Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

13/12 29/11 8/11 4/10

  Sep - Aug - Jul

6/9 16/8 16/8 6/7

  Jun - Maj - Apr

14/6 10/5 12/4

  Mar - Feb - Jan

15/3 1/3 22/2 2/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

172.

 Godkendelse af dagsorden

173.

 Henvendelse vedr. Bom på Klint Havnevej

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

160.

 Godkendelse af dagsorden

161.

 Meddelelser

162.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

163.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

164.

 Orientering om badevandssæson 2016

165.

 Lejre kommune som sekretariatskommune for Vandrådet efter Vandplan 2

166.

 Takster 2017 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

167.

 Helhedsplan for Nykøbing Sjælland Havn

168.

 Politisk høring af Movias "Forslag til trafikplan 2016"

169.

 Gågaden i Nykøbing Sj. - Aftale med Nykøbing Handel og Erhverv

170.

 Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområder

171.

 Ejerstrategi for affaldsselskabet Kara/ Noveren I/S

Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Godkendelse af dagsorden

148.

 Meddelelser fra formanden

149.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

150.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

151.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser m.v.

152.

 Opfølgning på udbuddet af park- og vejområdet

153.

 Orientering om procedure for sagsbehandling af husstandsvindmøller

154.

 Orientering om opførelse af jordbærtunneller

155.

 Godkende regulativ for almene vandværker

156.

 Ekspropriation - Pulje 3 (spildevandsledninger 2016)

157.

 Ekspropriation - restejendomme fra Pulje 1 (spildevandsledninger 2016)

158.

 Bevarende lokalplan for Vallekilde Højskoleby

159.

 Temadrøftelse om effekt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

134.

 Godkendelse af dagsorden

135.

 Meddelelser

136.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

137.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

138.

 Orientering om status på § 3 sager om beskyttet natur

139.

 Udvikling af Gudmindrup strand

140.

 DI's undersøgelse vedr. erhvervsvenlighed i kommunerne

141.

 Budgetopfølgning 31. august 2016 - Miljø- og Klimaudvalget

142.

 Digeprojekt Rørvig - beslutning om projektet skal fremmes

143.

 Bevarende lokalplan for Vallekilde Højskoleby

144.

 Evaluering af Miljø- og Klimaudvalgets tur til Sønderborg - 2016

145.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg m.v. 2017

Lukket punkt

146.

 Partneringsudbud for veje i byer for 2017-2020

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

117.

 Temamøde - Klimaregnskab for Odsherred Kommune 2015

118.

 Godkendelse af dagsorden

119.

 Meddelelser

120.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

121.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

122.

 Halvårsregnskab 2016 pr. 30. juni 2016 til Miljø- og Klimaudvalget

123.

 Orientering om Klimaregnskab for Odsherred Kommune 2015

124.

 Orientering om prioritering af indvindingstilladelser til vandværker og privat erhverv

125.

 Godkende budget og takster for renovationen 2017

126.

 Ændring af anlægsbevilling vedr. reetablering af træer på Algade til områdefornyelse i Nykøbing Sjælland

127.

 Udkast til Natura 2000 handleplaner - 2. planperiode

128.

 Forslag til plan for at beskytte grundvandet

129.

 Vinterberedskabsplan for vinteren 2016-17

130.

 Ekspropriation - sommerhuskloakering

131.

 Placering af biogasanlæg (opstart af VVM)

132.

 Kommuneplantillæg 10 - tæt-lav bebyggelse i Asnæs

133.

 Lokalplan for tæt-lav bebyggelse i Asnæs

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

99.

 Godkendelse af dagsorden

100.

 Meddelelser

101.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

102.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

103.

 Orientering om status for 2-1 veje og Lyngvej

104.

 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplanen - Ny tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt det åbne land

105.

 Ekspropriation - Pulje 1 (spildevandsledninger 2016)

106.

 Ekspropriation - Pulje 2 (spildevandsledninger 2016)

107.

 Ekspropriation - Pulje 2.2 (spildevandsledninger ved Vig & Sonnerup Skov - 2016)

108.

 Ekspropriation - cykelsti fra Annebjerg til Strandhuse

109.

 Lokalplananmodning for boligområde i Vig - Blankebjerg

110.

 Ændring i udpegning - Havnerådet

111.

 Ansøgning om etablering af fodgængerfelt på Adlers Alle i Fårevejle

112.

 Budget 2017 - Orientering om Pris gange mængdeændringer til Miljø- og Klimaudvalgets budgetområde

113.

 Budget 2017 - prioritering af forslag

114.

 Budget 2017 - Miljø- og Klimaudvalgets forslag til anlægsprojekter til budgetårene 2017-2020

115.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

116.

 Ændring af bevilling til ukrudtsbekæmpelse langs fortove

Gå til toppen af siden 
Punkter

115.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

116.

 Ændring af bevilling til ukrudtsbekæmpelse langs fortove

 Juli
Gå til toppen af siden 
Punkter

96.

 Godkendelse af dagsorden

97.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

98.

 Egebjerg - etablere 2-1 veje

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

79.

 Temamøde kl. 15.30 - 16.30 - Præsentation af udkast til helhedsplan for Nykøbing Sj. havn

80.

 Godkendelse af dagsorden

81.

 Meddelelser

82.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

83.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

84.

 Forslag til Helhedsplan for Nykøbing Sjælland Havn

85.

 Anmodning om ophævelse af lokalplan nr. 51, Nykøbing havn

86.

 Ansøgning fra Rørvig Kajakklub om opførelse af klubhus

87.

 Placering og udformning af legeplads på Gudmindrup strand, og orientering om status på strandstation

88.

 Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen Ll. Egebjerg kloakering

89.

 Tillæg nr 2 til spildevandsplanen om delvis udtræden af kloakfællesskabet for Lundbeck A/S

90.

 Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg

91.

 Forslag til lokalplan for tæt-lav bebyggelse i Asnæs

92.

 Fremsættelse af forslag til Lokalplan nr. 2016-02, Boligområde ved Vandtårnet i Nykøbing Sj.

93.

 Lokalplananmodning, boligområde ved Getsøvej øst, Nykøbing Sj.

94.

 Omprioriteringsbidrag - prioritering af forslagene

95.

 Miljø- og Klimaudvalgets studietur 2016

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

60.

 Temamøde om trafikplan

61.

 Godkendelse af dagsorden

62.

 Meddelelser

63.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

64.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

65.

 GENOPTAGELSE - Bæreevne af bro over Nordkanalen, Tuborgvej.

66.

 Løsningsforslag vedrørende Nordre Strandvej

67.

 Fjernvarmen i Odsherred, en udfordring for erhverv og bosætning

68.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Gundstrup lystbådehavn

69.

 Årsrapport 2015 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

70.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S i 2016

71.

 Bygningsfornyelse - Asmindrupvej 23 - matr. nr. 1a Brændt By, Nr. Asmindrup

72.

 Endelig vedtagelse om ophævelse af lokalplan 110, for et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole

73.

 Anmodning om ophævelse af lokalplan nr. 51, Nykøbing havn

74.

 Fremsættelse af forslag til Lokalplan nr. 2016-02, Boligområde ved Vandtårnet i Nykøbing Sj.

75.

 Lokalplananmodning, boligområde ved Getsøvej øst, Nykøbing Sj.

76.

 Forslag til bevarende Lokalplan for Vallekilde Højskoleby

77.

 Kårup Skov og Ordrup by - udviklingsplan

78.

 Omprioriteringsbidrag - beslutning om hvilke forslag der skal indgå i høringsmaterialet

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

40.

 Temamøde - Driftsbudget for veje, grønne arealer m.m.

41.

 Godkendelse af dagsorden

42.

 Meddelelser

43.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

44.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

45.

 Orientering om Tilsynsberetning 2015 for miljøområdet

46.

 Årsregnskab 2015 - Miljø- og Klimaudvalget

47.

 Budgetopfølgning 29. februar 2016 - Miljø- og Klimaudvalget

48.

 Genbrugsbutik - om muligheder for at etablere en genbrugsbutik

49.

 Kystbeskyttelse ud for Dybesø og Flyndersø

50.

 Prioritering af Trafiksikkerhedspulje 2016

51.

 Anlægsregnskaber for trafikområdet

52.

 Vig Hovedgade 18, overdragelse af vejareal

53.

 Borgernes mulighed for at frabede sig brug af pesticider ud for deres ejendom

54.

 Evaluering af markedsprøving/udbud af Park og Vej

55.

 Status på omprioriteringsbidragsprocessen

56.

 Omlægning af Grevinge-Herrestrup Fjernvarmeværk

57.

 Rentabilitet på fremtidige energibesparende foranstaltninger i Odsherred Kommune

58.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2015-24, Carlsberggården

59.

 Miljø- og Klimaudvalget 2016 - Forslag til studie- og temature

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

38.

 Godkendelse af dagsorden

39.

 Lyngvej - Trafikregulering

Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Godkendelse af dagsorden

19.

 Meddelelser

20.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

21.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

22.

 Orientering om tangsæson 2015 samt sæsonen 2016

23.

 Orientering om status for spildevand i det åbne land

24.

 Kystzoneforvaltningsplan for Odsherred Kommune

25.

 Sortering af dagrenovation i sommerhusområderne

26.

 Godkendelse og beslutning om at fremme projektet Digeprojekt Rørvig

27.

 Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen Ll. Egebjerg kloakering

28.

 Tillæg nr 2 til spildevandsplanen om delvis udtræden af kloakfællesskabet for Lundbeck A/S

29.

 Lokalplananmodning for tæt-lav bebyggelse i Asnæs

30.

 Godkendelse af udvidelse af anlægsbevilling for Gudmindrup Strand

31.

 Evaluering af markedsprøving/udbud af Park og Vej

32.

 Anlægsregnskab for energipulje 2014

33.

 Forslag til Helhedsplan for Odden havn

34.

 Bygningsfornyelse - Asnæs teglværk - Høvevej 43A - Matr. nr. 11t Veddinge By, Fårevejle

35.

 Strategisk energiplan inklusiv høringssvar til endelig godkendelse

36.

 Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg

37.

 Omprioriteringsbidrag

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Godkendelse af dagsorden

17.

 Ansøgning om nedlæggelse af helårsbolig samt nedrivning af boligen - Høvevej 5, Fårevejle

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

4.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

5.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

6.

 Orientering om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

7.

 Miljøvagten, orientering om samarbejdet i 2015

8.

 Nedlægge fodgængersignal Høvevej, Fårevejle Kirkeby

9.

 Omprioriteringsbidrag

10.

 Dialogmøder mellem fagudvalg og administrationen/samarbejdspartnere

11.

 Tilsynsplan, en ny tilgang til miljøtilsyn på virksomheder

12.

 Ukrudtsbekæmpelse på fortove og pladser

13.

 Bæreevne af bro over Nordkanalen, Tuborgvej.

14.

 Endelig principgodkendelse af projektforslag for Odsherred Varme A/S - Grevinge-Herrestrup

15.

 Bygningsfornyelse - godkendelse af regnskab - Idrætsvej 1a - matr.nr. 9d Hørve By, Hørve

    Til top