Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

13/12

  November

29/11 8/11

  Oktober

4/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

172.

 Godkendelse af dagsorden

173.

 Henvendelse vedr. Bom på Klint Havnevej

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

160.

 Godkendelse af dagsorden

161.

 Meddelelser

162.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

163.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

164.

 Orientering om badevandssæson 2016

165.

 Lejre kommune som sekretariatskommune for Vandrådet efter Vandplan 2

166.

 Takster 2017 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

167.

 Helhedsplan for Nykøbing Sjælland Havn

168.

 Politisk høring af Movias "Forslag til trafikplan 2016"

169.

 Gågaden i Nykøbing Sj. - Aftale med Nykøbing Handel og Erhverv

170.

 Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområder

171.

 Ejerstrategi for affaldsselskabet Kara/ Noveren I/S

Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Godkendelse af dagsorden

148.

 Meddelelser fra formanden

149.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

150.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

151.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser m.v.

152.

 Opfølgning på udbuddet af park- og vejområdet

153.

 Orientering om procedure for sagsbehandling af husstandsvindmøller

154.

 Orientering om opførelse af jordbærtunneller

155.

 Godkende regulativ for almene vandværker

156.

 Ekspropriation - Pulje 3 (spildevandsledninger 2016)

157.

 Ekspropriation - restejendomme fra Pulje 1 (spildevandsledninger 2016)

158.

 Bevarende lokalplan for Vallekilde Højskoleby

159.

 Temadrøftelse om effekt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

134.

 Godkendelse af dagsorden

135.

 Meddelelser

136.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

137.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

138.

 Orientering om status på § 3 sager om beskyttet natur

139.

 Udvikling af Gudmindrup strand

140.

 DI's undersøgelse vedr. erhvervsvenlighed i kommunerne

141.

 Budgetopfølgning 31. august 2016 - Miljø- og Klimaudvalget

142.

 Digeprojekt Rørvig - beslutning om projektet skal fremmes

143.

 Bevarende lokalplan for Vallekilde Højskoleby

144.

 Evaluering af Miljø- og Klimaudvalgets tur til Sønderborg - 2016

145.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg m.v. 2017

Lukket punkt

146.

 Partneringsudbud for veje i byer for 2017-2020

    Til top