 Frigivelse af anlægsmidler til Vig Parkvej

136.

 Administrationsgrundlag for vandscootersejlads

137.

 Etablering af tagmonteret solcelleanlæg indenfor lokalplan nr. 71 "for et boligområde ved Saxilds Allé" i Nykøbing

138.

 Helhedsplan for byen Hørve

139.

 Ukrudtsbekæmpelse i Odsherred Kommune

140.

 Digeprojekt Gniben

141.

 Delegationsplan for Odsherred Kommune

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

110.

 Godkendelse af dagsorden

111.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

112.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

113.

 Nyt fra fag- og fællescentre

114.

 Orientering om licitation for tømning og transport af affald fra genbrugsstationerne 2012

115.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

116.

 Miljø- og Klimaudvalgets behandling af Direktionens forslag til budget 2013-2016

117.

 Frigivelse af anlægsmidler til stier

118.

 Ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af boligareal - Agerskovvej 1, 4591 Føllenslev

119.

 Delegation af beslutningskompetencer for kondemnering

120.

 Skiltekampagne - vejloven og naturbeskyttelsesloven

121.

 Etablering af solcelleanlæg på Odsherreds Efterskole - Adelers Allé 127

122.

 Styringsmodeller, styringsdokumenter og organisering i Park og Vej

123.

 Ekspropriation ved Hørve Kanalvej og Strandlystvej m. fl.

124.

 Frikommuneforsøget på trafikområdet

125.

 Det Strategiske Vejnet

126.

 Orientering om klimaarbejdet i Odsherred

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

108.

 Godkendelse af dagsorden

109.

 Temamøde kl. 16.00 - 18.00 - KL's afrapportering af projektet om styring af Park og Vej

Gå til toppen af siden 
Punkter

93.

 Temamøde kl. 15.00 - 16.00 - Budget 2013

94.

 Temamøde kl. 16.15 -17.00 - Frikommuneforsøget på trafikområdet

95.

 Godkendelse af dagsorden

96.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

97.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

98.

 Nyt fra fag- og fællescentre

99.

 Orientering om klimaarbejdet og igangsætning af Energilandsbyer

100.

 Årsregnskab 2011 fra Trafikselskabet Movia

101.

 Jordforurening fra villaolietank på Søgårdssvinget 5

102.

 Budget 2013-2016 - Miljø- og Klimaudvalget

103.

 Frigivelse af anlægsmidler til stier

104.

 Forslag til ny lokalplan nr. 2012-46 - Edmund Renksvej - Lumsås Sønderstrand

105.

 Digeprojekt Gniben

106.

 Strategi for ukrudtsbekæmpelse langs fortovene

Lukket punkt

107.

 Påbud om nedrivning af ejendom

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

75.

 Temamøde kl. 15.00 - 15.45 - Helhedsplanen for Rørvig havn

76.

 Temamøde kl. 16.00 - Danske Diakonhjems projekt i Annebergparken

77.

 Godkendelse af dagsorden

78.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

79.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

80.

 Nyt fra fag- og fællescentre

81.

 Fordeling af midler til vedligeholdelse af udvendig klimaskærm

82.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

83.

 Årsregnskab 2011 for Miljø- og Klimaudvalgets egne driftsområder

84.

 Budget 2013-2016 - Miljø- og Klimaudvalget

85.

 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af havnene

86.

 Ansøgning om støtte til stiprojektet "Fod på Odden"

87.

 Tillæg til lokalplan - Annebergparken

88.

 Natura2000-handleplaner

89.

 Vandhandleplaner

90.

 Odsherred Forsyning A/S - Årsrapport 2011 og mandat til at stemme på generalforsamling

91.

 Honorering af bestyrelsen i Odsherred Varme A/S og Odsherred Forsyning A/S

92.

 Handleplan for klimaarbejdet i Odsherred Kommune, samt orientering omkring klimaarbejdet

Gå til toppen af siden 
Punkter

72.

 Godkendelse af dagsorden

73.

 Ekspropriation til solvarmeanlæg, Nykøbing Sj.

74.

 Godkendelse af ekspropriation til cykel- og gangsti langs Rødhøj

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

56.

 Temadrøftelse kl. 15.00 - 16.30 - Firmatisering af Park og Vej

57.

 Godkendelse af dagsorden

58.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

59.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

60.

 Nyt fra fag- og fællescentre

61.

 Orientering om resultat for CO2-regnskab 2011

62.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

63.

 Tilsynsberetning 2011

64.

 Fordeling af midler til vedligeholdelse af udvendig klimaskærm

65.

 Økonomirapportering pr. 29. februar 2012

66.

 Kondemnering

67.

 Lokalplan - Nykøbing Station

68.

 Tillæg til lokalplan - Annebergparken

69.

 Inhabiletet hos byrådsmedlemmer, der sidder i forsyningsvirksomheder

70.

 Godkendelse af dagsorden

71.

 Orientering om indsats til forbedet vandkvalitet

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

40.

 Godkendelse af dagsorden

41.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

42.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

43.

 Nyt fra fag- og fællescentre

44.

 Orientering omkring klimaarbejdet i Odsherred Kommune

45.

 Kommunegaranti for lån til selskaber i Odsherred Forsyning A/S

46.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2011-45 - Hotel/konferencecenter , boliger, vandværk, rekreativt område mv. på Ellingebjerg i Højby

47.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan nr. 2011-44 samt godkendelse af varmeplanprojekt for Solvarmeanlæg ved Nykøbing Sj.

48.

 Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 68 til opførelse af husstandsvindmølle på Industrivænget 14, Fårevejle

49.

 Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af hustandssvindmølle på Kalundborgvej 43, Fårevejle

50.

 Kondemnering og ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af bolig - Egebjergvej 267, 4500 Nyk. Sj.

51.

 Dyrehøj Strandvej 16 - forbud mod udstykning - lokalplan til sikring af store grunde

52.

 Beslutning om ekspropriation som følge af realisering af Tillæg nr. 5 til gældende spildevandsplaner - Ellinge Hegn

53.

 Jordforurening fra villaolietank på Søgårdssvinget 5

54.

 Høringssvar til Råstofplan 2012-2023

55.

 Regulativ for tomgangskørsel

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Temadrøftelse kl. 17.15 - 17.50 - Råstofplan sendt i høring af Region Sjælland

19.

 Godkendelse af dagsorden

20.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

21.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

22.

 Nyt fra fag- og fællescentre

23.

 Orientering omkring klimaarbejdet i Odsherred Kommune

24.

 Orientering vedr. frikommuneforsøg

25.

 Frigivelse af midler til naturpleje, fortidsminder og vandløb

26.

 Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af sluseporte ved Gundestrup

27.

 Frigivelse af anlægsmidler til Hønsinge Genbrugsstation

28.

 Frigivelse af anlægsmidler miljø- og energitiltag på genbrugsstationerne

29.

 Administrationsgebyr 2012 for erhvervsvirksomheder på affaldsområdet

30.

 Dispensation fra lokalplan vedr. tæt-lav bebyggelse - Vestervangsparken 25, Asnæs

31.

 Ansøgning om lovliggørende tilladelse til bibeholdelse af entreprenørforretning på Strandagervej 3, Sj. Odde

32.

 Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af maskinhus - Jyderupvej 1B, Vig

33.

 Indsatspuljen 2011 - tilladelser mm. efter anden lovgivning

34.

 Bemyndigelse til forbud mod erstatningsboringer

35.

 Ekspropriation til Cykel- og Gangsti langs Rødhøj

36.

 Digeprojekt Gniben - Beslutning om projektet skal fortsætte

Lukket punkt

37.

 Kondemnering

38.

 Godkendelse af dagsorden

39.

 Opførelse af sommerhus - ansøgning om dispensation

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

4.

 Nyt fra fag- og fællescentre

5.

 Orientering omkring klimaarbejdet i Odsherred Kommune

6.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

7.

 Vejvedligeholdelse - Status 2012

8.

 Økonomirapportering 2011 - Statusopgørelse pr. 31. december 2011 for Miljø- og Klimaudvalget

9.

 Frigivelse af midler til energimærkning af kommunale ejendomme

10.

 Frigivelse af anlægsmider til evergiinvesteringer

11.

 Frigivelse af anlægsmidler til gadebelysning

12.

 Frigivelse af anlægsmidler til cykel- og gangsti langs Rødhøj

13.

 Frigivelse af anlægsmidler til asfalt 2012

14.

 Ansøgning om nedlæggelse af 2 helårsboliger på Tangsnarrevej 8, Sj. Odde

15.

 Opførelse af sommerhus - ansøgning om dispensation

16.

 VVM-anmeldelse - Afvanding af sommerhusområdet i oplandet til Hov Vig

Lukket punkt

17.

 Kondemnering

    Til top