Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

4/12 6/11 9/10

  Sep - Aug - Jul

4/9 27/8 14/8

  Jun - Maj - Apr

17/6 4/6 7/5 17/4

  Mar - Feb - Jan

6/3 6/3 6/2 16/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2011 2010 2009 2008
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

182.

 Godkendelse af dagsorden

183.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

184.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

185.

 Nyt fra fag- og fællescentre

186.

 Takster 2014 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

187.

 Ansøgning om anlægsbevilling til udvikling af strandtoiletter

188.

 Ansøgning om anlægsbevilling om renovering af bro ved Korevlerne

189.

 Ansøgning om anlægsbevilling til asfalt

190.

 Frigivelse af anlægsmidler til Offentligvej/anlæg Vig Parkvej

191.

 Frigivelse af anlægsmidler til ny mur på Genbrugsstationen i Fårevejle

192.

 Takster for Erhvervsaffald på genbrugsstationerne 2014

193.

 Administrationsgebyr for erhvervsvirksomheder på affaldsområdet for 2014

194.

 Hønsinge omfartsvej

195.

 Høringgsvar til forslag til kommuneplantillæg for Hønsinge omfartsvej (VVM anlæg) i Odsherred Kommune

196.

 Dagligvarebutik ved Kirkeåsvejen og Oddenvej - Lumsås, endelig vedtagelse af lokalplan 2013-51

197.

 Ansøgning om landzonetilladelse til bibeholdelse af udvidet boligareal på Skovgårdsvej 1, Vig

198.

 Galbuen 2, Nakke - støtte til bygningsforbedring

199.

 Prioritering af lokale værdier til klimatilpasningsplanen for Odsherred Kommune

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

168.

 Godkendelse af dagsorden

169.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

170.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

171.

 Nyt fra fag- og fællescentre

172.

 Orientering om regeringens ressourcestrategi 2014-2018

173.

 Godkendelse af anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets områder

174.

 Forslag til tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner

175.

 Aflysning af deklaration: 223-12 EK/1

176.

 Kystdirektoratet høring ang. privat forankringsbøje ud for matr.nr. 102-c V. Lyng, Nykøbing S. Jorder

177.

 Godkendelse af Betalingsvedtægt for Odsherred Spildevand A/S

178.

 Badevandsafrapportering 2013

179.

 Fremtidig struktur for dialog med landliggerne

180.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2013-29 - Boligområde ved Vandtårnet, Getsøvej - Nykøbing Sj.

181.

 Temamøde kl. 17.00 - 18.00 - Klimatilpasningsplanen

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

153.

 Temamøde - Cykelstieprojektet omkring Egebjerg

154.

 Temamøde - Fleksboliger

155.

 Godkendelse af dagsorden

156.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

157.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

158.

 Nyt fra fag- og fællescentre

159.

 Orientering om klimaarbejdet i Odsherred Kommune

160.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

161.

 Økonomirapportering pr. 31. august 2013 - Miljø- og Klimaudvalget

162.

 Frigivelse af anlægsmidler til oprensning af Nordkanalen 2013

163.

 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af Højderygstien

164.

 Markedsprøvning af Park og Vej

165.

 vinter 2013/2014

166.

 Lokalplan til tætlav boligbebyggelse for området ved Æblerosevej, Nykøbing Sj.

167.

 Tilgængelighedsforanstaltninger ved væsentlig ændret anvendelse, Toldbodvej 8, Rørvig

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

138.

 Temamøde - Serviceniveau i udbud - Park og Vej

139.

 Temamøde - Fremtidig mødestruktur med sommerhus-grundejerforeninger

140.

 Godkendelse af dagsorden

141.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

142.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

143.

 Nyt fra fag- og fællescentre

144.

 Orientering om klimaarbejdet i Odsherred

145.

 Frigivelse af anlægsmidler til ny Grenplads på Genbrugsstationen i Fårevejle

146.

 Godkendelse af budget og takster for renovationen 2014

147.

 Digeprojekt Gniben - godkendelse af kommunal lånegaranti

148.

 Ansøgning om landzonetilladelse til lovliggørelse af udvidet boligareal - Asmindrupvej 24, matr. nr. 11 Nr. Asmindrup by, Nr. Asmindrup

149.

 Evaluering af forskønnelse af Odsherred

150.

 Etablering af kvalitetsvandrevej i Odsherred

151.

 Valg til diverse poster i Råd og Kommissioner

152.

 Valg af repræsentant til Havørred Sjælland (Fishing Zealand)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

136.

 Godkendelse af dagsorden

137.

 Valg af ny formand

Gå til toppen af siden 
Punkter

118.

 Godkendelse af dagsorden

119.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

120.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

121.

 Nyt fra fag- og fællescentre

122.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

123.

 Orientering om klimaarbejdet i Odsherred kommune

124.

 Orientering om skilte på kommunal ejendom

125.

 Valg af ny næstformand

126.

 Budget 2014-2017 - Forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

127.

 Busdriftsøkonomi 2012

128.

 Miljøtilsynsplan Odsherred Kommune

129.

 Ekspropriation, kloakering af Sandbyhagevej og Åstoftevej m.fl.

130.

 Digeprojekt Gniben - Ekspropriationsbeslutning

131.

 Riisvej 25, hegnsmur på vejareal.

132.

 Endelig vedtagelse af helhedsplan for Rørvig Havn

133.

 Ansøgning om nedlæggelse af helårsbolig samt landzonetilladelse til ændret anvendelse til specialskole på Nordre Strandvej 2, Lumsås

134.

 Tilgængelighedsforanstaltninger ved væsentlig ændret anvendelse, Toldbodvej 8, Rørvig

135.

 Opgradering af privat fællesvej til offentlig vej ved busgarage - Jernbanevej / Remisevej Nykøbing Sj.

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

116.

 Godkendelse af dagsorden

117.

 Gundestrup Havn, dispensation

Gå til toppen af siden 
Punkter

99.

 Temamøde kl. 15.00 - 15.45 - Administrationsgrundlag for behandling af byggesager om oprettelse af caféer og restauranter

100.

 Godkendelse af dagsorden

101.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

102.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

103.

 Nyt fra fag- og fællescentre

104.

 Orientering om klimaarbejdet i Odsherred

105.

 Årsrapport 2012 - Naturforvaltningsprojekter

106.

 Fra kvalitetsstyring til kvalitetsledelse

107.

 Budget 2014-2017 - Forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

108.

 Byggesagsgebyrer

109.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2013-48 - Dagligvarebutik og flytning af busdepot - Jernbanevej / Remisevej Nykøbing Sj.

110.

 Lokalplanforslag, Dagligvarebutik i Lumsås, 2013-51

111.

 Lokalplananmodning for område ved Klint

112.

 Lokalplananmodning for området ved idrætsfaciliterne i Vig

113.

 Ansøgning om dispensation fra Lokalplan nr. 2 S.10 til bibeholdelse af mur på Klintvej 68B

114.

 Digeprojekt Gniben - oprettelse af digelag

115.

 Ændring af åbningstider for genbrugsstationerne

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

79.

 Godkendelse af dagsorden

80.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

81.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

82.

 Nyt fra fag- og fællescentre

83.

 Orientering om klimaarbejdet i Odsherred kommune

84.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

85.

 Evaluering af gågadeaftale

86.

 Årsregnskab 2012 for Miljø- og Klimaudvalgets områder

87.

 Budget 2014-2017 - Forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

88.

 Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse

89.

 Frigivelse af anlægsmidler vedr. istandsættelsespulje 2013

90.

 Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af stier

91.

 Frigivelse af anlægsmidler til trafiksikkerhed

92.

 Byggesagsgebyrer

93.

 Forslag til Lokalplan nr. 2013-29 - Boligområde ved Vandtårnet, Getsøvej - Nykøbing Sj.

94.

 Lokalplananmodning, Detailhandelsbutik i Lumsås

95.

 Lokalplananmodning for revision af Lokalplan 58 for sommerhusområdet ved Korshage

96.

 Principbeslutning om ekspropriation, kloakering af Sandbyhagevej og Åstoftevej m.fl.

97.

 Plan for reetablering af træer på Algade

98.

 Årsrapport 2012 m. m. for Odsherred Forsyning A/S

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

57.

 Temamøde kl. 15.00 - 16.00 - Ressourceplan for Odsherred Kommune (affaldsplan)

58.

 Temamøde kl. 16.00 - 16.30 - Landskabskaraktermetoden

59.

 Godkendelse af dagsorden

60.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

61.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

62.

 Nyt fra fag- og fællescentre

63.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

64.

 Orientering om spildevandsplanproces

65.

 Orientering om klimaarbejdet i Odsherred kommune, CO2-regnskab 2012

66.

 Orientering vedr takster for aflevering af erhvervsaffald på gebrugsstationerne 2013

67.

 Tilsynsberetning 2012

68.

 Status for KLK-projektet i Park og Vej

69.

 Prioritering af broer

70.

 Økonomirapportering pr. 28. februar 2013

71.

 Forskrift for midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde

72.

 Lokalplan nr. 2012-20 for Landskabsbyen, Nykøbing Sj.

73.

 Lokalplan til tætlav boligbebyggelse for området ved Æblerosevej, Nykøbing Sj.

74.

 Ansøgning om landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Søndervangsvej 15, Sj. Odde

75.

 Søndervangsvej 3 (4581) : nedrivning af sommerhus samt opførelse af nyt enfamili

76.

 Nybyggeri i lokaplan 2009-26 for Gundestrup Lystbådehavn

77.

 Indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår til anlæg af Højderygstien

78.

 Afregning for vejafvanding mellem Odsherred Kommune og Odsherred Forsyning A/S

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

37.

 Besigtigelsestur til Audebo

38.

 Godkendelse af dagsorden

39.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

40.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

41.

 Nyt fra fag- og fællescentre

42.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

43.

 Orientering om klimaarbejdet i Odsherred

44.

 Skiltekampagne

45.

 Frigivelse af anlægsmidler til gadebelysning 2013

46.

 Frigivelse af anlægsmidler til cykel- og gangsti langs Rødhøj

47.

 Stillingstagen til forøget aksetltryk og totalvægt på gylleudbringere

48.

 Opfølgning på temamøde om forskønnelse af Odsherred

49.

 Anlægsregnskab for energipulje 2010

50.

 Ansøgning om landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Søndervangsvej 15, Sj. Odde

51.

 Strategisk energiplanlægning i Odsherred Kommune

52.

 Lokalplan Korshage, Rørvig By

53.

 Gundestrup - genopførelse af bebyggelse

54.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Varme A/S til udskiftning af transitledning mellem Grevinge og Herrestrup

55.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

56.

 Ophævelse af deklaration, matr.nr.: 0012 er, Højby By, Højby

Gå til toppen af siden 
Punkter

55.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

56.

 Ophævelse af deklaration, matr.nr.: 0012 er, Højby By, Højby

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

21.

 Temamøde kl. 15.00 - 16.00 - Ukrudsbekæmpelse i Odsherred

22.

 Godkendelse af dagsorden

23.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

24.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

25.

 Nyt fra fag- og fællescentre

26.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

27.

 Orientering om brugerundersøgelse på genbrugsstationen Hønsinge

28.

 Orientering om klimaarbejdet i Odsherred kommune

29.

 Frigivelse af anlægsmidler til genbrugsstationen i Hønsinge Nykøbing-Slagelsevej 10 A

30.

 Frigivelse af midler til naturpleje i 2013

31.

 Frigivelse af anlægsmidler 2013 til renovering af havnene

32.

 Frigivelse af anlægsmidler til kontor til driftsledelse på Genbrugsstationen i Fårevejle

33.

 Forslag til Lokalplan nr. 2013-48 - Dagligvarebutik og flytning af busdepot - Jernbanevej / Remisevej Nykøbing Sj.

34.

 Ændring af regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald

35.

 Opfølgning på temamøde om forskønnelse af Odsherred

Lukket punkt

36.

 Status vedr. mulig erstatningssag Johan Steins Vej sommerhus matr. 7-bu Høve by: Asnæs johan steins vej 7

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Temamøde kl. 15.00 - 16.00 - Forskønnelse i Odsherred

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

4.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i selskaber og råd

5.

 Nyt fra fag- og fællescentre

6.

 Økonomirapportering 2012 - Statusrapport pr. 31. december 2012 for Miljø- og Klimaudvalgets driftsområder 2012

7.

 Frigivelse af anlægsmidler til asfalt 2013

8.

 Frigivelse af anlægsmider til evergiinvesteringer

9.

 Frigivelse af anlægsmidler på udvendig vedligeholdelse 2013

10.

 Takster for erhvervsaffald på genbrugsstationerne 2013

11.

 Administrationsgebyr 2013 for erhvervsvirksomheder på affaldsområdet

12.

 Lokalplan til tætlav boligbebyggelse for området ved Æblerosevej, Nykøbing Sj.

13.

 Byggesag - Hjortevej 13

14.

 Ekspropriation - Vig Parkvej

15.

 Træerne på Gågaden i Nykøbing Sj.

16.

 Forslag til ejererklæring for Odsherred Forsyning A/S

17.

 Orientering om klimaarbejdet i Odsherred og udpegning af nr 2 energilandsby.

18.

 Byrådets og fagudvalgenes deltagelse i topmøder, årsmøder, konferencer, seminarer m.v. i 2013

19.

 Besigtigelsesture i 2013

20.

 Opfølgning på temamøde om forskønnelse af Odsherred

    Til top