Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2015 - 30/06/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

15/6 9/6

  Maj

12/5 12/5

  April

28/4 14/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

114.

 Godkendelse af dagsorden

Lukket punkt

115.

 Opkøb af ejendom eller ekspropriering

Gå til toppen af siden 
Punkter

88.

 Temamøde - Energimærkning og energiinvesteringer i de kommunale ejendomme

89.

 Godkendelse af dagsorden

90.

 Meddelelser til og fra udvalgsformand og udvalgsmedlemmerne

91.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

92.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

93.

 Orientering om bygningsarvens værdi

94.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

95.

 Potentialet ved et muligt tættere/udbygget samarbejde mellem VEKS, KARA/NOVEREN og Vestforbrændingen, Orientering om

96.

 Status på Udviklingsplan 2015

97.

 Afrapportering på Direktionsstrategi for 2014 - Miljø- og Klimaudvalget

98.

 Fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning

99.

 Budget 2016 - Miljø- og Klimaudvalgets drøftelse af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

100.

 Højderygstien - orientering om status og beslutning om en frivillig aftale

101.

 Yderby Lyng Vandværk - vandledningsekspropriation

102.

 Kystbeskyttelse ud for Dybesø og Flyndersø

103.

 Forslag til lokalplan 2015-54 for ny Højby hal, samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Odsherred Kommuneplan 2013-25

104.

 Nedlæggelse af helårsbolig i Algade 74, 4500 Nykøbing Sj.

105.

 Ansøgning om ombygning af 6 klubværelser til 4 lejligheder på Toftegårdsvej 79A, 4550 Asnæs

106.

 Ændringer i administrationsgrundlag - Bygningsfornyelse i Odsherred Kommune - Lovændring i Lov om Byfornyelse og udvikling af byer

107.

 Bygningsfornyelse - godkendelse af regnskab - Søndergade 15A - matr. nr. 8 di, Vejleby By, Hørve

108.

 Bygningsfornyelse - Nørregade 10, Hørve - matr. nr 10ap, Hørve By, Hørve

109.

 Bygningsfornyelse - Idrætsvej 1a - matr.nr. 9d Hørve By, Hørve

110.

 Bygningsfornyelse - Vallekildevej 30, Hørve, matr. nr. 10bl Hørve By, Hørve

111.

 Principper for byggestyring

112.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Status og evaluering af markedsprøvning af Vej og Park og ny opgaveløsning hos HedeDanmark

113.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

66.

 Temamøde - Naturpleje i fællesskab

67.

 Godkendelse af dagsorden

68.

 Meddelelser til og fra udvalgsformand og udvalgsmedlemmerne

69.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

70.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

71.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

72.

 Orientering om badevandskvalitet ved Sanddobberne badestrand

73.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Opgavespecifikation HedeDanmark

74.

 Budget 2016 - Miljø- og Klimaudvalgets opsamling efter dialogmøder og Byrådets budgetseminar

75.

 Bobjergvej/Støttehelle anlæg

76.

 Valg af 2-1 veje

77.

 Kystbeskyttelse ud for Dybesø og Flyndersø

78.

 Kystbeskyttelse ved digeprojekt i Rørvig

79.

 Ekspropriation - kloakering af Bjergesø

80.

 Årsrapport 2014 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

81.

 Principgodkendelse af projektforslag for Odsherred Varme A/S - Grevinge-Herrestrup

82.

 Projektforslag til etablering af transmissionsledning til Annebergparken

83.

 Udviklingsplan for Asnæs Bymidte endelig vedtagelse

84.

 Studietur for Miljø- og Klimaudvalget den 28. og 29. september 2015

85.

 Kvaliteten af dagsordenerne

86.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

87.

 Ekstrabevilling til anlæg i Rørvig Havn

Gå til toppen af siden 
Punkter

86.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

87.

 Ekstrabevilling til anlæg i Rørvig Havn

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

64.

 Godkendelse af dagsorden

65.

 Projekter i kystnærhedszonen - Naturstyrelsen

Gå til toppen af siden 
Punkter

45.

 Temamøde - Dialogmøde med Movia

46.

 Godkendelse af dagsorden

47.

 Meddelelser fra formanden

48.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

49.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

50.

 Orientering om Tilsynsberetning 2014 for miljøområdet

51.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Veje

52.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

53.

 Årsregnskab 2014 - Miljø- og Klimaudvalget

54.

 Anlægsprojekter i forbindelse med årsregnskab 2014

55.

 Forskønnelse af Odsherred 2015 - Ekstra midler til eksisterende grønne områder, stier, veje og strande samt forskønnelsespuljen 2015

56.

 Forslag til revideret Parkeringsbekendtgørelse

57.

 Trafiksikkerhedspulje 2015 - Trafikplan for Odsherred Kommune

58.

 Frigivelse af midler til sikre skoleveje

59.

 Godkende forslag til reviderede vandløbsregulativer

60.

 Beslutning om avanceret vandbehandling på Yderby Lyng Vandværk

61.

 Placering af handicaptoilet i Nykøbing

62.

 Temamøder - 2015

63.

 Kvaliteten af dagsordenerne

    Til top