Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

15/12 15/12 1/12 10/11 6/10

  Sep - Aug - Jul

1/9 11/8 11/8

  Jun - Maj - Apr

15/6 9/6 12/5 12/5 28/4 14/4

  Mar - Feb - Jan

10/3 3/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

206.

 Godkendelse af dagsorden

207.

 Forslag til ophævelse af "Lokalplan 110, For et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole".

208.

 Ukrudtsbekæmpelse på fortove og pladser

209.

 Trafikregulering på Lyngvej

Gå til toppen af siden 
Punkter

206.

 Godkendelse af dagsorden

207.

 Forslag til ophævelse af "Lokalplan 110, For et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole".

208.

 Ukrudtsbekæmpelse på fortove og pladser

209.

 Trafikregulering på Lyngvej

Gå til toppen af siden 
Punkter

192.

 Godkendelse af dagsorden

193.

 Meddelelser

194.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

195.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

196.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

197.

 Orientering om status på håndtering af overtrædelser i beskyttet natur

198.

 Status på "Kvalitet af dagsordnerne"

199.

 Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014 - 2018

200.

 Ekstrabevilling til genopretning af grønne områder

201.

 Ekstra midler til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand og ansøgning om anlægsbevilling

202.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Klage over lukning/forlægning af Brunbjergvej, 4534 Hørve

203.

 Færdselssikkerhedsudvalget - omorganisering

204.

 Omprioriteringsbidrag - Finanslov 2016

205.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

169.

 Godkendelse af dagsorden

170.

 Meddelelser

171.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

172.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

173.

 Orientering om brugertilfredshedsundersøgelser på genbrugsstationerne 2015

174.

 Udvikling af Strandfaciliteter som vartegn for kvalitet

175.

 Orientering om 2-1 veje

176.

 Status på Udviklingsplan 2015

177.

 Orientering om planprojekter

178.

 Takster 2016 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

179.

 Ekstra midler til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand

180.

 Revideret vinter- og renholdelsesregulativ samt beredskabsplan for vinteren 2015/2016

181.

 Regulativ for benyttelse af veje og grønne områder

182.

 Aftale vedrørende gågaden i Nykøbing Sj.

183.

 Godkende reviderede vandløbsregulativer

184.

 Ukrudtsbekæmpelse på fortove og pladser

185.

 Brådevej 15, Jordforurening - Dækning af udgifter til oprensning

186.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Mulighed for etablering af slæbested til brug for lystfiskeri v/. Sejerø bugt

187.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2015-54 - Borren, Højby Kultur- og Idrætsanlæg, samt Kommuneplantillæg nr. 8 til Odsherred Kommuneplan 2013-2025

188.

 Dispensation fra lokalplan, Vestervangsparken, Asnæs, ved matr. nr. 17du

189.

 Forslag til Strategisk Energiplan Odsherred

190.

 Bygningsfornyelse - Vallekildevej 30 - matr. nr. 10lb Hørve By, Hørve

191.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

150.

 Temamøde - Trafikplan

151.

 Godkendelse af dagsorden

152.

 Meddelelser

153.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

154.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

155.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

156.

 Orientering om badevandssæson 2015

157.

 Reguleret serviceniveau for 2015 i kontrakten med HedeDanmark

158.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2015

159.

 Driftspuljer og anlægsprojekter for Miljø- og Klimaudvalgets område

160.

 Retningslinier for udlejning af Jagtretten på Odsherred Kommunens arealer

161.

 Ekspropriation - Tengslemark Renseanlæg

162.

 Ekspropriation - cykelsti mellem Egebjerg og Nykøbing

163.

 Lovliggørelse af udvidet boligareal på tagetage - Teglværksvej 2, 4534 Hørve

164.

 Bygningsfornyelse - Ordrupvej 49 - matr. nr. 2a Ordrup By, Fårevejle

165.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Natur/skovbegravelsesplads i Odsherred

166.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2016

167.

 Kvaliteten af dagsordenerne

Lukket punkt

168.

 Opkøb af ejendom eller ekspropriering

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

137.

 Temamøde om koordineret kriseberedskab ved stormflod og skybrud

138.

 Godkendelse af dagsorden

139.

 Meddelelser

140.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

141.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

142.

 Halvårsregnskab 2015 pr. 30. juni 2015 for Odsherred Kommune

143.

 Godkende budget og takster for renovationen 2016

144.

 Godkende Vandhandleplan 2015

145.

 Ændret dispensationspraksis for nedsivning af spildevand

146.

 Lammefjorden som "Flagskibslokalitet" i Geoparken

147.

 Ukrudtsbekæmpelse langs fortove

148.

 Forslag til Lokalplan 2015-24, Feriehusområde, Carlsberggården, V. Lyng, Nykøbing Sj.

149.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

116.

 Temamøde - Affaldssortering i sommerhuse

117.

 Godkendelse af dagsorden

118.

 Meddelelser til og fra udvalgsformand og udvalgsmedlemmerne

119.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

120.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

121.

 Orientering om indsatsplaner - planer for at beskytte grundvandet

122.

 Program for studietur til Samsø den 28. og 29. september 2015

123.

 Budget 2016 - Miljø- og Klimaudvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

124.

 Anlægsmilder til cykelsti mellem Nykøbing Sj. og Egebjerg

125.

 Etablering af legepladser

126.

 Principbeslutning om ekspropriation - Kloakering af Uglekilde Erhvervsområde

127.

 Ekspropriation af stiareal - Højderygstien

128.

 Ekspropriation - kloakering af Bjergesø

129.

 Udsætte indsatser med at forbedre spildevandsrensning i det åbne land

130.

 Opførelse af bygning med galleri, cafe og bolig

131.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan for Annebergparken 2015-55

132.

 Endelig godkendelse af projektforslag til etablering af transmissionsledning til Annebergparken

133.

 Kvaliteten af dagsordenerne

134.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

135.

 Henvendelse med anmodning om redegørelse for tangrensning

136.

 Henvendelse med anmodning om status på sagsbehandlingstider

Gå til toppen af siden 
Punkter

134.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

135.

 Henvendelse med anmodning om redegørelse for tangrensning

136.

 Henvendelse med anmodning om status på sagsbehandlingstider

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

114.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

115.

 Opkøb af ejendom eller ekspropriering

Gå til toppen af siden 
Punkter

88.

 Temamøde - Energimærkning og energiinvesteringer i de kommunale ejendomme

89.

 Godkendelse af dagsorden

90.

 Meddelelser til og fra udvalgsformand og udvalgsmedlemmerne

91.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

92.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

93.

 Orientering om bygningsarvens værdi

94.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

95.

 Potentialet ved et muligt tættere/udbygget samarbejde mellem VEKS, KARA/NOVEREN og Vestforbrændingen, Orientering om

96.

 Status på Udviklingsplan 2015

97.

 Afrapportering på Direktionsstrategi for 2014 - Miljø- og Klimaudvalget

98.

 Fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning

99.

 Budget 2016 - Miljø- og Klimaudvalgets drøftelse af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

100.

 Højderygstien - orientering om status og beslutning om en frivillig aftale

101.

 Yderby Lyng Vandværk - vandledningsekspropriation

102.

 Kystbeskyttelse ud for Dybesø og Flyndersø

103.

 Forslag til lokalplan 2015-54 for ny Højby hal, samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Odsherred Kommuneplan 2013-25

104.

 Nedlæggelse af helårsbolig i Algade 74, 4500 Nykøbing Sj.

105.

 Ansøgning om ombygning af 6 klubværelser til 4 lejligheder på Toftegårdsvej 79A, 4550 Asnæs

106.

 Ændringer i administrationsgrundlag - Bygningsfornyelse i Odsherred Kommune - Lovændring i Lov om Byfornyelse og udvikling af byer

107.

 Bygningsfornyelse - godkendelse af regnskab - Søndergade 15A - matr. nr. 8 di, Vejleby By, Hørve

108.

 Bygningsfornyelse - Nørregade 10, Hørve - matr. nr 10ap, Hørve By, Hørve

109.

 Bygningsfornyelse - Idrætsvej 1a - matr.nr. 9d Hørve By, Hørve

110.

 Bygningsfornyelse - Vallekildevej 30, Hørve, matr. nr. 10bl Hørve By, Hørve

111.

 Principper for byggestyring

112.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Status og evaluering af markedsprøvning af Vej og Park og ny opgaveløsning hos HedeDanmark

113.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

66.

 Temamøde - Naturpleje i fællesskab

67.

 Godkendelse af dagsorden

68.

 Meddelelser til og fra udvalgsformand og udvalgsmedlemmerne

69.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

70.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

71.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

72.

 Orientering om badevandskvalitet ved Sanddobberne badestrand

73.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Opgavespecifikation HedeDanmark

74.

 Budget 2016 - Miljø- og Klimaudvalgets opsamling efter dialogmøder og Byrådets budgetseminar

75.

 Bobjergvej/Støttehelle anlæg

76.

 Valg af 2-1 veje

77.

 Kystbeskyttelse ud for Dybesø og Flyndersø

78.

 Kystbeskyttelse ved digeprojekt i Rørvig

79.

 Ekspropriation - kloakering af Bjergesø

80.

 Årsrapport 2014 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

81.

 Principgodkendelse af projektforslag for Odsherred Varme A/S - Grevinge-Herrestrup

82.

 Projektforslag til etablering af transmissionsledning til Annebergparken

83.

 Udviklingsplan for Asnæs Bymidte endelig vedtagelse

84.

 Studietur for Miljø- og Klimaudvalget den 28. og 29. september 2015

85.

 Kvaliteten af dagsordenerne

86.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

87.

 Ekstrabevilling til anlæg i Rørvig Havn

Gå til toppen af siden 
Punkter

86.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

87.

 Ekstrabevilling til anlæg i Rørvig Havn

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

64.

 Godkendelse af dagsorden

65.

 Projekter i kystnærhedszonen - Naturstyrelsen

Gå til toppen af siden 
Punkter

45.

 Temamøde - Dialogmøde med Movia

46.

 Godkendelse af dagsorden

47.

 Meddelelser fra formanden

48.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

49.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

50.

 Orientering om Tilsynsberetning 2014 for miljøområdet

51.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Veje

52.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

53.

 Årsregnskab 2014 - Miljø- og Klimaudvalget

54.

 Anlægsprojekter i forbindelse med årsregnskab 2014

55.

 Forskønnelse af Odsherred 2015 - Ekstra midler til eksisterende grønne områder, stier, veje og strande samt forskønnelsespuljen 2015

56.

 Forslag til revideret Parkeringsbekendtgørelse

57.

 Trafiksikkerhedspulje 2015 - Trafikplan for Odsherred Kommune

58.

 Frigivelse af midler til sikre skoleveje

59.

 Godkende forslag til reviderede vandløbsregulativer

60.

 Beslutning om avanceret vandbehandling på Yderby Lyng Vandværk

61.

 Placering af handicaptoilet i Nykøbing

62.

 Temamøder - 2015

63.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

20.

 Temamøde - Kortlægning og strategi for de kommunale legepladser

21.

 Godkendelse af dagsorden

22.

 Meddelelser fra formanden

23.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

24.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

25.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

26.

 Orientering om kystzoneforvaltningsplan for Odsherred Kommune

27.

 Frigivelse af anlægsmidler til trafiksanering på Lyngvej

28.

 Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse 2015

29.

 Frigivelse af midler til legepladser 2015

30.

 Oprydning af jorddeponi samt opretning af grønne områder

31.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S til anlæg i 2015

32.

 Udbudsplan på Miljø- og Klimaudvalgets områder

33.

 Trafiksikkerhedspulje 2015 - Trafikplan for Odsherred Kommune

34.

 Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2016-2027

35.

 Forslag til vandhandleplan

36.

 Projekter i kystnærhedszonen, prioritering af

37.

 Fjernelse af tang, samt håndtering af tang i badesæsonen 2015

38.

 Årlig lukkedag på genbrugsstationerne

39.

 Henvendelse om sag på dagsorden - Grædemuren i Ordrup

40.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Helhedsplanerne for havnene i Odsherred

41.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Betonklods afspærrer stiforløb ved Bays Have

42.

 Datoer for temature, studiebesøg og studietur i 2015

43.

 Ansøgning om landzonetilladelse til genopførelse af stuehus og tilbygning til garage på Brunbjergvej 2, 4534 Hørve

44.

 Forslag til revision af lokalplan for Annebergparken.

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Temamøde - Veje

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

5.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

6.

 Trafikbestilling 2016

7.

 Orientering om høring, Indsatsplan for jordforurening 2015, Region Sjælland

8.

 Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse 2015

9.

 Anlægsmidler til istandsættelse af veje 2015

10.

 Vedligeholdelse af kommunale fortovsarealer 2015

11.

 Forslag til revideret parkeringsbekendtgørelse

12.

 Annullering af to tilbud om frivillige aftaler til Højderygstien

13.

 Arbejdsgruppe for Nordre Strandvej, Lumsås

14.

 Høring om Naturstyrelsens redegørelse for Hønsinge Omfartsvej

15.

 Anlægsregnskab for Energimærkning af kommunale ejendomme

16.

 Anlægsregnskab for ombygning af Tinghuset

17.

 Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af hal på Brunbjergvej 2,4534 Hørve

18.

 Forslag til temature, studiebesøg og studietur i 2015

19.

 Budgetdialogmøder mellem fagudvalg og administrationen/samarbejdspartnere

    Til top