Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/03/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

15/3 1/3

  Februar

22/2 2/2

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

38.

 Godkendelse af dagsorden

39.

 Lyngvej - Trafikregulering

Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Godkendelse af dagsorden

19.

 Meddelelser

20.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

21.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

22.

 Orientering om tangsæson 2015 samt sæsonen 2016

23.

 Orientering om status for spildevand i det åbne land

24.

 Kystzoneforvaltningsplan for Odsherred Kommune

25.

 Sortering af dagrenovation i sommerhusområderne

26.

 Godkendelse og beslutning om at fremme projektet Digeprojekt Rørvig

27.

 Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen Ll. Egebjerg kloakering

28.

 Tillæg nr 2 til spildevandsplanen om delvis udtræden af kloakfællesskabet for Lundbeck A/S

29.

 Lokalplananmodning for tæt-lav bebyggelse i Asnæs

30.

 Godkendelse af udvidelse af anlægsbevilling for Gudmindrup Strand

31.

 Evaluering af markedsprøving/udbud af Park og Vej

32.

 Anlægsregnskab for energipulje 2014

33.

 Forslag til Helhedsplan for Odden havn

34.

 Bygningsfornyelse - Asnæs teglværk - Høvevej 43A - Matr. nr. 11t Veddinge By, Fårevejle

35.

 Strategisk energiplan inklusiv høringssvar til endelig godkendelse

36.

 Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg

37.

 Omprioriteringsbidrag

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Godkendelse af dagsorden

17.

 Ansøgning om nedlæggelse af helårsbolig samt nedrivning af boligen - Høvevej 5, Fårevejle

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

4.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

5.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

6.

 Orientering om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

7.

 Miljøvagten, orientering om samarbejdet i 2015

8.

 Nedlægge fodgængersignal Høvevej, Fårevejle Kirkeby

9.

 Omprioriteringsbidrag

10.

 Dialogmøder mellem fagudvalg og administrationen/samarbejdspartnere

11.

 Tilsynsplan, en ny tilgang til miljøtilsyn på virksomheder

12.

 Ukrudtsbekæmpelse på fortove og pladser

13.

 Bæreevne af bro over Nordkanalen, Tuborgvej.

14.

 Endelig principgodkendelse af projektforslag for Odsherred Varme A/S - Grevinge-Herrestrup

15.

 Bygningsfornyelse - godkendelse af regnskab - Idrætsvej 1a - matr.nr. 9d Hørve By, Hørve

    Til top