Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/03/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

10/3

  Februar

3/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

20.

 Temamøde - Kortlægning og strategi for de kommunale legepladser

21.

 Godkendelse af dagsorden

22.

 Meddelelser fra formanden

23.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

24.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

25.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

26.

 Orientering om kystzoneforvaltningsplan for Odsherred Kommune

27.

 Frigivelse af anlægsmidler til trafiksanering på Lyngvej

28.

 Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse 2015

29.

 Frigivelse af midler til legepladser 2015

30.

 Oprydning af jorddeponi samt opretning af grønne områder

31.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S til anlæg i 2015

32.

 Udbudsplan på Miljø- og Klimaudvalgets områder

33.

 Trafiksikkerhedspulje 2015 - Trafikplan for Odsherred Kommune

34.

 Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2016-2027

35.

 Forslag til vandhandleplan

36.

 Projekter i kystnærhedszonen, prioritering af

37.

 Fjernelse af tang, samt håndtering af tang i badesæsonen 2015

38.

 Årlig lukkedag på genbrugsstationerne

39.

 Henvendelse om sag på dagsorden - Grædemuren i Ordrup

40.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Helhedsplanerne for havnene i Odsherred

41.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Betonklods afspærrer stiforløb ved Bays Have

42.

 Datoer for temature, studiebesøg og studietur i 2015

43.

 Ansøgning om landzonetilladelse til genopførelse af stuehus og tilbygning til garage på Brunbjergvej 2, 4534 Hørve

44.

 Forslag til revision af lokalplan for Annebergparken.

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Temamøde - Veje

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

5.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

6.

 Trafikbestilling 2016

7.

 Orientering om høring, Indsatsplan for jordforurening 2015, Region Sjælland

8.

 Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse 2015

9.

 Anlægsmidler til istandsættelse af veje 2015

10.

 Vedligeholdelse af kommunale fortovsarealer 2015

11.

 Forslag til revideret parkeringsbekendtgørelse

12.

 Annullering af to tilbud om frivillige aftaler til Højderygstien

13.

 Arbejdsgruppe for Nordre Strandvej, Lumsås

14.

 Høring om Naturstyrelsens redegørelse for Hønsinge Omfartsvej

15.

 Anlægsregnskab for Energimærkning af kommunale ejendomme

16.

 Anlægsregnskab for ombygning af Tinghuset

17.

 Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af hal på Brunbjergvej 2,4534 Hørve

18.

 Forslag til temature, studiebesøg og studietur i 2015

19.

 Budgetdialogmøder mellem fagudvalg og administrationen/samarbejdspartnere

    Til top