Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø- og Klimaudvalget )

Mødeoversigt: Miljø- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

5/12 4/12 7/11 10/10

  Sep - Aug - Jul

12/9 15/8 15/8

  Jun - Maj - Apr

27/6 27/6 13/6 30/5 16/5 2/5 4/4

  Mar - Feb - Jan

28/3 7/3 28/2 28/2 7/2 7/2 31/1 17/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

175.

 Godkendelse af dagsorden

176.

 Meddelelser

177.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

178.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

179.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

180.

 Orientering om regnvandshåndteringen i Bjergesø

181.

 Status for projekt "Naturpleje i fællesskab"

182.

 Naturkvalitetsplan 2018 - 2026

183.

 Sekretariatsfunktion for Lokalt Naturråd 2018

184.

 Høring om justering af grænserne for Natura 2000-områder

185.

 Finansiering af merudgift på anlægspuljen for Odsherreds havne

186.

 Prioritere projekter på Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen

187.

 Istidsruten - ansøgning om fondsmidler til fælles kommunalt projekt

188.

 Genoptagelse af sag - Prioritering af trafiksikkerhedspulje

189.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Brug af optionen vedr. ukrudtsbekæmpelse på fortove og kantsten i 2018

190.

 Anmodning om kommuneplantillæg for kystbeskyttelse i Odsherred Kommune

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Konstatering af udvalgssammensætningen

3.

 Valg af formand

4.

 Valg af næstformand

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

161.

 Temamøde - Introduktion til ny Naturkvalitetsplan

162.

 Godkendelse af dagsorden

163.

 Meddelelser

164.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

165.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

166.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

167.

 Orientering om Vandrådsarbejdet på vandløbsområdet

168.

 Orientering om ny spildevandsstruktur

169.

 Henvendelse om sager på dagsordenen - Tilladelse til kørsel med tivoli-tog

170.

 Henvendelse om sager på dagsordenen - Bekæmpelse af råger

171.

 Henvendelse om sager på dagsordenen - Biogasanlæg ved VIG

172.

 Takster 2018 for Miljø- og Klimaudvalgets områder

173.

 Udbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder

174.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 for Kosmos Ferieby ved Klint

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Godkendelse af dagsorden

148.

 Meddelelser

149.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

150.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

151.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

152.

 Orientering om badevandets kvalitet i 2017

153.

 Orientering om ansøgning vedr. etablering af jordbærtunneller - Starreklintevej 35, Vallekilde

154.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 - Miljø- og Klimaudvalget

155.

 Prioritering af trafiksikkerhedspulje

156.

 Prioritering af restbudget til renovering af broer

157.

 Ændring af åbningstider på genbrugsstationerne og grenpladsen i Rørvig

158.

 Klimatilpasningsprojekt "Grønnehave Bæk"

159.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-02, udvidelse af H. Lundbeck a/s

160.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Sensorstyret sprøjtning med Topgun

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

134.

 Godkendelse af dagsorden

135.

 Meddelelser

136.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

137.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

138.

 Halvårsregnskab 2017 for Miljø- og Klimaudvalget

139.

 Orientering om CO2-regnskab for Odsherred Kommune 2016

140.

 Valg af sikringsniveau ved stormflod i Nykøbing Sjælland

141.

 Cykelpuljemidler - Prioritere ansøgning om tilskudsmidler

142.

 Godkende budget og takster for renovationen 2018

143.

 Lokalplananmodning, boligområde ved Høvevej, Fårevejle By

144.

 Lokalplananmodning, boligområde ved Søndervangsvej, 4581 Rørvig

145.

 Beslutning om vinterberedskabsplan 2017/2018

146.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Forslag om etablering af gangsti/cykelsti mellem Nr. Asmindrup og Højby

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

112.

 Temamøde - Orientering om klimatilpasningsprojekt i Nykøbing Sjælland

113.

 Godkendelse af dagsorden

114.

 Meddelelser

115.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

116.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

117.

 Orientering om status i sager om forbedret spildevandsrensning

118.

 Orientering om resultatet af EU-udbud for husstandsindsamling af aviser/metal og storskrald, haveaffald og grene

119.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

120.

 Orientering om anmodning om politisk behandling af miljøgodkendelse

121.

 Genoptagelse af sag - prioritering af forskønnelsesmidler 2017

122.

 Genoptagelse af sag - Tuborgvej - anlæg af cykelsti

123.

 2-1 vej - Projektering for prioriterede anlæg 2017

124.

 Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne

125.

 Høringssvar til lovforslag om ændring af kystbeskyttelsesloven

126.

 Lokalplan, boligområde ved Getsøvej Øst, Nykøbing Sj.

127.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr 2017-04- Bebyggelse af almennyttige boliger, Rørvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

128.

 Ændring af vedtægter for Kelstrup Enge Pumpelag

129.

 Nedlæggelse af Baeshøjgaard Enge Pumpelag

130.

 Revideret fjerkræregulativ

131.

 Budget 2018-2021

132.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

133.

 Budgetforslag - Adgangsvej til Malergården m.fl.

Gå til toppen af siden 
Punkter

132.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

133.

 Budgetforslag - Adgangsvej til Malergården m.fl.

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

108.

 Godkendelse af dagsorden

109.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-03 - Biogasanlæg nord for Vig

110.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

111.

 Genoptagelse af sag - prioritering af forskønnelsesmidler 2017

Gå til toppen af siden 
Punkter

110.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

111.

 Genoptagelse af sag - prioritering af forskønnelsesmidler 2017

Gå til toppen af siden 
Punkter

92.

 Godkendelse af dagsorden

93.

 Meddelelser

94.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

95.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

96.

 Budget 2018-2021

97.

 Anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets område

98.

 Forslag til Lokalplan 2017-05 for Kosmos Ferieby ved Klint

99.

 Lokalplananmodning om udvidelse af Nygårdens Gårdbutik, Højbyvej 18, 4500 Nykøbing

100.

 Kystbeskyttelsesprojekt ved Dybesø

101.

 Opstart af kystbeskyttelsesprojekt ved Abildøre

102.

 Tuborgvej - anlæg af cykelsti

103.

 Cykelsti Nykøbing til Vig - Etape 2: Strandhusene til Egebjerg - Ekspropriation

104.

 Godkende plan for at beskytte grundvandet

105.

 Godkende Trafikplanen

106.

 Genoptagelse af sag - prioritering af forskønnelsesmidler 2017

107.

 Affaldsselskabet KARA/Noveren - ændring af navn

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

90.

 Godkendelse af dagsorden

91.

 Principgodkendelse af projektforslag til Fjernvarmeforsyning af Egebjerg og etablering af biomasseanlæg

Gå til toppen af siden 
Punkter

67.

 Temamøde - Erhvervsaffald

68.

 Godkendelse af dagsorden

69.

 Meddelelser

70.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

71.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

72.

 Opfølgning på år 2016 - årsrapporter fra administrationen

73.

 Orientering om legepladspuljen

74.

 Tilsynsberetning 2016 - Miljø

75.

 Vedligeholdelse af privat fællesvej Poppelrækken i Højby

76.

 Budgetopfølgning 2017 - styringscirklen

77.

 Ekspropriation - Sommerhuskloakering 2017

78.

 Prioritering af forskønnelsesmidler 2017

79.

 Færdselssikkerhedspulje 2017 - prioritering

80.

 Gågaden i Nykøbing Sj. - Aftale med Nykøbing Handel og Erhverv

81.

 Løsningsforslag til reparation af Egejbjergvej på Sidinge Fjorddæmningen

82.

 Den videre proces for legeplads ved Gudmindrup strand

83.

 Årsrapport 2016 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

84.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Varme A/S

85.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S

86.

 Helhedsplan for Odden Havn

87.

 Endelig vedtagelselokalplan 2017 01 Rådhustilbygning - Højby

88.

 Vej 10 nr. 3 - Ansøgning om nedlæggelse af helårsbolig indenfor landsbyafgrænsning

89.

 Opfølgning på Miljø- og Klimaudvalgets budgetdialogmøde

Gå til toppen af siden 
Punkter

64.

 Godkendelse af dagsorden

65.

 Trafikplan - forslag i høring

66.

 Temamøde - Færdselssikkerhed

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

52.

 Temamøde - Trafikplan

53.

 Godkendelse af dagsorden

54.

 Meddelelser

55.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

56.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

57.

  Ansøgning om lovliggørelse af café

58.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 for Miljø- og Klimaudvalget

59.

 Regnskab 2016 for Miljø- og Klimaudvalget

60.

 Anlægsregnskaber til regnskab 2016 for Miljø- og Klimaudvalgets område

61.

 Forslag til lokalplan 2017-02 for Lundbeck medicinalvarefabrik

62.

 Vej 10 nr. 3 - Ansøgning om nedlæggelse af helårsbolig indenfor landsbyafgrænsning

63.

 Bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

49.

 Godkendelse af dagsorden

50.

 Revideret ansøgning om etablering af jordbærtunneller, matr.nr.: 6p Skippinge By, Vallekilde.

51.

 Forslag til lokalplan nr. 2017-03: Biogasanlæg nord for Vig

Gå til toppen af siden 
Punkter

39.

 Godkendelse af dagsorden

40.

 Meddelelser

41.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

42.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

43.

 2-1 vej - Prioriteringsliste for anlæg i 2017

44.

 Igangsætning af 2. etape af cykelstien Nykøbing-Vig

45.

 Vedtagelse af Natura 2000-handleplaner

46.

 Forskønnelsesmidler 2017

47.

 principgodkendelse af projektforslag til Fjernvarmeforsyning af Egebjerg og etablering af biomasseanlæg

48.

 Budget 2018 - Dialogmøder

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

37.

 Godkendelse af dagsorden

38.

 Ansøgning om etablering af jordbærtunneller, matr.nr.: 6p Skippinge By, Vallekilde.

Gå til toppen af siden 
Punkter

37.

 Godkendelse af dagsorden

38.

 Ansøgning om etablering af jordbærtunneller, matr.nr.: 6p Skippinge By, Vallekilde.

Gå til toppen af siden 
Punkter

21.

 Godkendelse af dagsorden

22.

 Meddelelser

23.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

24.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

25.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

26.

 Spildevandsplan 2019-2022

27.

 Krydsningsmulighed på Adelers Alle i Fårevejle Stationsby

28.

 Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområder

29.

 Lokalplan 2017 Rådhustilbygning - Højby

30.

 Ansøgning om landzonetilladelse til inddragelse af del af overflødig driftsbygning i boligarealet - Smidsbjergvej 1, Engelstrup

31.

 Landzonetilladelse til etablering af jordbærtunneler, på matr. 6p, Skippinge By, Vallekilde, 29-6 p/1.

32.

 Ruwelbygningen

33.

 Budget 2018 - Dialogmøder

34.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

35.

 Asnæs C "Bylaboratorium - Unge samskaber nye byrum i Asnæs"

36.

 Temamøde - Gadelys

Gå til toppen af siden 
Punkter

34.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

35.

 Asnæs C "Bylaboratorium - Unge samskaber nye byrum i Asnæs"

36.

 Temamøde - Gadelys

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Godkendelse af dagsorden

20.

 Anmodning om udarbejdelse af lokalplan for biogasanlæg, Holbækvej 15, 4560 Vig

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

4.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

5.

 Orientering om at kommunen deltager i projekt Istidsruten

6.

 Frigivelse af anlægsmidler til projekt for Nrd. Strandvej løsning 2, samt beslutning om at kommunen arbejder videre med en blød kystbeskyttelse

7.

 Spildevand i det åbne land håndhævelse vha selvhjælpshandlinger

8.

 Revideret Vinterberedsabsplan 2016/2017

9.

 Beskæring - Indsatsområde 2017

10.

 Principbeslutning - sommerhuskloakeringsekspropriationer

11.

 Lokalplan nr. 2013-29 - Boligområde ved Vandtårnet, Getsøvej Vest - Nykøbing Sj.

12.

 Lokalplananmodning om bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

13.

 Lokalplananmodning for lokalplan for Lundbeck medicinalvarefabrik.

14.

 Høring og kommentering af Region Sjællands indsatsplan for jordforurening 2017

15.

 Forslag til effektmål

16.

 Miljø- og Klimaudvalget 2017 - temamøder og besigtigelsesture

17.

 Temamøde - Grønnehavebæk-projektet

18.

 Temamøde - Odsherred Forsyning orienterer om ændring i tidsplan for sommerhuskloakering

    Til top