Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

15/12 15/12 1/12

  November

10/11

  Oktober

6/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

206.

 Godkendelse af dagsorden

207.

 Forslag til ophævelse af "Lokalplan 110, For et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole".

208.

 Ukrudtsbekæmpelse på fortove og pladser

209.

 Trafikregulering på Lyngvej

Gå til toppen af siden 
Punkter

206.

 Godkendelse af dagsorden

207.

 Forslag til ophævelse af "Lokalplan 110, For et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole".

208.

 Ukrudtsbekæmpelse på fortove og pladser

209.

 Trafikregulering på Lyngvej

Gå til toppen af siden 
Punkter

192.

 Godkendelse af dagsorden

193.

 Meddelelser

194.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

195.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

196.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

197.

 Orientering om status på håndtering af overtrædelser i beskyttet natur

198.

 Status på "Kvalitet af dagsordnerne"

199.

 Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014 - 2018

200.

 Ekstrabevilling til genopretning af grønne områder

201.

 Ekstra midler til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand og ansøgning om anlægsbevilling

202.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Klage over lukning/forlægning af Brunbjergvej, 4534 Hørve

203.

 Færdselssikkerhedsudvalget - omorganisering

204.

 Omprioriteringsbidrag - Finanslov 2016

205.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

169.

 Godkendelse af dagsorden

170.

 Meddelelser

171.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

172.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

173.

 Orientering om brugertilfredshedsundersøgelser på genbrugsstationerne 2015

174.

 Udvikling af Strandfaciliteter som vartegn for kvalitet

175.

 Orientering om 2-1 veje

176.

 Status på Udviklingsplan 2015

177.

 Orientering om planprojekter

178.

 Takster 2016 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

179.

 Ekstra midler til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand

180.

 Revideret vinter- og renholdelsesregulativ samt beredskabsplan for vinteren 2015/2016

181.

 Regulativ for benyttelse af veje og grønne områder

182.

 Aftale vedrørende gågaden i Nykøbing Sj.

183.

 Godkende reviderede vandløbsregulativer

184.

 Ukrudtsbekæmpelse på fortove og pladser

185.

 Brådevej 15, Jordforurening - Dækning af udgifter til oprensning

186.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Mulighed for etablering af slæbested til brug for lystfiskeri v/. Sejerø bugt

187.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2015-54 - Borren, Højby Kultur- og Idrætsanlæg, samt Kommuneplantillæg nr. 8 til Odsherred Kommuneplan 2013-2025

188.

 Dispensation fra lokalplan, Vestervangsparken, Asnæs, ved matr. nr. 17du

189.

 Forslag til Strategisk Energiplan Odsherred

190.

 Bygningsfornyelse - Vallekildevej 30 - matr. nr. 10lb Hørve By, Hørve

191.

 Kvaliteten af dagsordenerne

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

150.

 Temamøde - Trafikplan

151.

 Godkendelse af dagsorden

152.

 Meddelelser

153.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

154.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

155.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

156.

 Orientering om badevandssæson 2015

157.

 Reguleret serviceniveau for 2015 i kontrakten med HedeDanmark

158.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2015

159.

 Driftspuljer og anlægsprojekter for Miljø- og Klimaudvalgets område

160.

 Retningslinier for udlejning af Jagtretten på Odsherred Kommunens arealer

161.

 Ekspropriation - Tengslemark Renseanlæg

162.

 Ekspropriation - cykelsti mellem Egebjerg og Nykøbing

163.

 Lovliggørelse af udvidet boligareal på tagetage - Teglværksvej 2, 4534 Hørve

164.

 Bygningsfornyelse - Ordrupvej 49 - matr. nr. 2a Ordrup By, Fårevejle

165.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Natur/skovbegravelsesplads i Odsherred

166.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2016

167.

 Kvaliteten af dagsordenerne

Lukket punkt

168.

 Opkøb af ejendom eller ekspropriering

    Til top