Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2016 - 30/09/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

6/9

  August

16/8 16/8

  Juli

6/7

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

117.

 Temamøde - Klimaregnskab for Odsherred Kommune 2015

118.

 Godkendelse af dagsorden

119.

 Meddelelser

120.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

121.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

122.

 Halvårsregnskab 2016 pr. 30. juni 2016 til Miljø- og Klimaudvalget

123.

 Orientering om Klimaregnskab for Odsherred Kommune 2015

124.

 Orientering om prioritering af indvindingstilladelser til vandværker og privat erhverv

125.

 Godkende budget og takster for renovationen 2017

126.

 Ændring af anlægsbevilling vedr. reetablering af træer på Algade til områdefornyelse i Nykøbing Sjælland

127.

 Udkast til Natura 2000 handleplaner - 2. planperiode

128.

 Forslag til plan for at beskytte grundvandet

129.

 Vinterberedskabsplan for vinteren 2016-17

130.

 Ekspropriation - sommerhuskloakering

131.

 Placering af biogasanlæg (opstart af VVM)

132.

 Kommuneplantillæg 10 - tæt-lav bebyggelse i Asnæs

133.

 Lokalplan for tæt-lav bebyggelse i Asnæs

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

99.

 Godkendelse af dagsorden

100.

 Meddelelser

101.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

102.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

103.

 Orientering om status for 2-1 veje og Lyngvej

104.

 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplanen - Ny tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt det åbne land

105.

 Ekspropriation - Pulje 1 (spildevandsledninger 2016)

106.

 Ekspropriation - Pulje 2 (spildevandsledninger 2016)

107.

 Ekspropriation - Pulje 2.2 (spildevandsledninger ved Vig & Sonnerup Skov - 2016)

108.

 Ekspropriation - cykelsti fra Annebjerg til Strandhuse

109.

 Lokalplananmodning for boligområde i Vig - Blankebjerg

110.

 Ændring i udpegning - Havnerådet

111.

 Ansøgning om etablering af fodgængerfelt på Adlers Alle i Fårevejle

112.

 Budget 2017 - Orientering om Pris gange mængdeændringer til Miljø- og Klimaudvalgets budgetområde

113.

 Budget 2017 - prioritering af forslag

114.

 Budget 2017 - Miljø- og Klimaudvalgets forslag til anlægsprojekter til budgetårene 2017-2020

115.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

116.

 Ændring af bevilling til ukrudtsbekæmpelse langs fortove

Gå til toppen af siden 
Punkter

115.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

116.

 Ændring af bevilling til ukrudtsbekæmpelse langs fortove

 Juli
Gå til toppen af siden 
Punkter

96.

 Godkendelse af dagsorden

97.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

98.

 Egebjerg - etablere 2-1 veje

    Til top