Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

16/12 2/12 25/11 11/11 28/10 7/10

  Sep - Aug - Jul

3/9 12/8

  Jun - Maj - Apr

24/6 10/6 13/5 29/4 15/4

  Mar - Feb - Jan

11/3 4/2 15/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

197.

 Godkendelse af dagsorden

198.

 Drøftelse vedrørende Naturstyrelsens indføring af betalingsparkering

199.

 Henvendelse om sag på dagsorden - Tang

Gå til toppen af siden 
Punkter

181.

 Besigtigelse i Annebergparken kl. 15.30 - 16.30

182.

 Temamøde - "Giv et praj" og Drifts-WEB

183.

 Godkendelse af dagsorden

184.

 Meddelelser fra formanden

185.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

186.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

187.

 Orientering om badevandssæson 2014

188.

 Anlægsregnskab energipulje 2013

189.

 Godkendelse af Affalds- og ressourceplan 2014-2020

190.

 Rottehandlingsplan 2014

191.

 Hønsinge omfartsvej, VVM i høring for løsning A.

192.

 Indfasning af finansieringsmodel for øget busdriftøkonomi, grundet ny lovgivning

193.

 Ændring af betalingsvedtægt vedr. særbidrag

194.

 Fastsættelse af timepris for behandling af byggesager - lovliggørelsessager

195.

 Om- og tilbygning af sommerhus - Klintvej 94, 4500 Nykøbing Sj.

196.

 Ændring i udpegning - Havnerådet

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

179.

 Godkendelse af dagsorden

180.

 Ekspropriation i forbindelse med Højderygstien

Gå til toppen af siden 
Punkter

163.

 Godkendelse af dagsorden

164.

 Meddelelser fra formanden

165.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

166.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

167.

 Orientering om planlagte vejarbejder

168.

 Budget 2015-2018 for Miljø- og Klimaudvalgets område: Planlægning af iværksættelsen af egne driftsudvidelser og anlægsprojekter samt forslag til frigivelse af anlægsmidler.

169.

 Godkendelse af anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets områder

170.

 Takster for Erhvervsaffald på genbrugsstationerne 2015

171.

 Administrationsgebyr for erhvervsvirksomheder på affaldsområdet for 2015

172.

 Takster 2015 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

173.

 Ekspropriation af 3 lodsejere til Højderygstien

174.

 Lovliggørelse af byggeri, Næbbevej 2, 4560 Vig

175.

 Udbygningsaftale i tilknytning til Lokalplan 2014-53

176.

 Interesse for køb af p-pladser ved SuperBrugsen, Svanetorvet, 4500 Nykøbing Sj.

177.

 Input til Lokaldemokratiudvalget

178.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2015

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

161.

 Godkendelse af dagsorden

162.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2014-42 Tengslemark Rensningsanlæg

Gå til toppen af siden 
Punkter

145.

 Temamøde - Offentlighedens adgang til naturen

146.

 Godkendelse af dagsorden

147.

 Meddelelser fra formanden

148.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

149.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

150.

 Orientering om planlagte vejarbejder

151.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2014

152.

 Godkendelse af anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets områder

153.

 Begrænsning af asbest/eternit på genbrugsstationerne

154.

 Ændring af åbningstider på genbrugsstationerne 2015

155.

 Vintervedligeholdelse 2014/2015

156.

 Vedtagelse af Spildevandsplan 2014-2018

157.

 Endelig vedtagelse af klimatilpasningsplan og Kommuneplanstillæg nr 7.

158.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2014-42 Tengslemark Rensningsanlæg

159.

 Nedlæggelse af helårsbolig i sommerhusområde - Sejerøvej 19, 4540 Fårevejle, byggesag: 9-7 BV/3

160.

 Udviklingsplan for Asnæs Bymidte - Forslag

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

135.

 Godkendelse af dagsorden

136.

 Meddelelser fra formanden

137.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

138.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

139.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

140.

 Godkendelse af budget og takster for renovationen 2015

141.

 Forslag til Affalds- og ressourceplan 2014-2019

142.

 Lokalplan nr. 2014-53 for dagligvarebutik og blandet bolig og erhverv ved Holsts Have/Havnegade, Nykøbing Sj.

143.

 Ophævelse af Byplanvedtægt 4 for del af Hørve By

144.

 Bidrag til udarbejdelse af lokalplan for etablering af idrætsområde og hal, Højby

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

119.

 Godkendelse af dagsorden

120.

 Meddelelser fra formanden

121.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

122.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

123.

 Orientering om afklaring omkring borgeres økonomi ved valg af spildevandsløsninger

124.

 Orientering om klimaarbejdet

125.

 Direktionsstrategi for 2014 - status pr. 30. juni 2014

126.

 Budget 2015 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer inden for Miljø- og Klimaudvalgets budgetområde samt status for budgetlægningen for 2015.

127.

 Frigivelse af anlægsmidler - Istandsættelsespulje - Vejområdet (genoptagelse)

128.

 Godkende forslag til indsatser i hovedvandopland 2.1 Kalundborg og hovedvandopland 2.2. Isefjord og Roskilde Fjord

129.

 Forsøgsstrækninger med 2-1 veje

130.

 Ændring af busdriftsøkonomi - ny lovgivning

131.

 Ansøgning om landzonetilladelse til af etablering af fodboldgolf - Kollekollevej 32, 4572 Nr. Asmindrup

132.

 Lokalplananmodning - Boligområde, Kingovejs forlængelse, Nykøbing Sj.

133.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. 2013-52 for boligbebyggelse i området Æblehaven ved Askehaven, Nykøbing Sj.

134.

 Status på stier

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

117.

 Godkendelse af dagsorden

118.

 Henvendelse om sag på dagsorden - Fjernelse af bænke ved Ordrup Strand

Gå til toppen af siden 
Punkter

102.

 Besigtigelse af Gundestrup Havn kl. 15.30

103.

 Fælles temamøde om Ressource- og affaldsplanen kl. 16.30 - 17.30

104.

 Godkendelse af dagsorden

105.

 Meddelelser fra formanden

106.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

107.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

108.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

109.

 Reducering af serviceniveau som følge af kontrolbud samt Park og Vejs flytning til Grønnestræde i Højby

110.

 Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag samt øvrige forslag

111.

 Klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune og kommuneplanstillæg nr. 7.

112.

 Sankning i kommunens skove

113.

 Indstilling til Vejdirektoratet og Naturstyrelsen vedr. Hønsinge omfartsvej

114.

 Handicaptoilet i Nykøbing

115.

 Henvendelse om sag på dagsorden - Trafikchikaner på Lyngvejen

116.

 Lokalplananmodning, etablering af hal til erstatning af Højbyhallen

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

87.

 Temamøde

88.

 Godkendelse af dagsorden

89.

 Meddelelser fra formanden

90.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

91.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

92.

 Renoveringsplan for 2014 for havnene i Odsherred Kommune - orientering

93.

 Frigivelse af anlægsmidler - Istandsættelsespulje - Vejområdet (genoptagelse)

94.

 Opfølgning på fordeling af regnskabsoverskuddet for 2013 - Miljø- og Klimaudvalget

95.

 Forslag til lokalplan 2014-53 for dagligvarebutik og blandet bolig og erhverv ved Holsts Have/Havnevej, Nykøbing Sj.

96.

 Årsrapport 2013 og Koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

97.

 Beregning af kommunalt vejbidrag og ændring af kloakbetalingsvedtægt - Spildevand A/S

98.

 Forslag om ophævelse af Byplanvedtægt 4 for del af Hørve By

99.

 Målsætninger for sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelser

100.

 Ansøgning om nedlæggelse af helårsbolig samt landzonetilladelse til ændret anvendelse til specialskole på Nordre Strandvej 2, Lumsås - GENOPTAGELSE

101.

 Henvendelse om sag på dagsorden - kollektiv trafik

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

85.

 Godkendelse af dagsorden

86.

 Service af offentlige toiletter 2014

Gå til toppen af siden 
Punkter

60.

 Besigtigelse af beskadigede veje

61.

 Godkendelse af dagsorden

62.

 Meddelelser fra formanden

63.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

64.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

65.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

66.

 Orientering om Tilsynsberetning 2013

67.

 Orientering om Klimaregnskab for Odsherred Kommune 2013

68.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2014

69.

 Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag

70.

 Årsregnskab 2013 - Miljø- og Klimaudvalget

71.

 Frigivelse af anlægsmidler til energiinvesteringer for 2014

72.

 Frigivelse af anlægsmidler - Istandsættelsespulje - Vejområdet (genoptagelse)

73.

 Ekstraordinær rensning af tang og økonomi i 2014

74.

 Indstilling fra Færdselssikkerhedsudvalget om prioritering af trafiksikkerhedsmidler for 2014

75.

 Service af offentlige toiletter 2014

76.

 Frigivelse af anlægsmidler - Reetablering af træer på Algade (genoptagelse)

77.

 Henvendelse om sag på dagsorden - 2-minus-1 veje

78.

 Kommissorium for Grundvandsrådet i Odsherred Kommune

79.

 Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner - endelig vedtagelse

80.

 Tengslemark Renseanlæg - forslag til kommuneplantillæg og VVM

81.

 Forslag til Lokalplan nr. 2014-42 Tengslemark Rensningsanlæg

82.

 Ansøgning om nedlæggelse af helårsbolig samt landzonetilladelse til ændret anvendelse til specialskole på Nordre Strandvej 2, Lumsås (genoptagelse)

83.

 Ajourført Delegationsplan for Odsherred Kommune

Lukket punkt

84.

 Revision af lokalplan 54 og tillæg 1, Nykøbing Havn

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

35.

 Temamøde kl. 15.30 - 15.45

36.

 Godkendelse af dagsorden

37.

 Meddelelser fra formanden

38.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

39.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

40.

 Orientering om klimaarbejdet

41.

 Orientering om etablering af vandråd efter lov om vandplanlægning

42.

 Orientering om status på Hønsing Omfartsvej

43.

 Arkitekturpolitik for Odsherred Kommune

44.

 Frigivelse af anlægsmidler - Istandsættelsespulje - Vejområdet

45.

 Frigivelse af anlægsmidler - Reetablering af træer på Algade

46.

 Frigivelse af anlægsmidler - Offentlige legepladser

47.

 Frigivelse af anlægsmidler - Pulje til trafiksikkerhed

48.

 Stormskader den 28. oktober og 5.december 2013 (Allan og Bodil)

49.

 Forskønnelse af Odsherred 2014 - Ekstra midler til eksisterende grønne områder, stier, veje og strande

50.

 Forskønnelsespuljen 2014

51.

 Ændring af vedtægter for KARA/NOVEREN

52.

 Natbelysning alle ugens dage i Odsherred

53.

 Udpegning af politisk repræsentation i styregruppen for hovedvandoplandene 2.2 Isefjord og Roskildefjord og 2.1 Kalundborg

54.

 Valg af medlemmer til Grønt Råd i Odsherred Kommune 2014-2017

55.

 Ansøgning om etablering af institution (bosted) Troldhøjvej 23, Nyrup, 4500 Nykøbing Sj.

56.

 Ansøgning, institution med bosted "Stårup", Gl. Holbækvej 19, Stårup By, 4573 Højby

57.

 Flexboliger - midlertidigt administrationsgrundlag

58.

 Søndergade 15A, Hørve - Bygningsfornyelse

59.

 Valg af medlem til Styregruppe for Energistation Egebjerg - Miljø- og Klimaudvalget

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

23.

 Temamøde om Bosteder, oprettelse af

24.

 Temamøde om affalds- og ressourceplan

25.

 Godkendelse af dagsorden

26.

 Meddelelser fra formanden

27.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

28.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

29.

 Orientering om strategisk energiplanlægning

30.

 Forretningsorden for Miljø- og Klimaudvalget

31.

 Økonomirapportering 2013 - Statusrapport pr. 31. december 2013 for Miljø- og Klimaudvalgets driftsområder 2013

32.

 Ansøgning om forøget akseltryk ifm. gylleudbringning 2014

33.

 Vallekildevej 30, Hørve - Støtte til bygningsforbedring

34.

 Byggesagsgebyr for midlertidige konstruktioner

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra/til formanden

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

4.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

5.

 Introduktion af udvalg til Miljø- og Klimaudvalgets området

6.

 Årsstatus på klimaarbejdet i 2013

7.

 Tids- og handleplan for tang 2014

8.

 Forretningsorden for Miljø- og Klimaudvalget

9.

 Frigivelse af anlægsmidler til Genbrugsstationerne

10.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S til anlæg i 2013 og 2014

11.

 Mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen for Odsherred Forsyning A/S

12.

 Regulativ for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

13.

 Forslag til Spildevandsplan 2014-2018

14.

 Kommissorium for Grønt Råd i Odsherred Kommune

15.

 Kommissorium for Havneråd og Brugerråd for de kommunale havne

16.

 Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden havne

17.

 Kommissorium for Færdselssikkerhedsudvalg i Odsherred Kommune

18.

 Færdselssikkerhedsudvalget

19.

 Grundvandsrådet for Odsherred

20.

 Lokalplananmodning - etablering af dagligvarebutik ved Holsts Have, Nykøbing Sj.

21.

 Ombygning af dagligvarebutik, Rørvigvej 192, Rørvig

22.

 Landsby-makover 2014

    Til top