Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2016 - 30/06/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

14/6

  Maj

10/5

  April

12/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

79.

 Temamøde kl. 15.30 - 16.30 - Præsentation af udkast til helhedsplan for Nykøbing Sj. havn

80.

 Godkendelse af dagsorden

81.

 Meddelelser

82.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

83.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

84.

 Forslag til Helhedsplan for Nykøbing Sjælland Havn

85.

 Anmodning om ophævelse af lokalplan nr. 51, Nykøbing havn

86.

 Ansøgning fra Rørvig Kajakklub om opførelse af klubhus

87.

 Placering og udformning af legeplads på Gudmindrup strand, og orientering om status på strandstation

88.

 Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen Ll. Egebjerg kloakering

89.

 Tillæg nr 2 til spildevandsplanen om delvis udtræden af kloakfællesskabet for Lundbeck A/S

90.

 Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg

91.

 Forslag til lokalplan for tæt-lav bebyggelse i Asnæs

92.

 Fremsættelse af forslag til Lokalplan nr. 2016-02, Boligområde ved Vandtårnet i Nykøbing Sj.

93.

 Lokalplananmodning, boligområde ved Getsøvej øst, Nykøbing Sj.

94.

 Omprioriteringsbidrag - prioritering af forslagene

95.

 Miljø- og Klimaudvalgets studietur 2016

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

60.

 Temamøde om trafikplan

61.

 Godkendelse af dagsorden

62.

 Meddelelser

63.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

64.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

65.

 GENOPTAGELSE - Bæreevne af bro over Nordkanalen, Tuborgvej.

66.

 Løsningsforslag vedrørende Nordre Strandvej

67.

 Fjernvarmen i Odsherred, en udfordring for erhverv og bosætning

68.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Gundstrup lystbådehavn

69.

 Årsrapport 2015 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

70.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S i 2016

71.

 Bygningsfornyelse - Asmindrupvej 23 - matr. nr. 1a Brændt By, Nr. Asmindrup

72.

 Endelig vedtagelse om ophævelse af lokalplan 110, for et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole

73.

 Anmodning om ophævelse af lokalplan nr. 51, Nykøbing havn

74.

 Fremsættelse af forslag til Lokalplan nr. 2016-02, Boligområde ved Vandtårnet i Nykøbing Sj.

75.

 Lokalplananmodning, boligområde ved Getsøvej øst, Nykøbing Sj.

76.

 Forslag til bevarende Lokalplan for Vallekilde Højskoleby

77.

 Kårup Skov og Ordrup by - udviklingsplan

78.

 Omprioriteringsbidrag - beslutning om hvilke forslag der skal indgå i høringsmaterialet

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

40.

 Temamøde - Driftsbudget for veje, grønne arealer m.m.

41.

 Godkendelse af dagsorden

42.

 Meddelelser

43.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

44.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

45.

 Orientering om Tilsynsberetning 2015 for miljøområdet

46.

 Årsregnskab 2015 - Miljø- og Klimaudvalget

47.

 Budgetopfølgning 29. februar 2016 - Miljø- og Klimaudvalget

48.

 Genbrugsbutik - om muligheder for at etablere en genbrugsbutik

49.

 Kystbeskyttelse ud for Dybesø og Flyndersø

50.

 Prioritering af Trafiksikkerhedspulje 2016

51.

 Anlægsregnskaber for trafikområdet

52.

 Vig Hovedgade 18, overdragelse af vejareal

53.

 Borgernes mulighed for at frabede sig brug af pesticider ud for deres ejendom

54.

 Evaluering af markedsprøving/udbud af Park og Vej

55.

 Status på omprioriteringsbidragsprocessen

56.

 Omlægning af Grevinge-Herrestrup Fjernvarmeværk

57.

 Rentabilitet på fremtidige energibesparende foranstaltninger i Odsherred Kommune

58.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2015-24, Carlsberggården

59.

 Miljø- og Klimaudvalget 2016 - Forslag til studie- og temature

    Til top